• Раптове виверження повним ротом без попередньої нудоти
 • Участь м'язiв черевної порожнини
 • Домiшок великої кiлькостi жовчi
 • Дивертикулi стравоходу
 • Функціональному порушенні стравоходу
 • Ахалазiї кардiї
 • Раковому захворюваннi стравоходу
 • Дивертикулi стравоходу
 • Ахалазiї кардiї
 • Функціональну диспепсію
 • Хвороби, що супроводжуються відрижкою
 • Хвороби, що супроводжуються функціональною нудотою та блюванням
 • Румінаційний синдром дорослих
 • Глобус
 • Антациди
 • Прокінетики
 • Інгібітори протонної помпи
 • Гепатопротектори
 • Тест на Helicobacter pylori
 • Ендоскопiчне обстеження
 • Внутрiшньостравохiдна та інтрагастральна рН-метрiя
 • Аналіз сечі
 • Антидепресанти
 • Спазмолітики
 • Антагоністи 5НТ3-рецепторів
 • Психотерапевтичні методи
 • Пробіотики
 • Первинний діагноз
 • Заключний діагноз
 • Первинний діагноз
 • Діагноз виключення
 • Ерозивну ГЕРХ (ендоскопічно позитивний варіант)
 • Неерозивну ГЕРХ (ендоскопічно негативний варіант)
 • Дискінетичний варіант ГЕРХ
 • Тест на Helicobacter pylori
 • Ендоскопiчне обстеження стравоходу та шлунка
 • Внутрiшньостравохiдна та інтрагастральна рН-метрiя
 • Тест з інгібітором протонної помпи
 • Ректосігмоскопія
 • Слабiсть сполучно-тканинних структур
 • Пiдвищення серединночеревного тиску
 • Дискiнезiї стравоходу
 • Стрес
 • Без синдрома недостатностi кардiї
 • З синдромом недостатностi кардiї
 • Диспепсичний
 • Бронхолегеневий
 • Псевдостенокардитичний
 • Анемiчний
 • Діарейний
 • При блювоті і ушкодженні слизової оболонки
 • Шляхом діапедезу і при здавленні вен стравоходу та шлунка
 • При наявності ерозій стравоходу та шлунка
 • При порушеннях моторики стравоходу
 • Приступи нiчного кашлю
 • Симптом "мокрої подушки"
 • Приступи задишки вночi
 • Стравохідні кровотечі
 • Рефлюкс-езофагiт
 • Стравохiдну кровотечу
 • Защемлення грижi
 • Стравохід Барретта
 • Контрастне багатоплощинне рентгенобстеження
 • Фiброезофагогастроскопiю
 • Обзорне безконтрастне рентгенологiчне обстеження
 • Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини
 • Зглаженiсть або вiдсутнiсть кута Гiса
 • Змiна форми газового мiхура шлунка
 • Рефлюкс контрастної речовини
 • Широкий отвір діафрагми, через який просліджуються складки шлунка
 • Значне подовження та скривлення стравоходу
 • Наявнiсть грижової порожнини
 • Зiяння кардiї або неповне її змикання
 • Рефлюкс-езофагiт
 • Рефлюкс шлункового вмісту в стравохід
 • Розширення стравоходу та ознаки застійного стравоходу
 • Антациднi препарати
 • Загальнi рекомендацiї по режиму та дiєтi
 • Антисекреторнi препарати
 • Прокiнетики
 • Антидепресанти
 • Функціональну печію
 • Функціональну торакалгію припустимо езофагеального генезу
 • Функціональну дисфагію
 • Глобус
 • Епігастральний больовий синдром
 • Ретростернальний дискомфорт або біль
 • Брак доказів щодо ГЕРХ як причини симптоматики
 • Відсутність моторних розладів, що мають гістопатологічний генез
 • Відчуття застрявання або аномального проходження через стравохід твердої та/або рідкої їжі
 • Зберiгають структуру стравоходу
