• число дітей, що ні разу не хворіли за звітний період, та загальне число дітей
 • загальна кількість випадків захворювань і число дітей
 • число дітей, що стоять на диспансерному обліку, і число дітей, знятих з обліку у зв’язку з видужанням
 • число дітей, що хворіли 4 і більше разів на рік і середньосписочний склад
 • число дітей, що хворіли 6 і більше разів на рік і загальне число дітей, що хворіли
 • число дітей, що хворіли 4 і більше разів на рік і загальне число дітей, що хворіли
 • за умовами проведення медогляду дітей і підлітків
 • за кратністю медоглядів
 • за своєчасністю та повнотою проведення медоглядів
 • індекс здоров’я
 • рівень дітей, які часто хворіють і ефективність їх оздоровлення
 • розподіл дітей на групи здоров’я
 • кількість дітей, яких оздоровлено
 • розробити систему заходів з оздоровлення організованих колективів дітей, оцінити ефективність профілактичних заходів
 • проаналізувати показники здоров'я, виявити фактори, що негативно впливають на здоров’я
 • визначити кількість дітей, яким необхідно провести щеплення
 • розподіл об’єктів за рівнем санітарно-гігієнічного благополуччя
 • аналіз причин високої захворюваності
 • лікувально-оздоровчі заходи
 • оцінка ефективності оздоровчих заходів
 • розподіл об’єктів за рівнем санітарно-гігієнічного благополуччя
 • виявлення причин високої захворюваності
 • заходи по оздоровленню умов навчання і виховання
 • лікувально-оздоровчі заходи
 • динаміка гострих захворювань, перерозподіл дітей за групами здоров’я
 • перерозподіл об’єктів за рівнем санітарно-гігієнічного благополуччя
 • забезпечення об’єктів медичними препаратами
 • структуру захворюваності
 • рівень гострих захворювань
 • поширеність захворювань
 • первинну захворюваність
 • поширеність захворювань
 • первинну захворюваність
 • структуру захворюваності
 • індекс здоров’я
 • число дітей, у яких вперше виявлено дане захворювання, і загальне число оглянутих
 • число дітей, у яких виявлено захворювання, і середньосписочний склад дітей
 • число дітей, у яких виявлено дане захворювання, і загальне число оглянутих
 • число дітей, у яких виявлено дане захворювання, і число всіх захворювань
 • Низький зріст
 • Дефіцит маси
 • Надлишок маси
 • За довжиною тіла
 • довжина тіла нижче середньої за відповідної маси, довжина тіла середня за відповідної маси
 • довжина тіла вище середньої за відповідної маси
 • рівень фізичного розвитку високий
 • від роботи відсторонюються з наданням допомоги з соціального страхування
 • можуть бути притягнені до дисциплінарної відповідальності
 • від роботи відсторонюються без надання допомоги з соціального страхування
 • особливості розвитку окремих органів і систем
 • рівень фізичного розвитку
 • вікові періоди
 • статеві розбіжності
 • закономірності росту і розвитку
 • маса тіла, життєва ємність легень
 • сила, витривалість
 • тип вищої нервової діяльності
 • маса тіла, витривалість
 • частота пульсу і дихання
 • тип вищої нервової діяльності
 • життєва ємність легень
 • захворюваність
 • хірург (ортопед), отоларинголог, педіатр, гінеколог
 • офтальмолог, невролог, стоматолог, енкдокринолог
 • кардіолог
 • медичне забезпечення
 • мікроклімат
 • соціально-економічні фактори
 • звіт лікувально-профілактичного закладу
 • звіт постійного дошкільного навчального закладу
 • довідка про тимчасову непрацездатність
 • контрольна карта диспансерного нагляду
 • звіт лікувально-профілактичного закладу
 • журнал реєстрації амбулаторних хворих
 • медична картка дитини
 • журнал обліку інфекційних хвороб
 • хірург (ортопед), отоларинголог, педіатр
 • офтальмолог, невропатолог, стоматолог, ендокринолог
 • рентгенолог, фтизіатр
 • 1 рік - 1 раз на місяць
 • 2-3 роки - 1 раз на квартал
 • після 3 років - 1 раз на півроку
