• Всмоктування жирів
 • Гідролізу жирів
 • Жовчовиділення
 • Жовчоутворення
 • Секреції ліпаз
 • Розвиток пошкодження тканин
 • Кількість антигену, що потрапляє
 • Особливість будови антигенів
 • Шляхи потрапляння антигенів до організму
 • Спадкова схильність
 • Зниження гальмівних низхідних впливів
 • Активація мотонейронів внаслідок інсульту
 • Активація збуджувальних впливів з вогнища інсульту
 • Активація синаптичної передачі імпульсів
 • Гальмування мотонейронів кори головного мозку
 • Епітелій ниткоподібних сосочків
 • Епітелій листоподібних сосочків
 • Епітелій грибоподібних сосочків
 • Епітелій жолобкуватих сосочків
 • Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика
 • Умовні симпатичні
 • Умовні парасимпатичні
 • Умовні симпатичні та парасимпатичні
 • Безумовні парасимпатичні
 • Безумовні симпатичні
 • Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо
 • Активацію аденілатциклази
 • Активацію протеїнкінази А
 • Гальмування фосфодіестерази
 • Гальмування протеїнкінази С
 • Секреція гормонів зменшиться
 • Секреція гормонів збільшиться
 • Змін секреції гормонів не буде
 • Секреція тиреоліберину збільшиться, тиреотропіну - зменшиться
 • Секреція тиреотропіну збільшиться, тиреоліберину - зменшиться
 • Середня оболонкова
 • Середня мозкова
 • Поверхнева скронева
 • Передня оболонкова
 • Задня вушна
 • НАДН-коензим Q-редуктаза
 • Сукцинат-коензим О-редуктаза
 • Коензим О-цитохром С-редуктаза
 • Цитохром С-оксидаза
 • АТФ -синтетаза
 • Гальмування біосинтезу холестерину
 • Пригнічення всмоктування холестерину в кишківнику
 • Активації метаболізму холестерину
 • Стимулювання екскреції холестерину з організму
 • Усіма наведеними шляхами
 • Збільшення споживання води
 • Зменшення споживання води
 • Збільшення споживання їжі
 • Зменшення споживання їжі
 • Відмова від їжі та рідини