 • Позбавленi м'язової оболонки
 • Складаються лише iз слизової оболонки
 • На переднiй стiнцi грудного вiддiлу стравоходу
 • На заднiй стiнцi глотки та стравоходу
 • Пiд дiафрагмою
 • На рiвнi бiфуркацiї аорти
 • Неспецифiчнi прояви - вiдчуття першiння та шкрябання
 • Вiдчуття пiдкочування до горла клубка
 • Симптом Поттенджера-напруга та болючiсть жувальних м'язiв
 • Стравохідні кровотечі
 • Дисфагiя, регургiтацiя
 • Какосмiя (поганий запах з роту)
 • Кашель, задишка, асфiксiя
 • Дисфонiя
 • Печія
 • Болi за грудиною
 • Дисфагiя
 • Какосмiя
 • Печія
 • Можуть бути безсимптомними
 • Дисфагiя, вiдчуття зупинки їжi за грудиною
 • Какосмiя
 • Печія
 • Вибухання у виглядi булави, мiшка
 • Деформацiя контурiв слизової оболонки
 • Симптом комiрця слизової оболонки
 • Рефлюкс контрастної речовини
 • Щадячу дiєту
 • Промивання порожнини антисептиком
 • Антисекреторні препарати
 • Дивертикулiти, езофагiти
 • Перфорація. кровотеча
 • Асфіксія, пневмонія
 • Стравохід Барретта
 • Інфекційні
 • Спадкова схильність
 • Психогенні
 • Зневоднювання організму
 • Бронхолегеневі
 • Кардіальні
 • Стоматологічні
 • Отоларінгологічні
 • Кишкові
 • Омепразол
 • Лансопразол
 • Пантопразол
 • Рабепразол
 • Езомепразол
 • Домперідон
 • Тривалий щоденний прийом інгібітора протонної помпи (ІПП)
 • Терапія "за вимогою" (курси ІПП при поновленні симптомів)
 • Терапія жовчогінними препаратами
 • До 8-12 тижнів у стадії загострення
 • Включає два етапи: у стадії загострення (до 12 тижнів) та для підтримання ремісії (до 52 тижнів)
 • Звуження стравоходу в дистальному вiддiлi та розширення проксимального вiддiлу
 • Вiдсутнiсть газового мiхура шлунка
 • Зниження тонусу та перистальтики стравоходу
 • Рефлюкс контрастної речовини
 • Відчуття застрявання або аномального проходження через стравохід твердої та/або рідкої їжі
 • Брак доказів щодо ГЕРХ як причини симптоматики
 • Відсутність моторних розладів, що мають гістопатологічний генез
 • Ретростернальний дискомфорт або біль
 • Щадячу дiєту
 • Психологiчний комфорт
 • Прийом нiтропрепаратiв
 • Обволікаючі препарати
 • Кардіоміотомію
 • Первинне зниження тиску в нижньому стравохiдному сфiнктерi
 • Пошкоджуюча дiя шлункового та дуоденального вмiсту на слизову оболонку стравоходу
 • Зниження стравохiдного клiренсу
 • Зниження резистентностi слизової оболонки стравоходу
 • Порушення передачі центрального нервового імпульсу
 • Фактори харчування (жири, шоколад, кофе, алкоголь)
 • Ожирiння, вагітність
 • Стрес
 • Прийом медикаментозних препаратiв (антагонiстiв кальцiю, бета-блокаторiв, антихолiнергiчних препаратiв та iнших)
 • Інфекційний фактор
 • Ретростернальний бiль
 • Печiя за грудиною, в епiгастральнiй областi
 • Кисла вiдрижка
 • Діарея
 • Рацiональний режим працi, харчування та засобу життя
 • Призначення антацидiв
 • Призначення антисекреторних препаратiв
 • Призначення прокiнетикiв
 • Призначення ферментних препаратів
 • Метоклопрамiд
 • Домперiдон
 • Омепразол
 • Неефективностi консервативного лiкування
 • Ускладненнях
 • Частих аспiрацiйних пневмонiях
 • Дисфагії