 • один раз на рік незалежно від віку
 • конкретна дата не вказується в поданні
 • вказаний у поданні або з моменту отримання подання
 • протягом 5 днів
 • 1 група здоров’я
 • І-ІІІ груп здоров’я
 • діти з хронічними захворюваннями
 • співвідношення груп приблизно однакове
 • визначення термінів обстеження дитини педіатром і лікарями-спеціалістами
 • визначення термінів лабораторних обстежень
 • оберігаючий режим
 • визначення термінів обстеження дитини педіатром і лікарями-спеціалістами, визначення термінів лабораторних обстежень, оберігаючий режим
 • оберігаючий режим, характер лікування
 • медпрацівники закладу
 • вихователі груп
 • лікар-педіатр дільниці
 • дієтсестра
 • перинатальні фактори, порушення режиму дня
 • перевезення дітей в громадському транспорті в заклад і додому
 • медико-організаційні
 • термін нормалізації поведінки і психоемоційного стану
 • частота і тривалість захворювань
 • стать дитини
 • підготовка дітей до вступу в дошкільний навчальний заклад дитячою поліклінікою, своєчасне проведення профілактичних щеплень (до вступу в дитячий заклад)
 • робота з батьками та вихователями для забезпечення адаптації дитини, диспансеризація дітей, які часто хворіють
 • раціональний режим харчування
 • вступ в ДНЗ у віці 1,5 року
 • з синдромом дефіциту уваги і гіперактивністю
 • у дітей з відхиленнями в стані здоров’я
 • у дітей, які випереджають однолітків за біологічним віком
 • вік вступу до ДНЗ, стан здоров’я
 • несприятливий анамнез, відсутність режиму дня дитини в сім’ї
 • стать дитини
 • розподіл за групами здоров’я
 • розподіл за групами фізичного виховання
 • своєчасна діагностика захворювань та оздоровлення хворих і з групи ризику
 • розробка оздоровчих заходів у колективі
 • направлення дітей на санаторне оздоровлення
 • своєчасність і повноту проведення медоглядів
 • розподіл на медичні групи для занять фізкультурою і спортом, оздоровлення дітей диспансерної групи
 • ефективність вакцинопрофілактики
 • повне душевне, фізичне і соціальне благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад
 • відсутність на момент обстеження гострих хвороб
 • відповідний віку психічний розвиток
 • здоровий спосіб життя
 • комплексну оцінку стану здоров’я
 • оцінку динаміки стану здоров’я, враховуючи вплив соціально-економічних та інших факторів середовища
 • оцінку ефективності впроваджених гігієнічних заходів
 • оцінку організації та режиму навчально-виховного процесу
 • профілактика карієсу
 • діагноз
 • дитина, яка пройшла медогляд
 • випадок захворювання
 • діагноз, дитина, яка пройшла медогляд, випадок захворювання
 • діагноз
 • дитина, що пройшла медогляд
 • випадок захворювання
 • діагноз, дитина, яка пройшла медогляд, випадок захворювання
 • індекс здоров’я
 • структуру захворюваності
 • частоту кожного захворювання
 • повноту охоплення медоглядом
 • складання та виконання комплексних програм, направлених на охорону і зміцнення здоров’я дітей та підлітків
 • збір інформації, що характеризує здоров’я
 • аналіз даних про стан навколишнього середовища
 • статистична обробка одержаної інформації
 • хвороби органів дихання
 • інфекційні захворювання
 • хвороби органів травлення
 • травми
 • онкозахворювання
 • інфекційні захворювання
 • хвороби органів дихання
 • алергійні захворювання
 • травми
 • ендокринні
 • хвороби органів дихання
 • інфекційні захворювання
 • хвороби нервової системи
 • хвороби органів травлення
 • інфекційні захворювання
 • хвороби органів дихання
 • неврози і невротичні реакції
 • хвороби органів травлення
 • шкідливі звички в сім’ї, постійні порушення режиму дня
 • хвороби батьків
 • розлади особистості
 • число дітей на диспансерному нагляді
 • повнота охоплення медоглядами
 • число випадків захворювань на 1000 дітей закладу
 • структура захворюваності