База тестів

 • відкриті сушилки
 • баштові розпилювальні сушилки
 • барабанні сушилки
 • струшуючого типу
 • прессового типу
 • піскострільного типу
 • пил
 • шум
 • загальна і локальна вібрація
 • іонізуюче випромінювання
 • пісок, ферохромовий шлак, рідке скло
 • глина
 • регенерована відпрацьована земля
 • доменного чушкового чавуну
 • чавунного і стального лому
 • гравію
 • металевих відходів виробництва
 • ручне завалювання
 • завантаження через оголовок
 • скіпове завантаження через завальне вікно
 • очищення від залишків металу
 • ліквідацію тріщин і отворів в стінці вагранки
 • заміну зруйнованої футеровки
 • регулювання очисних споруд
 • продування через шар води
 • поглинання активованим вугіллям
 • спалювання природним газом
 • електрична дуга
 • електрична спіраль
 • струм Фуко
 • горінням електричної дуги
 • роботою вентиляції
 • процесом завантаження шихти
 • електричний струм промислової частоти
 • електромагнітна енергія СВЧ
 • постійний електричний струм
 • електромагнітне поле
 • інтенсивний шум
 • пиловиділення
 • регулюванням частоти
 • екрануванням печі металевою сіткою
 • застосуванням переносних екранів
 • рідким паливом
 • електронагріванням
 • твердим паливом
 • аерозоль металу
 • оксид вуглецю
 • іонізуюче випромінювання
 • руйнуванні форм
 • вибиванні стрижнів
 • зіткненні формовочної маси з розплавленим металом
 • обладнання витяжної вентиляції
 • повітряного душування
 • раціонального спецодягу
 • фільтрів
 • на вибивних решітках
 • гідравлічне вибивання
 • на механічних вибивних решітках
 • пил, оксид вуглецю
 • інтенсивний шум
 • загальна вібрація
 • лазерне випромінювання
 • загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція
 • припливна вентиляція
 • обладнання решіток кожухами з аспірацією
 • в галтовочних барабанах
 • електрогідравлічний
 • на вибивних вібраційних нокаутах
 • механічним способом
 • газовим різанням
 • анодно-механічним різанням
 • електронним різанням
 • в галтовочних барабанах
 • в дробометних камерах, на дробометних столах
 • в піскоструйних камерах
 • в галтовочних барабанах
 • пневматичними рубильними молотками
 • гідравлічним способом
 • мінеральний і металічний аерозоль
 • шум і локальна вібрація
 • динамічна і статична напруга
 • нагрівання
 • в разові піщано-глинисті форми
 • в постійні металеві форми
 • автоматизоване
 • висока точність і чистота поверхні відливок
 • збільшення обсягу обрубних і очисних робіт
 • не можливість автоматизації процесу
 • вуглеводні
 • акролеїн, оксид вуглецю
 • азот
 • парафін, стеарин
 • церезін, буровугільний воск
 • дерево
 • розчином солей і лугів
 • гідролізованим етилсилікатом, рідким склом, маршалітом
 • емульсіею масла і каустичної соди