База тестів

 • Правильне харчування вагiтних
 • У ранньому дитинствi обмеження вживання продуктiв з високою сенсибiлiзуючою дiєю
 • Регулярне вживання невеликих доз алкоголя
 • Раннє та систематичне лiкування гострих та хронiчних захворювань органiв травлення
 • Дегельмiнтизацiя
 • Недостатнiстю лактази
 • Недостатнiстю мальтази та iзомальтази
 • Недостатнiстю сахарази
 • Недостатнiстю трегалази
 • Дисахаридазнiй недостатностi
 • Глютеновiй ентеропатiї
 • Синдромi Жільбера-Мейленграхта
 • Гiперфенiлаланiнемiї
 • Жовчокам'янiй хворобi
 • Порушенням порожнинного травлення в тонкiй кишцi
 • Зниженням ферментативної активностi шлунка та пiдшлункової залози
 • Активною регенерацiєю ентероцитiв
 • Збiльшеною проникливiстю кишково-печiнкового бар'єру при запальних та дистрофiчних захворюваннях
 • Дефiцитом iмуноглобулiну
 • Брадикiнiн
 • Повiльно реагуюча субстанцiя
 • Гiстамiн
 • Сечова кислота
 • Радiоалергосорбентний тест
 • Реакцiя лiзiсу лейкоцитiв
 • Тест деструкцiї тучних клiтин
 • Реакцiя Васермана
 • Базофiльний тест по Шеллi
 • Зменшення проникливостi мембран клiтин
 • Стимулювання "продукцiї соляної кислоти
 • Гальмування утворення набряку
 • Пiдвищення артерiального тиску
 • Пригнiчення функцiї тучних клiтин
 • Кональбумiн
 • Овомукоїд
 • Овальбумiн
 • Лiзоцим
 • Глютен
 • Виключення антигену
 • Денатурацiя антигену
 • Призначення протигiстамiнних препаратiв
 • Зменшення поступлення антигену в органiзм
 • Утворення захисних блокуючих антитiл
 • Гингiвiт
 • Езофагiт
 • Гострий гастрит
 • Iнтестинальний полiпоз
 • Синдром подразненої кишки
 • Картоплю
 • Гов'ядину
 • Майонез
 • Моркву
 • Соєво-картопляне печиво
 • Альфа-лактоальбумiн
 • Бета-лактоглобулiн
 • Лактоза
 • Казеїн
 • Альфа-лактоальбумiну
 • Бета-лактоглобулiну
 • Казеїну
 • Лiпопротеїдiв
 • Сумiшi альбумози та пептонiв
 • Ентероцити
 • Бокаловиднi клiтини
 • Плазматичнi клiтини
 • Тучнi клiтини
 • Клiтини Панета
 • Кортикостероїднi гормони
 • Ефедрин
 • Адреналiн, норадреналiн
 • Блокатори Н1-гiстамiнорецепторiв
 • Адельфан
 • Надмiрна кiлькiсть цукру, меду, варення
 • Обмеження повареної солi
 • Обмеження екстрактивних речовин
 • Виключення алкогольних напоїв
 • Обмеження прянощiв, гострих страв