• Гострi кишечнi iнфекцiї
 • Хронiчнi кишечнi iнфекцiї
 • Дисбактерiоз
 • Екзогеннi iнтоксикацiї
 • Ендогеннi iнтоксикацiї
 • Застосування ферментних препаратів
 • Нижньої межi печiнки, селезiнки
 • Асцита
 • Кисти пiдшлункової залози або яєчника
 • Опущення нирок
 • Поверхнево розташованих пухлин
 • Чорний, дьогтеподiбний
 • Перемiшаний з алою кров'ю
 • Сiрувато-бiлий, ахолiчний
 • Має вигляд 'рисового вiдвару'
 • Свiтло-жовтий
 • Чорний, дьогтеподiбний
 • Сiруватий
 • Сiрувато-бiлий, ахолiчний
 • Має вигляд 'рисового вiдвару'
 • Темно-коричневий
 • Пробi з навантаженням лактозою (молоком)
 • Клiнiчному ефектi застосування аглютенової дiєти
 • Визначеннi кислотопродуцiйної функцiї шлунка
 • Дослiдження результатiв дуоденального зондування
 • Посiві кала на дизбактерiоз
 • Стiйкi поноси з полiфекалiєю
 • Виснаження
 • Гiповiтамiнози
 • Анемiя
 • Шкiрний свербiж
 • Зниженнi ендокринної функцiї пiдшлункової залози
 • Дефiцитi ферменту лактази
 • Дефiцитi ентерокiнази
 • Дефiцитi ферментiв пептидаз, що розщеплють в глютенi пептид глiадин
 • Субтотальна або тотальна атрофiя ворсинок
 • Лiмфоїдно-плазматична iнфiльтрацiя строми
 • Набряк слизової оболонки
 • Виявлення "специфiчних макрофагiв з пiнистою протоплазмою
 • Зникнення мiкроворсинок щiточної кайми
 • Проба з навантаженням нiкотиновою кислотою
 • Провокацiйний тест з навантаженням глiадином
 • Проба з навантаженням лактозою
 • Проба Штаубе-Трауготта
 • Визначення в стiльцi лужної фосфатази та ентерокiнази
 • Елiмiнацiйнi дiєти
 • Копрологiчне дослiдження "( вага калу, зсунення рН у кислий бiк, молочна кислота)
 • Проби з навантаженням дисахаридами (лактозою, сахарозою, трегалозою)
 • Провокацiйний рентгенологiчний тест ( пасаж барiю по тонкiй кишцi з дисахаридами)
 • Провокацiйний тест з глiадіном
 • Бактерiальною дизентерiєю
 • Сальмонельозом
 • Дисахаридазною недостатнiстю
 • Тропiчною спру
 • Жовчно-кам"яною хворобою
 • Пiдвищення осмотичного тиску i подразнення рецепторiв слизової оболонки кишок органiчними кислотами, що утворюються в результатi бактерiальної ферментацiї
 • Порушення ферментоутворюючої функцiї пiдшлункової залози
 • Пiдвищений синтез холецистокiнiну-панкреозiмiну
 • Порушення нервової регуляцiї рухової функцiї кишок
 • Грибiв
 • Молока
 • Чаю
 • Жирних страв
 • Пшеничного хлiба
 • Запори пiсля вживання молока
 • Метеоризм пiсля вживання молока
 • Кисла реакцiя калу
 • Дiарея пiсля вживання молока
 • Ефект при застосуваннi елiмiнацiйних дiєт
 • Копрологiчнi змiни
 • Змiни активностi амiнотрансфераз в сироватцi кровi
 • Проба з Д-ксилозою
 • Гiпопротеiнемiєю
 • Гiпоальбiмунемiєю
 • Тетанiчними судорогами
 • Дефiцитом маси тiла
 • Гiпохолестеринемiєю
 • Набряками
 • Сухiстю шкiри
 • Стеатореєю
 • Дисахаразну недостатнiсть
 • Психогеннi запори
 • Захворювання центральної нервової системи
 • Захворювання ендокринної системи
 • Механiчнi перешкоди (пiсляоперацiйнi звуження)
 • Збiльшення в рацiонi харчових волокон
 • Вiдновлення рефлексу на дефекацiю
 • Обмеження рiдини
 • Застосування послабляючих середникiв
 • Вживання пектину
 • Бiль в ректальнiй дiлянцi
 • Бiль, що не залежить вiд положення тiла
 • Наявнiсть в калi домiшок кровi та слизу
 • Вiдсутнiсть патологiчних домiшок в калi
 • Вiдсутнiсть змiн слизової оболонки прямої кишки
 • Раптовий початок захворювання
 • Поява крові при дефекації
 • Бiль пiд час та пiсля дефекацiї
 • Дьогтеподібний стілець
 • Кров у виглядi смужки на калi, слиз
 • Порушення моторики кишечника
 • Порушення вісцеральної чутливості
 • Поверхневе запалення слизової оболонки кишки
