База тестів

 • сумарна
 • нейтралізації
 • незалежна
 • речовина+рецептор
 • фермент+фермент
 • інгібітор+фермент
 • концентрація отрути в повітрі робочої зони
 • тривалість перебування в забрудненій атмосфері
 • об`єм дихання
 • розчинність в жирах і ліпоідах
 • поверхня зіткнення отрути з шкірою
 • швидкість кровообігу в шкірі
 • розчинність в воді
 • паренхіматозні органи
 • печінка
 • нервова система
 • хімічні реакції
 • розбавлення
 • зміна агрегатного стану
 • легенями
 • нирками
 • товстою кишкою
 • шкірою
 • слизовими
 • безсимптомна
 • матеріальна
 • функціональна
 • змішана
 • накопичення отрути
 • накопичення токсичного ефекту
 • зміни в тканинах
 • накопичення отрути
 • накопичення токсичного ефекту
 • підвищення концентрації
 • концентрація
 • тривалість дії
 • розчинність отрути
 • молекулярна вага
 • надвисокої кумуляції
 • високої кумуляції
 • помірної кумуляції
 • слабкої кумуляції
 • статичної кумуляції
 • сумація (аддитивна дія)
 • сінергізм
 • антагонізм
 • диоксид сірки
 • оксид вуглецю
 • тетраетилсвинець
 • гострі отруєння
 • хронічні отруєння
 • хронічні захворювання
 • бензол, оксид вуглецю
 • стірол, фосфор
 • марганець, ртуть
 • хлоровані вуглеводні жирного ряду
 • бензол
 • фосфор
 • технічні можливості
 • економічна доцільность
 • безпека для працюючих
 • класу шкідливості хімічних речовин
 • кількості робочих місць
 • складності методу визначення
 • шлунково-кишковий тракт
 • шкіра
 • органи дихання
 • кісткова тканина
 • нирки
 • нервова тканина
 • сечова кислота
 • глюкуронова кислота
 • амінолевулінова кислота
 • висока леткість
 • висока розчинність в лугах
 • висока розчинність в воді
 • пари ртуті у повітрі
 • ртуть, сорбована будівельними матеріалами
 • залежана ртуть
 • вентиляційні споруди
 • спирти
 • ароматичні вуглеводні
 • прості і складні ефіри
 • числа атомів вуглецю
 • розгалуженості молекул
 • введення в молекулу груп ОН
 • послаблюється наркотична дія
 • підсилюється наркотична дія
 • не змінюється
 • розчинністі у воді
 • характером перетворення в організмі
 • коефіцієнтом розподілення в тканинах
 • метгемоглобінемія
 • білірубинемія
 • карбоксігемоглобінемія
 • стійкість
 • гарна розчинність
 • здібність до кумуляції
 • висока токсичність
 • незначна токсичність
 • шлунково-кишковий тракт
 • органи дихання
 • шкіра
 • слизові оболонки
 • у вигляді парів
 • у вигляді аерозолю
 • у вигляді газів
 • у вигляді рідини
 • особливо токсичні
 • дуже токсичні
 • помірно токсичні
 • мало токсичні
 • не токсичні
 • аддитивна
 • потенціювання
 • антагоністична
 • незалежна
 • ступенева