• палаци (будинки) школярів, кімнати та клуби підлітків
 • табори праці та відпочинку
 • клуби для дітей при палацах і будинках культури та техніки
 • комплекси при загальноосвітніх школах
 • спортивні, музичні, художні школи, школи мистецтв
 • станції та клуби юних техніків
 • станції юних натуралістів, туристів
 • спеціалізовані школи-інтернати
 • наповнюваність установ, змінність роботи
 • використання приміщень та ділянок за їх призначенням
 • вимоги відділу архітектури
 • терміни, тривалість занять та їх організація
 • режим та умови проведення занять у гуртках
 • особисту гігієну персоналу, його гігієнічну підготовку, проходження медоглядів
 • санітарний стан та утримання приміщень, виконання розпоряджень СЕС
 • виконання правил протипожежної безпеки
 • можливість чергування видів діяльності
 • набір елементів ділянки, необхідних для функціонування
 • принцип групової ізоляції
 • території для організації занять гуртків різного профілю
 • спортивних майданчиків для організації активного відпочинку дітей різного віку
 • майданчиків для спокійного відпочинку дітей різного віку
 • господарчої зони
 • зеленої зони
 • території для організації технічного обслуговування
 • наповнюваність кожного гуртка в залежності від профілю (санітарна, допустима, фактична)
 • дотримання вікового принципу під час формування гуртків (секцій)
 • термін та тривалість занять гуртків, наявність перерв
 • відповідність занять типовим положенням та програмам
 • економічне забезпечення закладу
 • державними будівельними нормами містобудування, планування та забудови міських та сільських поселень
 • методичними рекомендаціями з санітарного контролю за організацією гурткової діяльності в позашкільному навчальному закладі
 • завданням на проектування
 • типовими положеннями позашкільних навчальних закладів
 • за спиною працюючого (промені світла падають на зображуваний предмет під кутом 45°)
 • зліва від працюючого
 • справа від працюючого
 • значення не має
 • завданням на проектування
 • архітектурно-планувальним завданням
 • із розрахунку 75 кв.м на 1 учня
 • із розрахунку 50 кв.м на 1 учня
 • дві кімнати для занять гуртків
 • фотолабораторія, читальний зал з бібліотекою
 • гардероб, комора, санітарний вузол
 • обсерваторія
 • бути не менше двох висот будинку позашкільного навчального закладу
 • бути не менше двох висот сусіднього будинку
 • дорівнювати сумі висот
 • інтенсивності м'язового навантаження
 • сталості виразного бачення
 • працездатності школярів
 • захворюваності школярів
 • з перервами після кожних 45 хвилин
 • з щогодинними перервами
 • без перерв
 • тривати не менше 10 хвилин
 • проводитись у залежності від характеру діяльності в гуртку
 • проводитись у вигляді активного відпочинку - спортивні ігри на ділянці
 • тривати не менше 5 хвилин
 • одночасною місткістю закладу
 • кількістю викладачів та обслуговуючого персоналу
 • кількістю дітей шкільного віку у поселенні
 • приймається згідно будівельних норм щодо природного та штучного освітлення
 • визначається в залежності від світло-кліматичного поясу
 • визначається з урахуванням орієнтації будинку
 • визначається в залежності від будівельно-кліматичної зони
 • Конституції України, ст. 41, 42
 • Основ Законодавства України про охорону здоров'я, ст. 21, 24
 • Закону України про інформацію, ст. 13, 14
 • Закону України "Про освіту", ст. 38, 39
 • Законі України "Про освіту"
 • Постанові Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчально-виховний заклад"
 • Наказі Міністерства освіти від 22.02.95 р. № 45 "Про введення в дію Положення про позашкільний навчально-виховний заклад"
 • розділі "Позашкільне навчання і виховання "Державної національної програми "Освіта" (Україна ХХІ століття)
 • багатопрофільні
 • спеціалізовані
 • оздоровчі
 • праці та відпочинку
 • ДБН-360-92 "Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень"
 • ДБН В. 2.2.-3-97 "Будинки і споруди навчальних закладів"
 • ДСанПіН 5.5.2.008-01 "Устаткування, утримання середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організація навчально-виховного процесу"
 • ДСанПіН 5.5.5.23-99 "Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів"