База тестів

 • санітарного опису
 • лабораторні
 • інструментальні
 • статистичні
 • лікувальні
 • визначенню мети, задач та напрямків діяльності
 • встановленюю реальності і конкретності заходів
 • зазначенню строків виконання і відповідальних осіб
 • визначення собівартості запланованих міроприємств
 • аналіз вихідних матеріалів
 • прогнозування
 • оперативне планування
 • перспективне планування
 • загальне планування
 • аналіз санітарно-епідеміологічної ситуації
 • аналіз діяльності відділення за минулий рік
 • аналіз штатного розкладу
 • прогноз санітарно-епідеміологічної ситуації
 • прогнозування основних демографічних показників
 • прогнозування динаміки стану здоров`я населення
 • прогноз динаміки зростання заробітної плати
 • визначення виконавців та строків виконання
 • конкретизація санітарно-гігієнічних заходів
 • конкретизація протиепідемічних заходів
 • розробка заходів по виконанню запланованих задач
 • фінансування заходів
 • визначення основних напрямків діяльності СЕС
 • визначення основних цілей і задач діяльності СЕС
 • визначення організаційних заходів направлених на виконання поставленних задач
 • визначення економічного значення виконання запланованих задач
 • планування діяльності та розвитку санепідслужби
 • приймає участь в територіальному плануванні
 • приймає участь в галузевому плануванні
 • планування зростання заробітної плати працівників СЕС
 • планові перевірки роботи СЕС
 • приймання і аналіз річних звітів про роботу СЕС
 • заслуховування звітів про хід виконання планів роботи
 • оперативний контроль не проводиться
 • кратність спостереження та повнота охоплення обстеженням
 • частота лікарських обстежень
 • кількість обстежень з використанням лабораторних та інструментальних методів
 • відповідність кадрового складу штатному розкладу
 • контроль за додерженням санітарних норм і правил при розробці нормативно-методичної документації
 • контроль за додерженням санітарно-гігієнічних норм і правил при проектуванні об'єктів
 • контроль за додерженням санітарно-гігієнічних норм і правил при будівництві об'єктів
 • контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм і правил при введенні в експлуатацію об'єктів
 • контроль за розробкою документації на нові види обладнання, техпроцеси, сировину і т.д
 • контроль за роботою діючих підприємств
 • якщо проектна документація виконана з обгрунтованим відступом від вимог санітарно-гігієнічних нормативів
 • при наявності проектних рішень, на які відсутні санітарно-гігієнічні норми
 • усі розроблені проекти
 • узгодження з органами державного санітарного нагляду
 • дані про собівартість об'єкту, що буде будуватися
 • економічна доцільність побудови об'єкту
 • завдання на розробку техніко-економічного обгрунтування
 • генеральний план та схема районного планування
 • проект планування промислового району
 • гідрогеологічні дані про земельну ділянку
 • собівартість об'єкту, що буде будуватися
 • умови виникнення шкідливих факторів для населення
 • розміри санітарно-захисної зони та її благоустрій
 • місця водозабору та розташування очисних споруд
 • місця для відвалів та можливість очистки відходів
 • місця для стоянки пасажирського транспорту
 • підписом головного інженера проекту
 • підписом замісника директора з наукової роботи
 • підписом головного бухгалтера проектного інституту
 • пояснювальна записка, техніко-економічний
 • генеральний план, технологічний
 • організація праці і системи управління
 • будівельний та організації будівництва
 • демографічний та соціально-економічний
 • пояснювальна записка
 • технико-економічний розділ
 • технологічний розділ
 • пояснювальна записка
 • техніко-економічний розділ
 • технологічний розділ
 • пояснювальна записка
 • техніко-економічний розділ
 • генеральний план
 • узгодження проекту відведення земельної ділянки під будівництво
 • контроль за виконанням діючих санітарно-гігіенічних правил інорм при розробці проектно-кошторисної документації
 • санітарний нагляд за об`єктами, які будуються,реконструюються,за побудованими і представленими до здачі в експлуатацію
 • нагляд за об'єктами, що знаходяться в експлуатації
 • санітарно-епідемічне благополуччя території населеного пункту
 • проект побудови під'їзних шляхів
 • проект побудови споруд соціального призначення
 • дані про загальну характеристику ділянки
 • відомості про кількість і хімічний склад стічних вод
 • дані про кількість і склад викидів в атмосферу
 • дані про використання земельної ділянки у минулому
 • дані про собівартість об'єкту
 • замовника проекту та проектної організації
 • виконкому місцевої ради і зацікавлених місцевих органів
 • генерального підрядчика
 • інспекції по енергонагляду
 • державного санітарного нагляду
 • визначає замовник
 • контроль за виконанням будівельно-монтажними організаціями робіт у строгій відповідності з проектом
 • узгодження змін, внесених будівельними організаціями в ході будівництва
 • контроль за умовами праці будівельників
 • контроль за використанням фінансів
 • не рідше, чим один раз в квартал
 • в пусковому періоді - щомісячно
 • один раз на місяць
 • СНіП 2.09.04-87. Адміністративні і побутові приміщення
 • відомчі норми проектування
 • інструкція з проектування побутових приміщень
 • технологічного розділу проекту
 • пояснювальної записки
 • будівельного
 • міністерства та відомства за узгодженням з МОЗ України
 • такий перелік не складається
 • проектна організація
 • СНіП 2.09.04-87 Адміністративні і побутові будівлі
 • висновком санепідстанції
 • визначається замовником
 • гардеробні, душові, туалети
 • обігріву, для куріння
 • кабінети функціонального розвантаження
 • за об'єктами, що проектуються
 • за об'єктами, що будуються
 • за об'єктами, що знаходяться в експлуатації
 • акт санітарного обстеження
 • журнал переліку об'єктів санітарного нагляду
 • журнал реєстрації лікарняних
 • усі захворювання, одержані в виробничих умовах
 • захворювання, які виникли під впливом шкідливих виробничих факторів на виробництві
 • захворювання, які виникли під впливом шкідливих факторів в умовах побуту
 • гостре професійне захворювання
 • гостре загальне захворювання
 • хронічне професійне захворювання
 • хронічне професійне захворювання
 • гостре професійне захворювання
 • загальне захворювання
 • захворювання, викликані дією виробничих факторів
 • захворювання, викликані наслідками профзахворювань
 • захворювання які розвиваються на фоні професійних
 • усі захворювання одержані на виробництві
 • найменування хвороб
 • професії, в яких можливе виникнення профзахворювань
 • шкідливі виробничі фактори, під впливом яких можливе виникнення профзахворювань
 • перелік перенесених хвороб
 • тільки спеціалізована профпатологічна клініка
 • тільки клініка підприємства де працює хворий
 • будь-який лікувально-профілактичний заклад
 • санепідстанція
 • профком підприємства
 • власник підприємства
 • з летальним наслідком
 • групові, що сталися з двома та більше працівниками
 • усі гострі професійні захворювання
 • потерпілий
 • власник підприємства
 • профком підприємства