База тестів

 • м'яса
 • коров'ячого молока
 • курячого яйця
 • сої
 • риби і рибопродуктів
 • це речовини, що не синтезуються органiзмом
 • речовини, які синтезуються органiзмом в незначнiй кiлькостi
 • це екстрактивні речовини
 • Дієтичні добавки
 • Штучнi пiдсолоджувачi
 • Мiнеральнi речовини і ПНЖК
 • Незамінні амiнокислоти,вiтамiни,
 • Ступінь співвідношення основних нутрієнтів
 • Вмiст усіх харчових речовин
 • Засвоюванiсть нутрієнтів
 • Висока енергетична цінність
 • Якiсть та безпечнiсть
 • Це ступiнь напруги секреторних функцiй органiв травлення
 • Ступiнь напруги моторних функцiй органiв травлення
 • Ступiнь використання органiзмом харчових речовин, що мiстяться в їжi
 • Ступінь забезпеченості потреб людини в енергії
 • Вмiст вiтамiнiв, мiнеральних речовин
 • Вмiст у продуктах усіх незамінних нутрієнтів
 • Вмiст бiлкiв, жирiв, вуглеводiв
 • асортименту страв
 • санiтарно-епiдемiчної безпечності продуктiв
 • харчового рацiону, режиму харчування
 • умов приймання їжі
 • розподiлу енергоцiнностi мiж окремими прийманнями їжi
 • хлiб i хлiбобулочнi вироби
 • м'ясо i м'ясопродукти
 • хлiб i риба
 • овочi i фрукти
 • молоко i молокопродукти
 • м'ясо
 • риба, овочi
 • молочні продукти
 • хлiб
 • Олеїнова
 • Лiноленова
 • Стеаринова
 • Єрукова
 • Лiнолева
 • Пальмiтинова
 • Арахiдонова
 • Фолацин
 • Аскорбiнова кислота
 • Нiацин
 • Тiамiн
 • Вiтамiн Д
 • повiльне нагрiвання
 • присутнiсть каталiзаторiв
 • надмірний перегрів їжі і рН середовища,
 • обмежене надходження кисню
 • відсутність аскорбатоксидази у харчовій сировині
 • овочi, фрукти, ягоди
 • м'ясо, м'ясопродукти
 • хлiб i хлiбопродукти
 • масло вершкове
 • огірки
 • перець червоний солодкий
 • апельсини, лимони
 • смородина чорна
 • Повiльне нагрiвання
 • Кип'ятiння на великому вогнi iз вiдкритою кришкою
 • Лужне середовище
 • Кисле середовище
 • нiацин, вiтамiн Е
 • фолацин, бiотин, аскорбiнова кислота
 • цiанкобаламiн, фолацин
 • каротин, тiамiн, токоферол
 • Перевiрка запису в журналi
 • Контроль накладних з видачі вiтамiнiв
 • Перевiрка правильностi розрахункiв для вiтамiнiзацiї їжi
 • Аналiз меню-розпису
 • Лабораторний контроль їжі
 • Для дiєтичного харчування
 • Дієтичні і оздоровчі
 • Продукти дитячого харчування
 • продукти для спортсменів
 • Харчові добавки
 • фармацевтичний засіб
 • гомеопатичний засіб
 • фітотерапевтичний засіб
 • спеціальний харчовий продукт, призначений для вживання або введення до раціонів з метою надання їм дієтичних, оздоровчих і профілактичних властивостей
 • визначити стан метаболізму
 • визначити відповідність складу раціону енергетичним потребам організму
 • визначити вплив раціону на масу тіла людини
 • визначити вплив раціону на певні біохімічні та фізіологічні показники
 • визначити вплив встановленого характеру харчування на стан здоров'я людини
 • Зимовий i лiтнiй
 • Весняний i осiннiй
 • Зимово-весняний
 • Лiтньо-осiннiй
 • За вибором дослiдника
 • 1 місяць
 • 2 тижнi
 • Не менше одного тижня
 • Достатньо одного дня
 • За вибором дослiдника
 • Теорiя адекватного харчування академiка А.М.Уголєва
 • Теорiя Г.Шелтона i П.Брегга
 • Науковi розробки академiка I.П.Павлова
 • Концепцiя збалансованого харчування академiка О.О.Покровського
 • Теорiя вегетарiанського харчування
 • надзвичайно недостатнiй
 • недостатнiй
 • оптимальний
 • надлишковий
 • Витрат на прийом їжi
 • Основного обмiну i витрат на рiзнi види фiзичної працi
 • Витрат на розумову дiяльність
 • Специфiчно-динамiчної дiї їжi
 • спiввiдношення мiж основними нутрiєнтами
 • енергоцінність рацiону і його розподiл за окремими прийомами їжi
 • кiлькiсть основних нутрієнтів
 • кiлькiсть рослинних жирiв в раціоні
 • аналiзувати меню-розпис за кожний мiсяць року
 • за один мiсяць у кожному кварталі
 • за один мiсяць будь-якого пiврiччя
 • за будь-яких 7 днiв одного мiсяця кожного сезону
 • В усiх ДДУ i пiдлiткових закладах
 • В лiкарнях, санаторiях
 • В пологових будинках і ДМК
 • Обов'язкова С-вiтамiнiзацiя не передбачена взагалі
 • виконання режиму харчування
 • прийом низькокалорійної їжi
 • антисклеротична спрямованiсть рацiонiв харчування
 • енергетична адекватнiсть харчування
 • бiологiчна повноцiннiсть харчування
 • З метою стимуляції моторної функцiї шлунково-кишкового тракту
 • З метою активацiї жовчовидiлення
 • З метою посилення секрецiї шлункових сокiв
 • Для виведення iз органiзму холестерину і токсичних речовин
 • прийом рiзноманiтної їжi
 • 4-х разовий режим харчування
 • обмеження прийняття значних кiлькостей їжi
 • скорочення розривiв мiж окремими прийманнями їжi
 • пiдвищення захисних сил органiзму
 • лiкування хронiчних хвороб поза стацiонаром
 • лiкування хворих в лiкувально-профiлактичних закладах
 • забезпечення щадящої дiї їжі на органи травлення
 • Для попередження захворювань шлунково-кишкового тракту
 • Забезпечення органiзму основними нутрiєнтами
 • Пiдвищення iмунного статусу органiзму
 • Профiлактика професiйних захворювань
 • Для профiлактики i реабiлiтацiї хронiчних захворювань
 • Для лiкування тяжкохворих
 • Для реабiлiтацiї здоров'я пiсля перенесених професiйних захворювань
 • Для лiкування хворих, що працюють в шкiдливих умовах працi
 • Для попередження порушень здоров'я працюючих у занадто шкiдливих умовах працi
 • спецiальнi пайки
 • лiкувально-профiлактичнi рацiони
 • молоко і кисломолочнi продукти
 • пектин і вітамінні комплекси
 • такі, що забезпечують добову калорiйнiсть рацiону харчування
 • До початку роботи
 • Пiсля закiнчення роботи
 • Пiд час роботи
 • В обiдню перерву
 • Для хворих iз гострими захворюваннями
 • Для хворих iз загостренням хронiчних захворювань
 • Для здорових осiб iз профiлактичною метою
 • Для осiб, якi працюють в особливо шкiдливих умовах працi
 • пiдвищення енергетичної цiнностi рацiону
 • пiдвищення стiйкостi органiзму при дiї отруйних речовин
 • використання антидотних властивостей їжi
 • прискорення чи уповiльнення метаболiзму хiмiчних речовин