База тестів

 • вентилятор
 • ежектор
 • вітрове навантаження
 • переміщення великих об'ємів повітря при незначних економічних витратах
 • попередня обробка повітря
 • незалежність від метеорологічних умов
 • залежність від метеорологічних умов
 • незалежність від вітрового навантаження
 • незалежність від температури повітря
 • незалежність від метеорологічних умов
 • обробка повітря
 • економічні витрати
 • залежність від температури повітря
 • неможливість обробки повітря
 • великі економічні витрати
 • статичний тиск
 • динамічний тиск
 • загальний тиск
 • швидкість руху повітря
 • атмосферний тиск
 • вентилятор
 • прилади обробки повітря
 • повітропроводи
 • повітророздавальні та приймальні пристрої
 • дефлектори
 • природна вентиляція
 • загальнообмінна вентиляція
 • кондиціювання
 • кабінний приток і оазис
 • повітряне душування
 • кожухи і зонти
 • не більше 0,3 ГДК для повітря робочої зони
 • ГДК для атмосферного повітря
 • ГДК для повітря робочої зони
 • підвищити герметичність
 • зменшити діаметр всмоктуючого патрубка
 • зменшити сферу підсмоктування
 • ГОСТ 12.1.005.-88 ССБТ
 • СНиП 2.04.05-91
 • санітарно-гігієнічний контроль систем вентиляції виробничих приміщень. Методичні вказівки № 4425-87
 • за бажанням замовника
 • в приміщеннях, де можливе виділення шкідливих речовин 1 і 2 класів небезпеки - 1 раз в місяць
 • місцевої витяжної і приплинної - 1 раз на рік
 • загальнообмінної і природньої - 1 раз в 3 роки
 • зв`язок з зовнішнім середовищем
 • біологічна
 • створення умов для роботи
 • економічне
 • естетичне
 • виробниче
 • умови для виконання точних зорових робіт
 • підвищує продуктивність праці
 • знижує стомлення
 • кількісними
 • якісними
 • економічними
 • світловий потік
 • сила світла
 • яскравість
 • освітленість
 • достатність
 • коефіцієнт пульсації
 • показник засліпленості
 • спектральний склад
 • рівень освітлення
 • освітленість
 • яскравість
 • сила світла
 • світловий потік
 • яскравість
 • силу світла
 • сила світла
 • яскравість
 • освітленість
 • освітленість
 • світловий потік
 • яскравість
 • штучне
 • природне
 • суміщене
 • аварійне
 • загальне
 • місцеве
 • комбіноване
 • охоронне
 • загальне рівномірне
 • загальне локалізоване
 • верхнє
 • бокове
 • верхнє
 • комбіноване
 • рівномірне
 • штучне і природне
 • бокове і верхнє
 • загальне і місцеве
 • виробниче
 • аварійне
 • евакуаційне
 • охоронне
 • чергове
 • загальне
 • відповідати характеру зорової роботи
 • бути рівномірним
 • не створювати різких тіней
 • не створювати засліпленості
 • не створювати пульсацій
 • бути з сучасним дизайном
 • лампи розжарювання
 • люмінісцентні лампи
 • еритемні лампи
 • безпосереднє підключення до мережі живлення
 • робота при великих змінах напруги живлення
 • економічність
 • неекономічність
 • випромінювання тільки в жовто-червоному спектрі
 • великий коефіцієнт пульсацій
 • економічність
 • широкий спектр випромінювання
 • незалежність від зміни струму
 • великий коефіцієнт пульсацій
 • залежність від напруги живлення
 • складність підключення до мережі живлення
 • велика яскравість