База тестів

 • м'ясо i м'ясопродукти
 • риба i рибопродукти
 • молоко i молочнi продукти
 • салати, холодні закуски, овочi і фрукти
 • кондитерськi вироби
 • хворi на гостру форму хвороби
 • хворi на хронiчну форму
 • хворi на легку форму хвороби
 • хворi на стертi форми хвороби
 • бактерiоносiї
 • споживання одного й того ж продукту захворілими
 • переважно середньоважкі і важкі клінічні форми хвороби
 • часте виділення збудника від хворих
 • різке підіймання та різкий спад захворюваності
 • виявлення збудників різних видів та внутрішньовидових типів
 • Інтенсивне розмноження збудника в молочних продуктах та інших рідких стравах
 • Низька вірулентність шигели Зонне порівняно з іншими видами шигел
 • Висока інфікуюча доза
 • Вища стійкість до чинників довкілля порівняно з іншими видами шигел
 • Продукція збудником екзотоксину
 • воду
 • молочні продукти
 • м’ясні продукти
 • овочі
 • яйцепродукти
 • свійські птахи
 • свійські тварини
 • люди хворі і носії
 • грунт і вода
 • харчовий
 • контактно-побутовий
 • водний
 • повітряно-крапельний
 • антропонозів
 • зоонозів
 • сапронозів
 • грунт
 • рослинні субстрати
 • вода
 • тварини
 • комахи
 • свині
 • корови і телята
 • гризуни і грунт
 • хворі люди і носії
 • комахи
 • свинина
 • молоко та молочні продукти
 • овочі тривалого зберігання
 • вода
 • епідеміологічний нагляд
 • видiлення контрольних дiлянок iз iзольованим водопостачанням
 • збирання епiданамнезу у потерпiлих в кожному осередку
 • данi лабораторних дослiджень якостi води i харчових продуктiв
 • результати бактерiологiчних обстежень працiвникiв харчових об'єктiв
 • санiтарно-гiгiєнiчнi заходи соцiального характеру
 • епiдемiологiчний нагляд
 • розробка полiвалентних вакцин
 • застосування бактерiофагiв
 • санiтарно-освiтня робота
 • хвора на сальмонельоз людина
 • бактерiоносiї
 • рiзноманiтнi тварини i птахи
 • риба
 • м'ясо та м'яснi продукти
 • яйця та яйцепродукти
 • риба та рибопродукти
 • кондитерськi вироби, компоти
 • ягоди
 • готовi страви
 • З мiнiстерством торгiвлi
 • З керiвниками пiдприємств харчової промисловостi
 • З ветеринарною медициною
 • З вiдомчою санiтарною службою
 • Iз службами i вiдомствами, якi контролюють якiсть харчових продуктiв
 • одноразового негативного результату бактерiологiчного дослiдження
 • п’ятиразового негативного результату
 • трикратного негативного результату
 • молоко і молочні продукти
 • вироби з кремом
 • фруктові і ягідні компоти
 • рибопродукти
 • м’ясні вироби
 • Через питну воду
 • Через воду вiдкритих водоймищ
 • Побутовий
 • М'ясо i м'ясопродукти
 • Риба i рибопродукти
 • Молоко i молокопродукти
 • Овочi, фрукти
 • Кондитерськi вироби
 • хвора людина або вірусоносій
 • велика рогата худоба, свині птахи
 • комахи
 • гризуни
 • водним
 • харчовим
 • контактно-побутовим
 • паренетеральним
 • у дітей віком до 2-х років
 • у дітей дошкільного віку
 • у школярів
 • у дорослих
 • заходи, що передбачають розрив механiзму передачi збудника холери
 • заходи, що нацiленi на нейтралiзацiю джерела iнфекцiї
 • санiтарна охорона кордонiв вiд завезення iнфекцiї ззовнi
 • вакцинацiя населення
 • участь у проведеннi протиепiдемiчних заходiв усiх пiдроздiлiв СЕС
 • участь в проведеннi протиепiдемiчних заходiв рiзних служб району (мiста)
 • одночасний вплив на джерело, механiзм передачi збудника i сприйнятливiсть органiзму
 • незалежно від наявності випадків ГКІ
 • у разі поодиноких випадків ГКІ
 • у разі численних випадків ГКІ
 • вода та харчовi продукти
 • предмети навколишнього середовища
 • крапельки слизу з поверхнi дихальних шляхiв
 • пил та аерозоль
 • комахи
 • Наявнiсть джерела iнфекцiї
 • Контамiнацiя збудником харчового продукту
 • Накопичення збудника у харчовому продуктi
 • Вживання у їжу контамiнованого продукту
 • Сприйнятливiсть органiзму людини до збудника
 • Шигельоз, холера, ешерихіоз
 • Черевний тиф, паратифи А i В
 • Вiрусний гепатит
 • Кишковий амебiоз
 • Скарлатина, дифтерiя
 • Побутовий
 • Водний
 • Харчовий
 • Мушиний
 • Аерозольний