База тестів

 • Наявність хронічної виразки (вперше виявленої)
 • Кальозна пенетруюча виразка
 • Повторні кровотечі в анамнезі
 • Стеноз
 • Нерівна форма перфоративного отвору
 • Щільні краї проривного отвору
 • Кругла форма і м'які краї перфоративного отвору
 • Кругла форма і щільні краї перфоративного отвору
 • Нерівна форма і щільні краї перфоративного отвору
 • У хворого з найбільш вираженими симптомами гангліонарні клітини грудного відділу стравоходу або відсутні, або схильні до дегенеративних змін
 • Тиск у грудному відділі стравоходу нижчий від норми
 • Захворювання найбільше виявляється у осіб у віці від 30 до 50 років
 • У хворих виникають більші труднощі при ковтанні холодної їжі, ніж гарячої
 • Ризик виникнення раку стравоходу у хворих на ахалазію кардії у 7 разів вищий, ніж в середньому у популяції
 • Захворювання може бути небезпечним для життя
 • Характерною скаргою є пекучий біль за грудиною
 • Захворювання звичайно виявляється через виникнення непрохідності кишки
 • Може наступити некроз і перфорація защемленої частини шлунка
 • Біль посилюється у лежачому положенні
 • I фазі просування їжі або рідини з рота у глотку
 • II рефлекторній фазі просування їжі з глотки в стравохід
 • III фазі просування їжі по стравоходу в середній і нижній його третині
 • Розлад будь-якої фази акту ковтання
 • Печія та зригування їжі
 • Приступоподібні болі за грудиною
 • Дисфагія
 • Регургітація
 • Затікання контрастної барієвої суміші із шлунку в стравохід при обстеженні хворого в горизонтальному положенні
 • При ковтанні контрастної суспензії виявляються різноманітні спастичні деформації стравоходу
 • Кардіальний сегмент стравоходу має вигляд "мишачого хвоста", газовий міхур шлунка відсутній
 • Відраза до м'ясної їжі
 • Печія за грудиною
 • Нудота
 • Біль за грудиною, дисфагія, блювання
 • Нішоподібне випинання, що виходить за контур
 • Спастичне звуження грудного відділу стравоходу
 • Мішкоподібне розширення стравоходу з S-подібним видовженням його
 • S-подібне видовження з мішкоподібним його розширенням
 • Веретеноподібна форма стравоходу
 • Сегментарний парез стравоходу
 • Тотальний езофагоспазм
 • Мішкоподібне розширення стравоходу
 • Нішоподібне випинання, що виходить за контур стравоходу
 • Органічне звуження кардії
 • Зiяння кардії
 • Розлад інервації стравоходу з втратою спроможності НСС до розслаблення і порушення перистальтики стравоходу
 • Підвищення тиску НСС понад 45 мм рт. ст. у спокої
 • Втрата апетиту, втома
 • Дисфагія, яка посилюється при стресових ситуаціях, регургітація
 • Ремітируюча субфебрильна температура
 • Звуження і вкорочення стравоходу. Барієва суспензія швидко залишає шлунок
 • Кардіальний сегмент шлунку розширений. Газовий міхур шлунка чітко виражений. Фармакологічна проба з нітрогліцерином негативна
 • Стравохід розширений і видовжений. Барієва суспензія довго затримується в шлунку. Кардіальний сегмент стравоходу звужений, має рівні контури і вигляд "кінчика моркви"
 • Гіперперистальтика кардії
 • Рубцеве звуження стравоходу
 • Спазм нижнього стравохідного сфінктера, розширення просвіту стравоходу, застій їжі і слизу
 • Призначення спазмолітичних засобів
 • Дилятація нижнього стравохідного сфінктера
 • Езофагоміотомія
 • Резекція стравохідно-шлункового з'єднання
 • Виконання антирефлюксної операції
 • Пролабування в переднє середостіння абдомінального відрізка стравоходу та частини (або всього шлунка в грижовий мішок з парієтальної очеревини, через розширений стравохідний отвір діафрагми вродженого або набутого генезу
 • Зміщення в заднє середостіння стравохідно-шлункового з'єднання та частини шлунка в грижовий мішок з парієтальної очеревини, через розширений стравохідний отвір діафрагми вродженого або набутого генезу
 • Пролабування частини шлунка, яка розташована вище діафрагми і не вкрита очеревиною
 • Справжня грижа
 • Несправжня грижа
 • Вроджена грижа
 • Грижа стравохідного отвору діафрагми
 • Релаксація діафрагми
 • Менше, ніж у 10% хворих
 • У 20-40% хворих
 • У 50-80% хворих
 • Більше, ніж у 80% хворих
 • Шлунково-кишкова кровотеча
 • Рефлюкс-езофагіт
 • Некроз грижового вмісту
 • Порушення пасажу вмісту по шлунку і кишках
 • Аритмія серця
 • Асфіксія
