• перед надходженням води в мережу в резервуарі чистої води
 • у першій точці водозбору
 • у тупикових точках мережі
 • в усіх контрольних точках
 • збудник та зовнішнє середовище
 • джерело, шляхи та фактори передачі збудника, сприйнятливість
 • механізм зараження
 • природні
 • біологічні
 • екологічні
 • організаційно-медичні
 • соціальні
 • виявлення джерела інфекції
 • ізоляції джерела
 • лікування хворого
 • відлов та знищення хворих тварин
 • оздоровлення зовнішнього середовища
 • дезінфекція
 • дезінсекція
 • стерилізація
 • оздоровлення зовнішнього середовища
 • дератизація
 • активна імунізація (вакцинація)
 • імуноглобулінопрофілактика
 • початкова профілактика
 • фагопрофілактика
 • лікування хворих людей
 • велика рогата худоба
 • мала рогата худоба
 • свині, птахи
 • людина
 • гризуни
 • членистоногі
 • хворий маніфестними формами
 • дизентерійний реконвалесцент
 • здорові носії
 • хворий хронічною формою
 • поширення на різних територіях
 • тенденція до зростання інтенсивних показників захворюваності
 • висока летальність
 • значна питома вага тяжких форм захворюваності
 • можливість хронізації процесу
 • зростання множинних вогнищ з вторинними захворюваннями та носійством
 • поява групи вогнищ, що виникли одночасно
 • зростання коефіцієнту загальної вогнищності
 • зменшення середнього часу фактичного існування вогнища
 • повнота охоплення профілактичними щепленнями
 • зниження рівня захворюваності
 • зниження смертності
 • зниження летальності
 • відсутність вторинних заражень у вогнищі
 • зниження кількості спалахів
 • середній час фактичного існування вогнища не перевищує інкубаційного періоду
 • зниження смертності
 • зниження летальності
 • хвора людина на туберкульоз аналогічної форми
 • людина з активізацією первинного процесу
 • інфіковані мікобактеріями тварини, птахи
 • людина, хвора на туберкульоз легенів
 • людина, хвора на бронхіальну астму
 • 2-3 тижня
 • до 14 діб
 • 9-12 тижнів
 • 3-8 тижнів
 • вертикальний (від матері до плоду)
 • пиловий
 • харчовий
 • крапельний
 • побутовий
 • наявність у хворих на туберкульоз супутніх хронічних захворювань
 • вік старше 40 років
 • недостатня у минулому антибактеріальна терапія
 • перебування у несприятливих кліматичних умовах
 • масивності виділення мікобактерій
 • частоти виділення мікобактерій
 • наявності у родині дітей та підлітків
 • форми та характеру захворювань
 • наявності у хворого шкідливих звичок та ступеню його культури
 • проживання родини у несприятливих кліматичних умовах
 • вапно
 • пісок
 • цегла червона
 • цегла силікатна
 • будівельний камінь (граніт, гнейс, туф)
 • повітря в житловому приміщенні
 • питна вода
 • будівельні матеріали
 • харчові продукти
 • зовнішнє опромінення усього тіла
 • зовнішнє опромінення окремих ділянок тіла
 • опромінення за рахунок інгаляційного та перорального надходження радіонуклідів
 • Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)
 • Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ)
 • Міжнародної комісії радіаційного захисту (МКРЗ)
 • Міжнародної організації праці (МОП)
 • безпечне проведення робіт із джерелами
 • виключення всілякого необґрунтованого опромінення
 • виключення аварійних ситуацій
 • неперевищення основної дозової межі
 • зниження доз опромінення
 • гама-прилади для внутрішньопорожнинної терапії
 • гама-прилади для дистанційної терапії
 • гама-дефектоскоп
 • рентген-терапевтичні прилади
 • опромінення населення за рахунок природного фону
 • опромінення хворих під час променевої терапії
 • опромінення хворих під час рентгенодіагностики
 • опромінення від джерел, на які не потрібний спеціальний дозвіл
 • вищих навчальних закладах
 • дошкільних закладах
 • житлових будинках
 • медичних закладах
 • школах
 • робітники парників, теплиць
 • робітники овочевих баз
 • робітники очисних споруд
 • робітники тваринницьких господарств
 • діти старших та підготовчих груп дошкільних навчальних закладів
 • учні 1-4 класів шкіл, дитячих будинків та будинків дитини
 • фекально-оральний
 • трансмісійний
 • гематогенний
 • вага проби 200-300 г (із однієї точки)
 • використання нестерильних совка, лопатки, ємності
 • глибина відбору до 20 см
 • 3-5 точок відбору на площі 25 кв.м
 • диспепсичні
 • періанальна сверблячка
 • вульвовагініт
 • функціональні розлади нервової системи
 • зниження гостроти зору
 • фекально-оральний
 • трансмісійний
 • гематогенний
 • висока еозинофілія
 • переймоподібні болі у животі
 • підвищення слюновідділення
 • нестійке випорожнення
 • нудота, блювота
 • асфіксія
 • гнійний холангіт
 • випадіння прямої кишки
 • кишкова непрохідність
 • множинні абсцеси печінки
 • вологе прибирання приміщення
 • виховання гігієнічних навичок у дітей
 • щорічне обстеження на наявність контактних інвазій
 • обстеження контактних та родини
 • звільнення від відвідування школи
 • механічна ушкоджуюча дія
 • нервоворефлекторна дія
 • сенсибілізуючий вплив
 • кардіогенна дія
 • організаційний
 • підготовки кадрів
 • санітарна просвіта
 • організації заходів
 • перспективні та прогнозні розрахунки
 • фекально-оральний
 • повітряно-крапельний
 • трансмісійний
 • контактно-побутовий
 • фекально-оральний
 • повітряно-крапельний
 • трансмісійний
 • контактно-побутовий
 • аскаридоз
 • трихоцефальоз
 • ентеробіоз
 • теніаринхоз
 • опісторхоз
 • санітарний благоустрій поселень
 • виявлення та лікування інвазивних
 • санітарно-просвітня робота
 • заборона використання в якості добрив незнезаражених нечистот
 • відлов та знищення хворих тварин