База тестів

 • Визначення уреазної активностi бiоптата слизової оболонки
 • Гiстоморфологiчний контроль з використанням бiоптатiв слизової оболонки антрального вiддiлу шлунка
 • Визначення фекального антигена бактерії "H.pylori Stool antigen test"
 • Фракційне дослідження шлункового соку
 • Уреазний дихальний тест з 13С сечовиною
 • Опiки стравоходу
 • Iнфаркт мiокарда
 • Iнсульт
 • Гострий вiрусний гепатит
 • Кила стравохідного отвору діафрагми
 • Здорових людей
 • Дуодено-гастрального рефлюксу
 • Жовчокам"яної хвороби
 • При пiдвищенiй кислотностi
 • При нормальнiй кислотностi
 • У здорових людей
 • При зниженiй кислотностi
 • При повнiй вiдсутностi соляної кислоти в шлунку
 • Початкових стадiй виразкової хвороби
 • Хронiчного ахилiчного гастриту
 • Початкових стадiй раку шлунка
 • Рефлюкс-езофагиту
 • Наявностi гелiкобактер пiлорi
 • Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини
 • Балонну кiмографiю
 • Електрогастрографiю
 • Рентгенологічне дослідження шлунка
 • Форму i розмiри шлунка
 • Ерозiї шлунка
 • Виразку шлунка
 • Пухлину шлунка
 • Моторно-евакуаторну функцiю шлунка
 • Задня стiнка має великi складки i борозни
 • Передня стiнка блискуча, при роздуваннi повiтрям гладенька
 • Антральний вiддiл перистальтує
 • Фатерів пиптик закритий
 • Раку шлунка
 • Хронiчного атрофiчного гастриту
 • Полiпозу шлунка
 • Хвороби Менетрiє
 • Кили стравохідного отвору діафрагми
 • Гiсто-морфологiчного дослiдження
 • Гiстоензимологiчного дослiдження
 • Бактерiологiчного дослiдження
 • Електронномiкроснопiчного дослiдження
 • Дослідження кислотопродукуючої функції шлунка
 • Визначення гамма-глобулiну сироватки кровi
 • Тимолова проба
 • Визначення активностi лужної фосфатази
 • Визначення iмуноглобулiнiв сироватки кровi
 • Амiак
 • Феноли
 • Ароматичнi амiнокислоти: тирозин, фенiлаланiн, триптофан
 • Лужна фосфатаза
 • Альбумiн сироватки кровi
 • Альфа-фетопротеїн сироватки кровi
 • Альфа-I-глобулiн
 • Бета-глобулiн
 • Гамма-глобулiн
 • Збiльшується рiвень глюкози в кровi
 • Вмiст глютамiна в кровi пiдвищується бiльш, нiж на 50% по вiдношенню до початкового
 • Вмiст глютамiна в кровi падає
 • Збiльшується рiвень холестерину кровi
 • Знижується рiвень холестерину крові
 • Визначення антитіл до гліадину
 • Визначення антитіл до тканинної трансглютамінази
 • Визначення антиендомізіальних антитіл
 • Визначення антитіл до Н.pylori
 • Морфологічне дослідження слизової оболонки позацибулинного відділу 12-палої кишки до та після прийому аглютенової дієти
 • Аналiз сечi на ацидотест
 • Аналiз сечi на уропепсин
 • Внутрiшньошлункова рН-метрiя
 • Фракцiйне дослiдження шлункового вмiсту
 • Одномоментний забiр шлункового вмiсту товстим зондом
 • В тiлi шлунка
 • В кардiальному вiддiлi шлунка
 • В антральному вiддiлi шлунка
 • Гiстамiн
 • Еуфiлiн
 • Пентагастрин
 • М'ясний пептон
 • Вітамін Е
 • Внутрішній фактор Кастла
 • Соляна кислота
 • Молочна кислота
 • Пепсин
 • Хронiчного гастриту зi збереженою секреторною функцiєю шлунка
 • Хронiчного гастриту з пiдвищеною кислотоутворюючою функцiєю шлунка
 • Раку шлунка