• Понад 0,5 см
 • Понад 1 см
 • Понад 2 см
 • Понад 5 см
 • Кореляції з розміром немає
 • Рак шлунка
 • Рак товстої кишки
 • Рак легенів
 • Резидуальний ( пухлина, яка залишилась після лікування )
 • Рецидивний
 • Розповсюджений
 • Хронічне захворювання, яке обов'язково у 100% перейде в рак, якщо не провести своєчасно спеціальне лікування
 • Хронічне захворювання, що може перейти в рак, якщо не провести протизапального лікування
 • Хронічне захворювання, яке деколи трансформується в рак
 • Загальні зміни
 • Ступінь патоморфологічної диференціації пухлини
 • Генералізацію ракового процесу
 • Високий ступінь диференціації
 • Середній ступінь диференціації
 • Низький ступінь диференціації
 • Високий ступінь диференціації
 • Середній ступінь диференціації
 • Низький ступінь диференціації
 • Високу ступінь диференціації
 • Середню ступінь диференціації
 • Низький ступінь диференціації
 • Наявність незбільшених лімфатичних вузлів
 • Нормальне клітинне структурне співвідношення окремих зон лімфатичних вузлів (кортикальної, паракортикальної, центральної) зон росту
 • Наявність у лімфатичних вузлах вираженої гіперплазії
 • Відсутність метастазів в лімфатичних вузлах
 • В яких лікар запідозрив рак (ці хворі перебувають у цій групі короткочасно)
 • У цій групі хворі перебувають постійно
 • Закінчується зняттям з обліку після смерті
 • З передраковим станом
 • З раковим станом не підтвердженим гістологічно
 • З раковим станом без метастазів у регіональні лімфатичні лімфовузли
 • Paк "in situ"
 • Пухлина не більше 3 см у діаметрі, без метастазів
 • Пухлина не більше 5 см у діаметрі, із метастазами в регіонарні лімфатичні вузли
 • Пухлина, яка підлягає спеціальному лікуванню, із гарантією вилікування
 • Пухлина, яка підлягає спеціальному лікуванню, без гарантії вилікування
 • Пухлина, яка підлягає комбінованому лікуванню
 • Пухлина до 5 см у діаметрі, із метастазами в регіонарні лімфатичні вузли
 • Пухлина до 7 см у діаметрі, яка може бути видалена за допомогою операції
 • Пухлина, яка підлягає комбінованому лікуванню
 • Пухлина, яка підлягає спеціальному лікуванню, із гарантією вилікування
 • Пухлина, яка підлягає спеціальному лікуванню, без гарантії вилікування
 • Онкологічний хворий після радикальної операції
 • Пухлина до 7 см у діаметрі, із метастазами в регіонарні лімфатичні вузли
 • Пухлина до 7 см у діаметрі, яка може бути видалена за допомогою операції
 • Пухлина, що підлягає спеціальному лікуванню, із гарантією вилікування
 • Пухлина, що підлягає спеціальному лікуванню, без гарантії вилікування
 • Онкологічний хворий після радикального лікування
 • Пухлина, що має віддалені метастази
 • Пухлина, яка не може бути видалена через проростання у сусідні органи
 • Пухлина, яка підлягає спеціальному лікуванню без гарантії вилікування
 • Пухлина, яка не підлягає спеціальному лікуванню
 • Пухлина, яка підлягає тільки променевій та хіміотерапії
 • Знання симптомів ранніх форм злоякісних пухлин
 • Обізнаність з передраковими захворюваннями та методами їх лікування
 • Знання організації онкологічної допомоги та порядку скерування хворого
 • Всебічне обстеження хворого, що звернувся до лікаря будь-якої спеціальності з метою виключення раку
 • При атиповому перебігу пухлини хворого слід скерувати в онкологічний диспансер
 • Обстеження хворого у лікувальних закладах України згідно стандартів ЄС
 • Раку товстої кишки
