• Цироз печiнки
 • Виразкова хвороба шлунка та 12 -палої кишки
 • Неспецифiчний виразковий колiт
 • Захворювання кровi /лейкози, геморагiчнi дiатези/
 • Синдром подразненого кишечника
 • Рiзкий "кинджальний"бiль в епiгастральнiй дiлянцi
 • Дошковидне напруження м'язiв передньої черевної стiнки
 • Позитивний симптом Щоткiна-Блюмберга
 • Зникнення печiнкової тупостi, брадікардiя
 • Підвищення артеріального тиску
 • Деяких формах депресії
 • Хронічному гастриті із секреторною недостатністю
 • Цукровому дiабетi
 • Інсуломi
 • Жовчнокам'яної хвороби
 • Захворювань, якi супроводжуються нiчною гiперсекрецiєю (виразкової хвороби)
 • Гiпертонiчної хвороби
 • Звичайного блювання
 • Раку тiла шлунка
 • Появою кровi в калi
 • Дьогтевидним калом i блюванням кавовою гущею
 • Блюванням темною кров'ю
 • Блюванням багряною пiнистою кров'ю
 • Хронiчному атрофiчному гастритi з вираженим зниженням секреторної функцiї шлунка
 • Анемiї Аддiсон-Бiрмера
 • Виразковій хворобі 12палої кишки
 • Виявити розходження м'язiв живота
 • Виявити пухлину сигмовидної кишки
 • Визначити напруженiсть м"язів черевної стiнки
 • Виявити лiпоми в пiдшкiрнiй жировiй клiтковинi передньої черевної стінки
 • Лiвобічний ексудативний плеврит
 • Рак тiла шлунка
 • Спленомегалiя
 • Гострий апендицит
 • Стимуляція зовнішньо-секреторної функції підшлункової залози
 • Зменшення пептидних зв"язків білків їжі
 • Набухання харчових волокон
 • Всмоктування глюкози
 • Виразкова хвороба, ускладнена кровотечею
 • Хронiчний атрофiчний гастрит з вираженою секреторною недостатнiстю
 • Рак шлунка
 • Кила стравохiдного отвору дiафрагми
 • Функціональні розлади шлунка
 • Термiнальної стадiї раку шлунка
 • Хвороби Менетрiє
 • Декомпенсованого доброякiсного стенозу воротаря
 • Хронiчного атрофiчного гастриту в компенсованiй i субкомпенсованiй фазi
 • Неускладнена виразкова хвороба
 • Хронiчний атрофiчний гастрит
 • Синдром подразненого шлунка
 • Рак шлунка
 • Нервова анорексiя
 • Неускладнена виразкова хвороба
 • Виразкова хвороба, ускладнена кровотечею
 • Полiпоз шлунка
 • Хронiчний атрофiчний гастрит в декомпенсованiй фазi з супутнiм панкреатитом
 • Доброякiсний стеноз воротаря
 • Грижi стравохiдного отвору дiафрагми
 • Виразковiй хворобi шлунка
 • Хронiчному атрофiчному гастритiв компенсованiй фазi
 • Виразковiй хворобi, ускладненiй кровотечею
 • Пiдвищеній кислотностi шлункового соку
 • Недостатностi нижнього сфiнктера стравоходу
 • Дивертикулярній хворобі товстої кишки
 • Порушенні моторики шлунка та 12-ти палої кишки
 • Килі стравохідного отвору діафрагми
 • Спадково-конституцiйний фактор
 • Підвищення зовнішньосекреторної функції підшлункової залози
 • Порушення режиму харчування i нервово-психiчний фактор
 • Наявнiсть в шлунку i 12-палiй кишцi iнфекцiї (хелiкобактер пiлорi)
 • Надмiрне вживання їжi що важко i довго перетравлюється
 • Стресовi впливи i ульцерогеннi медикаменти
 • Мiцнi кава та чай
 • Алкоголь та нiкотин
 • Підвищений вміст жиру в раціоні
 • Судиннiй теорiї
 • Алiментарний теорiї
 • Інфекційній теорії
 • Пiдвищення продукцiї соматостатину i секретину
 • Пiдвищення утворення гастрину
 • Зниження продукцiї серотонiну i гiстамiну
 • Зниження активностi сироваткової холiнестерази, яка руйнує ацетилхолiн
 • Пiдвищення утворення простагландинiв
 • Пiдвищена кислотоутворююча функцiя шлунка
 • Пiдвищена пепсиноутворююча функцiя шлунка
 • Зниження продукцiї секреторного IgA в шлунка
 • 0/I/ група кровi i резус-негативнiсть
 • Синдром доброякісної гіпербілірубінемії
 • Наслiдком тривалого вживання лiкiв, подразнюючих слизову оболонку
 • Атрофiчного гастриту
 • Наслiдком шкiдливих звичок /алкоголь, нiкотин/ i стресових станiв
 • Наслiдком всiх перерахованих чинникiв
 • В кардiальному вiддiлi шлунка
 • В областi малої кривизни шлунка
 • В цибулинi 12-палої кишки
 • На великiй кривизнi шлунка
 • В зацибулинному вiддiлi 12-палої кишки
 • Наявнiсть нерозпiзнаної рефлюксної хвороби
 • Резистентнiсть штамiв Хелiкобактер пiлорi до антибактерiальної терапiї
 • Неповне виконання програми лiкування,
 • Супутня терапiя аспiрином,
 • Відразу пiсля їди
 • В другiй половинi дня пiсля максимального навантаження їжею
 • Вночi
 • Перiодично протягом доби i залежить вiд локалiзацiї виразки
