• Лейкопенiю з лiмфоцитозом
 • Лейкоцитоз з нейтрофiльозом
 • Збiльшення вiдсотку нейтрофiлiв i поява молодих форм
 • Велика кiлькiсть паличкоядерних нейтрофiлiв
 • Лейкопенiя з нейтрофiльозом
 • Лейкоцитоз зi зсувом лiворуч
 • Лейкоцитоз до 40 зi зсувом до мiєлоцитiв
 • Нормальна кiлькiсть лейкоцитiв, зсув в формулi до метамiєлоцитiв
 • Лейкоцитоз з лiмфоцитозом
 • Анемiя, тромбоцитопенiя, нейтрофiльоз
 • Нейтрофільний лейкоцитоз, зсув лiворуч
 • Лейкоцитоз, нейтрофiльоз, мiєлоцити
 • Лейкопенiя, зсув до промiєлоцитiв, бластiв
 • Лейкопенiя, лiмфоцитоз
 • Лейкоцитоз, еозинофiлiя, лiмфопенiя
 • Лейкоцитоз, нейтрофiльоз, мієлоцити
 • Лейкоцитоз, промієлоцити, мієлоцити, лімфопенiя
 • Лейкемоїдна реакцiя лiмфоцитарного типу
 • Лейкемоїдна реакцiя мiєлоїдного типу
 • Нейтрофiльна реакцiя з незначним омолоджуванням
 • Нейтрофiльоз, зсув до метамiєлоцитiв
 • Лейкопенiя, нейтрофiльоз
 • Лейкоцитоз, омолоджування лейкоцитарної формули
 • Лейкоцитоз зi зсувом до мiєлоцитiв
 • Лейкоцитоз з нейтрофiльозом появою молодих форм
 • Лейкопенiя з лiмфоцитозом
 • Гiпереозинофiлiя
 • Лейкоцитоз з нейтрофiльозом, еозинофiлiєю
 • Лейкопенiя з еозинофiлiєю
 • Висока еозинофiлiя
 • Лейкоцитоз з нейтрофiльозом
 • Кількість еозинофiлiв вiд 12 до 25%
 • Лейкоцитоз, еозинофiлiя
 • Мiєлоїдного типу
 • Моноцитарного типу
 • Лiмфоцитарного типу
 • Моноцитарно-лiмфоцитарного типу
 • До iнфекцiйних
 • До пухлин
 • До вiрусних
 • До лейкемоїдних реакцiй
 • Лейкоцитоз, анемiя, тромбоцитопенiя
 • Лейкоцитоз, лімфоцитоз, поява мононуклеарiв
 • Лейкоцитоз, моноцитоз
 • Лейкопенiя, лiмфоцитоз, наявнiсть плазматичних клiтин
 • Клiтини моноцитарного ряду
 • Клiтини лiмфоцитарного ряду
 • Iмунобласти
 • Клiтини бластного типу
 • Лейкоцитоз, еозинофiлiя
 • Лейкопенiя, зсув лiворуч
 • Лейкоцитоз, лiмфоцитоз
 • Поява мононуклеарiв
 • Помiрний лейкоцитоз
 • Лейкоцитоз, поява мононулеарiв, бластiв
 • Лейкоцитоз з лiмфоцитозом
 • Високий лейкоцитоз, лiмфоцитоз
 • Лейкоцитоз, зсув лiворуч
 • Лейкопенiя, нейтрофiльоз
 • Лейкоцитоз, лiмфопенiя
 • Лейкоцитоз, лiмфоцитоз
 • Лейкоцитоз, поява плазматичних клiтин
 • Лейкопенiя з лiмфоцитозом
 • Лейкоцитоз, нейтрофiльоз
 • Лiмфоцитоз, моноцитоз
 • Високий лейкоцитоз, бластемiя, мононуклеари
 • Макрофагальний
 • Нейтрофiльний
 • Лiмфоцитарний
 • Гістiоцитарний
 • Лiмфоцитарний
 • Як при iнфекцiйному мононуклеозi
 • Iмунобластний
 • Гістiоцитарний
 • Лейкоцитоз, нейтрофiльоз
 • Лейкоцити в межах норми, лiмфоцитоз, гранулоцитопенiя
 • Лiмфоцитоз, наявнiсть мононуклеарiв
 • Гранулоцитопенiя, клiтини типу мононулеарiв
 • Лейкопенiя, лiмфоцитоз
 • Лейкоцитоз, нейтрофiльоз
 • Лейкоцитоз, зсув до мiєлоцитiв
 • Лейкоцитоз, бластемiя
 • Лiмфоцитарного типу
 • Моноцитарного типу
 • Мiєлоїдного типу
 • Нейтрофільна лейкемоїдна реакцiя
 • Лiмфоцитарно-моноцитарна
 • Нейтрофiльна
 • Лейкоцитоз i нейтрофiльозом
 • Лейкопенiя, еозинофiлiя
 • Псевдобластна
 • Промiєлоцитарна
 • Нейтрофильна зi зсувом лiворуч
 • Лiмфоцитарна
 • Гранулоцитопенiя, вiдносний лiмфоцитоз
 • Нейтрофіли мiстять токсичну зернистiсть
 • Зсув формули лiворуч
 • Помiрний лейкоцитоз
 • Поява в кровi еозинофiлiв
 • Пiдвищений вiдсоток еозинофiлiв
 • Лейкоцитоз з еозинофiлiєю
 • Лейкоцитоз, еозинофiлiя, бластоз
 • Гемобластозiв
 • Лiмфом
 • Iнфекцiйно-запальних
 • До функцiональних станiв кровотворного апарату
 • Реакцiя мiєлоїдного типу
 • Реакцiя моноцитарного типу
 • Гiстiоцитарна реакцiя
 • Моноцитарна реакцiя
 • При гострому промієлоцитарному лейкозi
 • Сальмонельозі
 • При виходi з агранулоцитозу
 • При хронiчному мієлолейкозі
 • Лейкоцитоз, мiєлоцити, бласти
 • Лейкопенiя, бласти, промiєлоцити не бiльше за 2%
 • Лейкоцитоз, промiєлоцити, мієлоцити
 • Лейкоцити в межах норми, лiмфоцитоз
 • Зсув в формулi до бластiв, мiєлоцитiв
 • Зсув в формулi лiворуч
 • Лейкоцитоз, зi зсувом до промiєлоцитiв, мiєлоцитiв
 • Помiрний нейтрофiльний лейкоцитоз зi зсувом до мiєлоцитiв, метамiєлоцитiв