 • Свинцевою колiкою
 • Нирковою колiкою
 • Гострим апендицитом
 • Синдромом Мелорі-Вейса
 • Колоноскопія
 • Рентгенологічне дослідження кишечника
 • Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини
 • Фіброгастродуоденоскопія
 • Стiйкому запорi
 • При трiщинах та геморої прямої кишки
 • Пiсля травм аноректальної дiлянки
 • Опiсторхозi
 • Запаленнi сечового мiхура
 • Свербiння анального отвору
 • Порушення моторики кишок
 • Метеоризм
 • Болi в дiлянцi копчика
 • Протерта дiєта
 • Жирнi страви
 • Соленi страви
 • Продукти багатi рослинною клiтковиною
 • Гострiй дизентерiї
 • Запорах
 • Функцiональнiй дiареї
 • Лактознiй недостатностi
 • Целiакiї
 • Синдром подразненого кишечнику з закрепом
 • Синдром подразненого кишечнику з діареєю
 • Синдром подразненого кишечнику змішаний
 • Синдром подразненого кишечнику неспецифічний
 • Синдром подразненого кишечнику з перевагою абдомінального болю
 • Лоперамід
 • Алосетрон
 • Тегасерод
 • Інгібітори зворотньозго захоплення серотоніну (флуоксетин та ін.)
 • Лактулозу
 • Тегасерод
 • Інгібітори зворотньозго захоплення серотоніну (флуоксетин та ін.)
 • Алосетрон
 • Вiдсутнiсть гiстоморфологiчних змiн
 • Потовщення слизової оболонки з явищами клiтинної iнфiльтрацiї,
 • Розростання сполучної тканини, псевдополiпи слизової оболонки товстої кишки
 • Пiдсилення процесiв бродiння в кишечнику
 • Пiдсилення процесiв гниття в кишечнику
 • Аерофагiя
 • Зниження всмоктування газiв змiненою стiнкою кишки
 • Збереження кислотоутворюючої функцiї шлунка
 • Депресивно-астенiчного
 • Епiлептоїдного
 • Iстеричного
 • Психоастенiчного
 • Iпохондричного
 • Перемiшування та просування харчових мас
 • Всмоктування води та електролiтiв
 • Формування калових мас
 • Утворення стеркобiлiногену
 • Розщеплення протеїнів до амінокислот
 • Інфекція
 • Харчові похибки
 • Алергічні ураження товстої кишки
 • Іонізуюче опромінення
 • Дисбіотичні зміни
 • Прийом ферментів
 • Частого стiльця з тенезмами
 • Втягнення в патологiчний процес iнших органiв та систем
 • Погiршення загального стану
 • Дьогтеподiбне забарвлення калу
 • Метеоризм
 • Нудота
 • Дискомфорт в животi
 • Блювота "кавовою гущею"
 • Рецидивуючий абдомінальний біль або дискомфорт
 • Покращення після дефекації
 • Зміна частоти випорожнень
 • Зміна консистенції випорожнень
 • Наявність крові, лейкоцитів в калі
 • Втрата маси тiла
 • Явища порушень бiлкового обмiну
 • Явища порушень мiнерального обмiну
 • Болi в животi, порушення стiльця
 • Печія
 • Нейтральна або слабокисла реакцiя калу
 • Сильнозмiненi м'язевi волокна
 • Наявнiсть неперетравленої рослинної клiтковини в невеликий кiлькостi
 • Великий вмiст нейтрального жиру
 • Збiльшення кiлькостi лейкоцитiв в калi
 • Збільшення кiлькостi еритроцитiв в калі
 • Збільшення вмiсту слизу
 • Збільшення кількості неперетравленої клітковини
 • Цисти лямблій
 • Оглядова рентгенографiя органiв черевної порожнини
 • Iригоскопiя та колоноскопiя
 • Ангiографiя судин кишок
 • Ультразвукове дослiдження
 • Сульфасалазопрепарати
 • Стероїдні гормони
 • Вiтамiни
 • Спазмолітики
 • Протиліпідемічні засоби
 • Вiдвар звiробою
 • Настiй квiтiв календули
 • Настiй шалфею
 • Настiй ромашки аптечної
 • Настiй полину гіркого
 • Внутрiшнiй прийом мiнеральних вод
 • ЛФК
 • Грязевi тампони
 • Субаквальнi ванни
 • Слизову оболонку кишки
 • Лiмфатичнi судини
 • М'язевий шар
 • Поширюється на всi шари кишкової стiнки
 • Неспецифічного виразкового коліту
 • Синдрому подразненої кишки
 • Хвороби Крона
 • Iшемiчного колiту
 • Дисбактерiозу кишечника