 • Зміщення, частіше в заднє середостіння якого-небудь органу черевної порожнини
 • Зміщення через стравохідний отвір діафрагми в переднє середостіння якого-небудь органу черевної порожнини
 • Зміщення через отвір діафрагми для нижньої порожнистої вени в заднє середостіння якого-небудь органу черевної порожнини
 • Зригування шлунковим вмістом
 • Загрудинний біль, який нагадує коронарний
 • Виснажлива печія
 • Шлунково-кишкові кровотечі
 • Защемлення
 • Перфорація
 • Шлунково-кишкові кровотечі, рубцеві стриктури
 • Защемлення
 • Перфорація
 • У перстеневидно-глотковій ділянці стравоходу
 • На рівні Z-лінії
 • У ректосигмоїдному переході
 • Зміщення стравохідно-шлункового з'єднання вище проекції стравохідного отвору діафрагми більш ніж на 2 см
 • Спазм кардії
 • Розширення просвіту стравоходу
 • Застій їжі вище діафрагмальної грижі
 • Дисфагія, неприємний запах із рота, блювання їжею
 • Відсутність апетиту
 • Кахексія
 • Сегментарне спастичне скорочення стравоходу
 • Випинання в вигляді мішка або булави, що виходить за контур стравоходу
 • Мішковидне розширення стравоходу
 • Випинання слизової та підслизового шару через дефект м'язової оболонки
 • Випинання всіх шарів стінки стравоходу
 • Дисплазії проміжної тканини стравоходу
 • Непрохідність стравоходу при фарингоезофагальній локалізації дивертикула
 • Поліпоз
 • Кровотеча
 • Перфорація
 • На передньо-боковій стінці грудного відділу стравоходу
 • На задній стінці глотки і стравоходу
 • В абдомінальному відділі стравоходу
 • Нудота, гикавка, печія, зригування, зрідка - блювання, іноді серцебиття, страх появи ядухи
 • Дисфагія, біль за грудиною або в спині, відрижка, рідше - гіперсалівація
 • Пальпаторно в підключичній ділянці визначається пухлиноподібний утвір м'якоеластичної консистенції, що змінює свої розміри, неприємний запах з рота, відчуття застрягання їжі в горлі на самому початку її прийому
 • Відтягування стінки стравоходу рубцевими тяжами, спайками після медіастиніту, абсцесів
 • Підвищення тиску в стравоході внаслідок порушення координованості акту ковтання, проходження їжі стравоходом
 • Порушення функції кардіального сфінктера
 • Шийний відділ стравоходу
 • Грудний відділ стравоходу
 • Піддіафрагмальний відділ
 • Білі або жовті бляшки з утворенням псевдомембран
 • Кровоточива слизова з виразками і шільним ексудатом
 • Застійна слизова оболонка з міхурцями
 • Набряк, який звужує просвіт стравоходу
 • Дивертикули, розміщені на рівні біфуркації трахеї
 • Дивертикули, розміщені над діафрагмою
 • Фарингоезофагальні (шийні дивертикули)
 • Кровоточива слизова з виразками і щільним ексудатом
 • Білі фіксовані переважно округлої форми нашарування і псевдомембрани
 • Набрякла слизова оболонка з міхурцями
 • Поганий апетит, слабість
 • Непостійна дисфагія, біль за грудиною і в спині
 • Печія, що посилюється в лежачому положенні і при нахилах тулуба
 • Рубцювання стравоходу на рівні дивертикула
 • Розширення стравоходу над дивертикулом
 • Розрив дивертикула з проривом в середостіння або плевральну порожнину
 • Найчастіша локалізація: низхідна і нижньо-горизонтальна частина 12-палої кишки, форма дивертикулів частіше овальна або кругла
 • Слизова оболонка дивертикула грубозерниста, судинна картина не виражена
 • Слизова оболонка блідо-рожева з вираженою судинною картиною
 • На задній стінці тіла шлунка
 • На задній стінці препілоричного відділу шлунка
 • На задній стінці проксимального відділу шлунка
 • Верхня стінка цибулини 12-палої кишки
 • На брижовому боці низхідного відділу 12-палої кишки
 • На задній стінці висхідного відділу 12-палої кишки
 • Озноб, гектична гарячка
 • Поява гнусавого голосу, токсичні психози
 • Підшкірна емфізема на шиї з переходом на обличчя, посилення болю при прийомі їжі
 • Висока тональність голосу, кашель
 • Зменшення діаметра більше, ніж на 1/3
 • Зменшення діаметра більше, ніж на 1/4
 • Зменшення діаметра більше, ніж на 1/2
 • Синдром ахалазії кардії
 • Синдром, який спостерігається при недостатності в організмі заліза
 • Хвороба Менетріє
 • На шиї
 • Паравертебрально в ділянці грудної клітки
 • По задньопахвинній лінії на рівні 10-11 ребер
 • Рефлюкс-езофагіт, ахалазію кардії
 • Ерозивний гастрит
 • Виразкову хворобу дванадцятипалої кишки
 • Рак кардіального відділу шлунка