• абсолютна кількість звукової енергії
 • кількість звукової енергії, що випромінюеться джерелом
 • тиск, який створюе звукова хвиля на середовище, в якому розповсюджуеться звук
 • звуковий тиск
 • сила звуку
 • частота звуку
 • кількість звукової енергії, що проходить через 1 м2 поверхні за секунду
 • кількість звукової енергії, що випромінюється джерелом
 • кількість звукової енергії, яка попадає в орган слуху людини
 • сила (інтенсивність) звуку
 • звуковий тиск
 • частота звуку
 • різниця між звуковим та атмосферним тиском
 • логарифмічне відношення звукового тиску до тиску, прийнятому за одиницю порівняння
 • відношення звукового тиску до сили звуку
 • рівень звукового тиску
 • рівень сили звуку
 • сила звуку
 • різниця між силою (інтенсивністю) звуку і звуковим тиском
 • логарифмічне відношення сили звуку і сили, прийнятої за одиницю порівняння
 • відсоток сили звуку від стандартного порогу
 • середньогеометричне значення частоти
 • середньоарифметичне значення частоти
 • співвідношення верхньої і нижньої величин діапазону
 • тональні
 • низько-, середньо- і високочастотні
 • переривчасті
 • переривчасті
 • широкосмугові і тональні
 • постійні
 • змінюються на протязі зміни не більше чим на 5 дБ
 • незмінні на протязі 1 години
 • постійні на протязі технологічного циклу
 • широкосмугові
 • високочастотні
 • шуми, що змінюються на протязі зміни більше чим на 5 дБ
 • періодичний
 • хиткий в часі
 • переривчастий
 • імпульсний
 • з спектром шириною більше однієї октави
 • в спектрі якого є виражені дискретні тони
 • якщо чітко прослуховується один звук
 • безперервно змінюється у часі більше чим на 5 дБ
 • рівень звуку не змінюється у часі
 • якщо чітко прослуховується один звук
 • шум, що змінюється на протязі зміни
 • рівень звуку змінюється на протязі години
 • рівень звуку збільшується ступінчато на час від 1 с
 • постійний
 • імпульсний
 • низькочастотний
 • ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки
 • ДСН 3.3.6.037-99
 • ГОСТ 23941-79 Шум. Методи визначення шумових характеристик
 • рівень звукового тиску в октавних смугах з середньо-геометричними частотами
 • для орієнтовної оцінки - рівень звуку в дБА
 • еквівалентний рівень шуму
 • рівень звукового тиску в октавних смугах частот
 • еквівалентний (по енергії) рівень звуку
 • максимальний рівень звуку
 • при вимірюванні постійних шумів
 • при вимірюванні широкосмугових шумів
 • при роботі установок кондиціювання, вентиляції і повітряного опалення
 • розмір приміщення
 • тип і розміщення обладнання
 • потужності технологічного обладнання
 • при роботі 100% встановленого обладнання
 • при роботі не менше 2/3 встановленого обладнання
 • при роботі 50% встановленого обладнання
 • 1,5 м від підлоги при виконанні робіт стоячи
 • на рівні голови при виконанні робіт сидячи
 • на рівні джерела, що генерує максимальний шум
 • вільного і відбитого звукового поля
 • зразкового джерела шуму
 • вимірювання на відстані 1 м від контура машини
 • методи оцінки відсутні
 • вільного звукового поля
 • відбитого звукового поля
 • зразкового джерела шуму
 • рівні шуму на робочих місцях
 • шумові характеристики машин
 • ефективність засобів захисту від шуму
 • арифметичним підсумовуванням
 • енергетичним підсумовуванням
 • в геометричній прогресії
 • акустичні
 • архітектурно-планувальні
 • організаційно-технічні
 • відбиття звукової хвилі
 • поглинання низькочастотного шуму
 • перетворення енергії звукової хвилі в теплову
 • перетворення звуку на теплову енергію
 • відбиття звуку в напрямку джерела
 • часткове поглинання
 • звукоізоляція
 • звукопоглинання
 • ефективність однакова
 • застосування малошумних технологічних процесів
 • оснащення машин засобами дистанційного управління
 • зміна конструктивних елементів машин
 • використання раціональних режимів праці
 • такі методи відсутні
 • раціональні акустичні рішення планування будівель
 • раціональне розміщення технологічного обладнання
 • раціональне розміщення робочих місць
 • створення шумозахисних зон
 • використання засобів індивідуального захисту