• органам Укрінвестекспертизи
 • в санепідслужбу
 • в органи протипожежної безпеки
 • в службу Держкомгідромету
 • місце розташування об’єкта будівництва при виборі земельної ділянки
 • внесення змін у містобудівну документацію
 • контроль за умовами праці будівельників
 • замовником (інвестором) проекту
 • спеціалізованою проектною організацією
 • генеральним проектувальником
 • органами містобудування та архітектури
 • проекти 1 та 2 категорії складності
 • вбудовано-прибудовані будівлі житлових та громадських будинків
 • проекти 3 та 4 категорії складності
 • робочий проект
 • ескізний проект
 • техніко-економічне обґрунтування
 • проект
 • робоча документація
 • кошторисна документація
 • забезпечити внесення змін у проекту документацію
 • внести зміни з урахуванням фактичного стану будівництва
 • не проводити ніяких змін у проектній документації
 • виправити помилки
 • повідомити про помилки організацію, яка розробила проект
 • повідомити про помилки організацію, яка розповсюджує проект
 • повинна виправити помилки без повідомлення
 • юридичні особи незалежно від форми власності, які мають ліцензію на цей вид діяльності
 • фізичні особи незалежно від форми власності, які мають ліцензію на цей вид діяльності
 • юридичні та фізичні особи не залежно від наявності ліцензії на цей вид діяльності
 • генеральних планах поселень
 • проектах детального планування
 • проектах забудови мікрорайонів
 • немає необхідності в такому врахуванні
 • ескізний проект
 • техніко-економічне обґрунтування
 • проект
 • робоча документація
 • відповідності будівельно-кліматичній зоні
 • відповідності розрахунковій зовнішній температурі
 • захисту зовнішньої поверхні від дії атмосферних опадів
 • захисту внутрішньої поверхні від дії виробничої та побутової вологи
 • загальним опором теплопередачі
 • коефіцієнтом теплопередачі
 • коефіцієнтом теплопровідності
 • загальним опором теплопередачі
 • коефіцієнтом теплопередачі
 • коефіцієнтом теплопровідності
 • найхолоднішої п'ятиденки з забезпеченням 0,92
 • найхолоднішої доби з забезпеченням 0,92
 • найхолоднішої доби з забезпеченням 0,98
 • найхолодніших трьох днів з забезпеченням 0,92
 • завдання на інженерні дослідження
 • завдання на проектування
 • технічних умов на підключення будинку до інженерних мереж
 • площі ділянки
 • озеленення
 • зонування ділянки
 • розташування групових майданчиків
 • господарської зони
 • організації в'їздів
 • висоти приміщень
 • фасади
 • архітектурно-будівельні плани поверхів
 • розрізи
 • перетини
 • схеми систем вентиляції
 • діаметри повітрогонів
 • об'єм повітря в куб.м, що проходить крізь повітрогони за годину
 • рівня висоти розміщення повітрогонів
 • обладнання вентиляційних установок
 • запроектованих заходів щодо зменшення рівнів шуму
 • відстані між координаційними вісями будинків
 • природної канальної витяжної вентиляції
 • кватирок та фрамуг
 • локальної витяжної механічної вентиляції
 • загальнообмінної припливної вентиляції
 • загальнообмінної витяжної вентиляції
 • загальнообмінної припливно-витяжної вентиляції
 • природної канальної витяжної вентиляції
 • кватирок та фрамуг
 • схеми припливних та витяжних механічних систем
 • план-схема розміщення вентиляційних систем
 • установчі креслення припливних та витяжних камер
 • технологічні плани поверхів
 • віброоснов для вентиляційних агрегатів
 • повітрогонів з неметалевих матеріалів
 • гнучких вставок на повітрогонах
 • шумогасних пристроїв різних конструкцій
 • віброоснов для вентиляційних агрегатів
 • повітрогонів з неметалевих матеріалів
 • гнучких вставок на повітрогонах
 • шумогасних пристроїв різних конструкцій
 • нормативні рівні шуму
 • вихідну шумову характеристику джерела
 • очікувані рівні шуму в розрахункових точках
 • необхідне зниження шуму в розрахункових точках
 • на робочих місцях найближчих до джерел шуму
 • у приміщеннях, для яких допустимі рівні найменші
 • у приміщеннях, для яких допустимі рівні найбільші
 • у приміщеннях, для яких не існує допустимих рівнів
 • схема районного планування
 • генплан поселення
 • вибір ділянки під будівництво
 • проект прив'язування будинку
 • проект реконструкції будинку
 • контрольно-інсоляційний графік
 • генеральний план, де вказані орієнтація та поверховість будівель
 • архітектурно-будівельні плани поверхів будинку
 • розрізи та перетини будинку
 • Державні будівельні норми „Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень”
 • Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні
 • Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
 • Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу
 • замовника
 • проектувальника
 • виконкому
 • місцевого органу землевпорядкування
 • органу містобудування та архітектури
 • органу охорони навколишнього природного середовища
 • санепідслужби
 • міністерства внутрішніх справ
 • картою аерації мікрорайону
 • розою вітрів у місці розташування метеостанції
 • розою забруднення атмосферного повітря
 • картою забруднення повітряного середовища району або міста
 • площі вітрового затінення
 • необхідного відсотку зниження швидкості руху повітря
 • швидкості руху повітря на висоті 2м
 • швидкості руху повітря на висоті 30м
 • вихідну шумову характеристику джерела
 • нормативні рівні шуму
 • допустимі рівні шуму
 • очікувані рівні шуму
 • складності об'єкту
 • будівельно-кліматичної зони
 • місця розташування
 • розрахункової зимової зовнішньої температури
 • проекту
 • робочої документації
 • ескізного проекту
 • техніко-економічного обґрунтування інвестицій
 • вихідну шумову характеристику джерела
 • нормативні рівні шуму
 • допустимі рівні шуму
 • очікувані рівні шуму
 • необхідне зниження рівнів шуму
 • розміщення його в умовах існуючою забудови при наявності затвердженої містобудівної документації
 • розміщення його на вільній ділянці при наявності затвердженої містобудівної документації
 • розміщення його в умовах існуючої забудови або на вільній ділянці при відсутності затвердженої містобудівної документації
 • виробничого призначення
 • цивільного призначення
 • виробничого та цивільного призначення
 • гардеробна
 • кімната для прийому їжі, відпочинку
 • кімната для сушіння одягу, взуття
 • душова та вбиральня
 • кімнати гігієни жінок
 • складські приміщення
 • цивільного призначення
 • виробничого призначення
 • цивільного та виробничого призначення
 • тільки одна стадія розробленого проекту будинку або споруди для дітей та підлітків
 • дві стадії
 • всі стадії
 • масові однотипові об’єкти
 • об’єкти, які часто повторюються
 • на унікальні об’єкти
 • на об’єкти, для яких неможливо застосувати типове проектування