 • Раку шлунка
 • Раку легенів
 • Стравохід
 • Шлунок
 • Тонку кишку
 • Товсту кишку
 • Рекомендувати негайне хірургічне лікування
 • Динамічний огляд
 • Розповісти хворому відкрито про ракову хворобу в нього
 • Скерувати хворого в онкологічний заклад для уточнення діагнозу
 • У кістках
 • У легенях
 • У печінці, надключичній ділянці, яйниках і Дугласовому просторі
 • Масивна блювання відразу після прийому їжі
 • Гикавка, печія, здуття живота
 • Пухлини, які пальпуються, але не мають клінічних проявів
 • З яскраво вираженими патогномонічними симптомами
 • Без характерних патогномонічних симптомів
 • З клінічними симптомами, характерними для хронічної виразки шлунка
 • Пухлина, що уражає всю товщину стінки шлунку, але без метастазів у регіональні лімфовузли
 • Пухлина, що уражає лише слизовий і підслизовий шари незалежно від її розмірів
 • Пухлина, яку можна радикально вилікувати шляхом резекції, тобто з низьким ризиком метастазів у лімфовузли
 • Пухлина, що уражає всю товщину стінки шлунку, але без метастазів у регіональні лімфовузли
 • Пухлина, що уражає лише слизову оболонку і підслизовий шари незалежно від її розмірів
 • Пухлина, що уражає лише слизову оболонку незалежно від підтипу і метастазів у лімфовузли
 • Дефект наповнення, відсутність перистальтики, обрив складок слизової оболонки або злоякісний її рельєф
 • Гострокінцева ніша, що виходить за контур шлунка, вкорочення малої кривини
 • Ніша, що перебільшує розмір 3 см, гігантські складки, особливо на великій кривині проксимального відділу шлунку
 • Ангіосаркома
 • Лімфосаркома
 • Рак стравоходу
 • Пухлина з екзофітним ростом, розмірами 2-4 см біля основи, вкрита незміненою еластичною слизовою оболонки, верхівка пухлини з виразками, вкрита некротичними тканинами
 • Пухлина з екзофітним ростом сірувато-жовтого кольору з широкою основою циліндричної або півкруглої форми, поверхня з виразками, вкрита брудно-сірими нашаруваннями
 • Виразка на фоні ракової інфільтрації стінки шлунка, зі з'їдженими нерівними краями і горбистим дном та відсутність перистальтики
 • Виразка діаметром приблизно 4 см, з рівними чіткими краями, часто з наявністю тромбів у виразковому кратері
 • Наявність ділянки гіперемованої набряклої слизової з ерозуванням та поверхневими виразкуваннями
 • Наявність згрубілих шнуровидних складок з подушковидними потовщеннями
 • Шлунок з застиглим рельєфом, погано роздувається, перистальтика відсутня, при інструментальній пальпації стінки ригідні
 • Поверхневих раків
 • Передракових станів
 • Неепітеліальних пухлин
 • Утвір у формі півкулі, що випинається над рівнем слизової з гладкою поверхнею
 • Поліповидний утвір на широкій основі або на короткій ніжці, здебільшого з виразкуванням і крововиливами на верхівці
 • Два підтипи
 • Три підтипи
 • Чотири підтипи
 • Утвір на рівні слизової, який має вигляд ущільненої ділянки слизової круглої форми з згладженим рельєфом, ригідний при інструментальній пальпації
 • Утвір, який має вигляд ділянки неправильної форми, яка дещо випнута над рівнем оточуючої слизової і має дрібнозернисту поверхню
 • Чашоподібна виразка з рівними краями і нашаруваннями фібрину
 • Ділянка слизової з горбистою щільною поверхнею, еластична при інструментальній пальпації
 • Ділянка слизової з поверхневим виразкуванням неправильної форми, яке має нечіткі з'їджені краї і нагадує ерозію, з помірною конвергенцією складок