База тестів

 • Поживні середовища та сироватки
 • Повітря приміщення та вода у водяних банях
 • Персонал лабораторії та його одяг
 • Контамінований мікроорганізмами лабораторний посуд і пробки
 • Антибіотики та протигрибкові препарати
 • Аденовiрус, полiовiрус, РС-вiрус
 • Вiрус грипу, коронавiрус, вiрус паротиту
 • Вiрус кору, парагрипу, ротавiрус
 • Вiрус сказу, ЛХМ, ГЛНС
 • Якість посуду для культивування клітин
 • Газова фаза та осмотичний тиск
 • Якість поживного середовища
 • Температура та рН поживного середовища
 • Погодні умови
 • Розчином Версену або трипсину для культури клітин
 • Розчином Ерла або Хенкса для культури клітин
 • Поживними середовищами 199 та Ігла
 • Послідовним заморожуванням та відтаюванням
 • Низька посівна щільність клітин
 • Низька концентрація іонів Са2+ (100-600 мкМ) у поживному середовищі
 • Присутність факторів росту епідермісу
 • Присутність факторів росту фібробластів
 • Низька температура
 • Велика щільність клітин (вище 105мл/см2)
 • Концентрація іонів Са2+ 300-1500 мкM
 • Внесення гормонів
 • Внесення ферментів
 • Низька посівна щільність клітин
 • Зберігає гістологічну диференціацію клітин
 • Зберігає гомо - та гетеротипові взаємовідносини між клітинами протягом тривалого часу
 • Можливість взаємодії із матриксом
 • Підтримує біохімічну диференціацію клітин
 • Має здатність до необмеженого розмноження
 • Здатність до необмеженого розмноження та отримання біомаси клітин
 • Здатність для клонування, селекції та очистки
 • Можливість кількісної оцінки культури клітин
 • Не змінює свої властивості в процесі тривалого культивування
 • Зберігає гістологічну диференціацію клітин
 • Продовження життя клітин
 • Клонування клітин
 • Отримання більш однорідної популяції клітин
 • Втрату диференціюючих ознак
 • Можливість кількісної оцінки культури клітин
 • Гетерогенність клітинної популяції
 • Малий проліферативний пул клітин
 • Експресія властивостей тієї тканини, з якої клітини отримано
 • Здатність до необмеженого розмноження та отримання біомаси клітин
 • Висока швидкість росту
 • Можливість досягнення більш високої щільності моношару клітин
 • Менша залежність від сироватки тварин
 • Здатність до росту в суспензії
 • Більший вихід біомаси клітин на одиницю площі
 • Низька швидкість росту
 • Хромосомна нестабільність
 • Відхилення від фенотипу донора
 • Втрата специфічних тканинних маркерів
 • Висока швидкість росту
 • Закислення поживного середовища (рН менше 7,0)
 • Контамінація клітин мікроорганізмами
 • Контамінація клітин дріжжами
 • Контамінація клітин мікоплазмою
 • Середовище 199
 • 5% гемогідролізат
 • Збалансований сольовий розчин Хенксу
 • Збалансований сольовий розчин Ерла
 • Природні та штучні поживні середовища, які містять від 5 до 15% сироватки крові тварин
 • Забезпечує факторами прикріплення та росту
 • Забезпечує транспортними білками
 • Забезпечує гормонами
 • Бере участь у створенні біоматриксу
 • Забезпечує відділення клітин від скла
 • Вирощування цілого органу або його частини зі збереженням анатомічного і функціонального взаємозв'язку між клітинами
 • Вирощування окремих клітин ембріональних органів без збереження анатомічного і функціонального взаємозв'язку між клітинами
 • Високу швидкість росту клітин
 • Правил асептики і антисептики
 • Роботу виконувати у боксі або в ламінарній шафі
 • Правил техніки безпеки
 • Використовувати стерильний одяг
 • Працювати тільки вночі
 • В лаг-фазі
 • В фазі логарифмічного росту
 • В стаціонарній фазі
 • В будь-якій фазі
 • В лаг-фазі
 • В фазі логарифмічного росту
 • В стаціонарній фазі
 • В будь-якій фазі
 • На ампліфікації фрагменту ДНК-мішені в умовах in vitro
 • На взаємодії антиген-антитіло
 • На збільшенні кількості вірусних часток в умовах in vitro
 • На ампліфікації хемілюмінесцентного сигналу
 • Полімераза
 • Зворотня транскриптаза
 • Інтеграза
 • Лігаза
 • Фрагменти геному вірусу
 • Капсидні білки вірусу
 • Поверхневі глікопротеїни вірусу
 • Класичної вірусологічної діагностики
 • Серологічної діагностики
 • Експрес-метод генодіагностики
 • Виділення ДНК
 • Ампліфікація
 • Детекція продуктів ампліфікації
 • Зворотна транскрипція
 • Деконтамінація
 • Виділення РНК
 • Ампліфікація
 • Зворотна транскрипція
 • Детекція продуктів ампліфікації
 • Деконтамінація
 • Виявлені АТ до ВІЛ 1/2 - результат позитивний
 • Тестування проведено некорректно –результат сумнівний
 • АТ до ВІЛ 1/2 відсутні - результат негативний
 • ДОТ-варіанти твердофазного ІФА
 • Не розподіляються на групи
 • ІХА тести
 • Аглютинаційні тести
 • Отримання результату впродовж 15 хв
 • Можливість раціонального тестування (1 тест-1 пацієнт)
 • Відсутність необхідності в лабораторному обладнанні
 • Широкий температурний діапазон зберігання та застосування
 • Можливість отримання кількісного результату
 • Первинних, диплоїдних та перещеплюваних культурах клітин
 • Органокультурах
 • Лабораторних тваринах
 • Курячих ембріонах
 • Виділення вірусів з клінічного матеріалу в практичних вірусологічних лабораторіях на сучасному етапі не проводиться
 • Визначення циркулюючого серед населення штаму
 • Підтвердження попереднього результату, який отримано іншими методами
 • Визначення етіології захворювання (з діагностичною метою)
 • Моніторингу за вірусами в навколишньому середовищі
 • Для сероепідеміологічного моніторингу
 • РН, РГГА, ІФА, МФА, ІЕМ
 • ЕМ,РГА, РГадс
 • Простими/швидкими тестами на основі імунохроматографічного аналізу
 • Для вивчення їх біологічних властивостей
 • Для вивчення їх фізико-хімічних властивостей
 • Для розробки засобів неспецифічної профілактики
 • Для вивчення резистентності вірусів до дії чинників навколишнього середовища
 • Для етіологічної діагностики
 • Методом холодової трипсинізації тканин
 • Методом теплової трипсинізації тканин
 • Механічним роздрібнюванням тканин
 • Методом ферментативної дезінтеграції тканин
 • Методом подвійних розведень