• збільшення енергетичних витрат
 • висока продуктивність праці
 • низькі енергозатрати
 • довгостроковий період навчання
 • вимушена поза
 • монотонністю
 • бездіяльним станом вищих коркових центрів
 • коротким періодом навчання
 • різноманітністю операцій, які виконуються
 • монотонністю
 • станом готовності до дії і терміновістю реакцій
 • довгостроковим періодом навчання
 • вимушена поза
 • дотримання заданого ритму і темпу роботи
 • строга послідовність трудових операцій
 • можливість робітника самостійно встановлювати виробничі перерви
 • фізично важка і середня по нервовому напруженню
 • середня по нервовому напруженню і фізично легка
 • нервово напружена і фізично легка
 • середня по нервовому напруженню і фізично легка
 • фізично важка і нервово напружена
 • фізично важка і середня по нервовому напруженню
 • нервово напружена і фізично легка
 • середня по нервовому напруженню і фізично легка
 • фізично важка і середня по нервовому напруженню
 • середня по нервовому напруженню і фізично легка
 • нервово напружена і фізично легка
 • фізично важка і нервово напружена
 • вимушена робоча поза
 • перевершення статичного напруження над динамічним
 • монотонність
 • великі енерговитрати
 • величина функціональних можливостей організму
 • можливість праці без стомлення
 • виконання великого об'єму роботи за короткий час
 • зниження працездатності, обумовлене попередньою роботою
 • переважання процесів збудження над гальмуванням
 • скорочення відновлювального періоду після роботи
 • дихальна, травлення
 • нервова, серцево-судинна, м`язова
 • травлення, ендокринна
 • основна робота
 • такого розподілу не існує
 • вимушена перерва
 • довільна перерва
 • допоміжна робота
 • визначення щільності робочого часу
 • визначення погодинної продуктивності праці
 • визначення середньозмінної продуктивності праці
 • визначення кількості перерв в роботі
 • переміщенням працюючого по цеху
 • переважним навантаженням на верхні кінцівки
 • максимальною величиною переміщуваного вантажу в кг,кількістю піднімань і опускань вантажу за зміну
 • рішення складних задач по алгоритму
 • відсутність необхідності приймати рішення
 • рішення простих альтернативних задач по інструкції
 • творча діяльність
 • рішення простих альтернативних задач по інструкції
 • відсутність необхідності приймати рішення
 • відсутність необхідності приймати рішення
 • евристична діяльність
 • рішення складних задач по алгоритму
 • творча діяльність
 • відсутність необхідності приймати рішення
 • рішення простих альтернативних задач по інструкції
 • підвищує працездатність, знижує стомлення
 • не впливає на працездатність
 • заохочує на виконання роботи
 • послідовність в діяльності
 • правильне чергування розумових і фізичних навантажень
 • поступове входження у роботу
 • раціонально підібрана кольорова гама обладнання
 • рівень відповідності машин і обладнання розмірам тіла працюючого
 • наявність підставок для низкорослих працюючих
 • особливість робочої пози
 • кут нахилу тіла працівника
 • зусилля на робочому місці по управлінню обладнанням
 • процесами збудження
 • урівноваженістю нервових процесів
 • розвитком явищ охоронного гальмування
 • збіг роботи з періодом найвищої працездатності
 • висока продуктивність праці
 • відсутність ознак стомлення
 • ніч-ранок-вечір
 • ранок-вечір-ніч
 • вечір-ранок-ніч
 • в положенні сидячи
 • активний відпочинок
 • пасивний відпочинок
 • активний з фізичними вправами
 • пасивний з максимальним розслабленням м`язів
 • в положенні сидячи
 • переключення на інший вид діяльності
 • прогулянки на свіжому повітрі
 • фізичні вправи для групи м`язів, які не приймали участь у трудовому процесі
 • витрата енергії
 • створення споживчої вартості
 • вираження стомлення
 • швидко наступаюче стомлення
 • міра зовнішнього впливу на тіло
 • створення споживчої вартості
 • фізичну працю
 • інтелектуальну працю
 • легку працю
 • ручна
 • механізована
 • напівавтоматизована
 • автоматизована
 • безконтактна
 • високі енергозатрати
 • низька продуктивність праці
 • короткий період навчання
 • висока розумова діяльність