 • Хаотично незалежно вiд їжi
 • З'їденою їжею
 • Повiтрям i кислим
 • Гiрким вмiстом
 • Тiльки вночi
 • Тiльки в горизонтальному положеннi
 • Кишковий дизбактерiоз
 • Органiчний стеноз воротаря або 12-палої кишки
 • Наявнiсть хронiчного гастриту
 • Наявнiсть жирового гепатозу
 • Проносами
 • Закрепами
 • Нестiйким стiльцем /чергування проносiв i закрепiв/
 • Рiдким стiльцем з залишками неперетравленої їжi
 • В правому пiдребiр'ї
 • В лiвому пiдребiр'ї
 • В пiлородуоденальнiй зонi
 • В лiвiй здухвиннiй дiлянцi
 • Зменшення пiвмiсячного простору Траубе
 • Бiль в точцi Губергриця-Скульського
 • Симптоми "ходiння кулакiв" i "шуму плеску" в верхнiй половинi живота
 • Симптом Образцова -"шум плеску" в лiвiй здухвиннiй дiлянцi
 • Симптом Воскресенського - вiдсутнiсть пульсацiї черевного вiддiлу аорти
 • Пiдсилюється бiль в верхнiй половинi живота
 • З'являється втрата маси тіла
 • З'являється блювання їжею
 • З'являються проноси
 • Стрес
 • Вагiтнiсть
 • Ожирiння
 • Вживання алкоголю, паління
 • Знижений апетит
 • Блювання i дьогтевидний кал
 • Кинджальний бiль в животі
 • Блювання кавовою гущею
 • Озноб i лихоманка
 • Бiль в верхнiй половинi живота оперізуючого характеру
 • Попереднiй бiль рiзко посилюється
 • Бiль зникає
 • З'являється сухiсть i гiркий смак в ротi
 • Бiль вiддає в спину
 • Бiль вiддає в прекардiальну область
 • Бiль вiддає в праве пiдребiр'я
 • Бiль з'являється через 1-1, 5 години пiсля їжi
 • Бiль вiддає в лiве пiдребiр'я i пах
 • Бiль з'являється відразу пiсля їжi, вiддає в лiве пiдребiр'я i спину, супроводжується нудотою i блюванням
 • Перфорацiєю виразки в черевну порожнину
 • Пенетрацiєю виразки в пiдшлункову залозу з явищами реактивного панкреатиту i високою амiлазурiєю
 • Субкомпенсованим стенозом вихiдного отвору шлунка
 • Кровотечею iз виразки
 • Перфорацiєю виразки в жовчний мiхур
 • Дивертикульоз 12-палої кишки
 • Доброякiсна пухлина бета-клiтин пiдшлункової залози
 • Пухлина D-клітин пiдшлункової залози, яка продукує гастрин
 • Полiпоз шлунка
 • Гострий гастрит
 • Синдром Золiнгера-Еллiсона
 • Гострий калькульозний холецистит
 • Виразкова хвороба
 • Синдром Меллорi-Вейса
 • Розгорнуте кiльце 12-палої кишки
 • Рубцевовиразкову деформацiю цибулини 12-палої кишки або шлунка
 • Пiлороспазм
 • Збільшена кількість рідини в шлунку
 • Мегабульбус або спазм цибулини 12-палої кишки
 • Двокамерний шлунок в виглядi завитки
 • Симптом вказiвного пальця
 • Симптом "нiшi"
 • Зiрчастий рубець
 • Шлунок у виглядi пiсочного годинника
 • Термiн для постановки робочого дiагнозу видадкової хвороби"
 • Рентгенологiчний симптом
 • Ендоскопiчний сипмтом
 • Рентгенологiчний i ендоскопiчний синдром
 • Застарiлий термiн, який в даний час не застосовується
 • Клiнiчний огляд
 • Ультразвукове обстеження
 • Ендоскопiчний
 • Клiнiчний огляд i внутришлункова рН-метрiя
 • Дуоденальне зондування
 • Схальні до малігнізації
 • Приводять до стенозу
 • Заживають без рубця
 • Схильнi до кровотечi
 • Схильнi до пенетрацiї
 • Дефект слизової оболонки, який руйнує м"язову пластинку, пiдслизову основу
 • Поверхневий дефект слизової ,який заживає без рубця
 • Глибокий крововилив у слизову оболонку
 • Гiперплазiя слизової оболонки з наступним некрозом в центрi
 • Вогнище iшемiї в слизової оболонцi
 • Бiльше 0,2 см
 • 0,2-0,4 см
 • 0,3-0,5 см
 • 0,6 - 1,0 см
 • Має мiсце початок епiтелiзацiї виразки
 • Є рожевий рубець i запальнi змiни навкруги виразки
 • Виразка контактно кровоточить
 • Є бiлуватий рубець без запальних змiн слизової
 • Виразки антрального вiддiлу шлунка
 • Виразки кордiального вiддiлу шлунка
 • Медiогастральнi виразки шлунка
 • Поодинокi виразки 12-палої кишки
 • Численi виразки 12-палої кишки
 • Завжди є при загостреннi неускладненої виразки
 • Свiдчать про наявнiсть перипроцесу /перидуоденiту/
 • Свiдчать про дуоденостаз
 • Свiдчать про тяжкий перебiг виразкової хвороби
 • Свiдчать про наявнiсть реактивного панкреатиту
 • Тiла шлунка
 • Антрального вiддiлу шлунка
 • Кардiального вiддiлу шлунка
 • 12-палої кишки
 • Дуоденальноним рефлюксом
 • Явищами гастриту в тiлi шлунка
 • Гiперплазiєю залозистого апарату тiла шлунка
 • Глибокими атрофiчними змiнами в тiлi шлунка
 • Вiдсутнiстю гастритичних змiн в тiлi шлунка