• Скорочення інтервалу QT
 • Подовження інтервалу PR та зубця Q
 • Брадікардія
 • Скорочення інтервалу RR
 • Визначення рівня кальція та фосфору в сироватці крові
 • Визначення рівня лужної фосфотази, креатиніну, сечовини та електролітів
 • Рентгенографія кісток
 • Проведення ЕКГ
 • Призначення бісфосфонатів
 • Внутрішньовенна гідратація фізрозчином для нормалізації ОЦК
 • Внутрішньовенно 40 мг фуросеміду
 • призначення аналгетиків, препаратів калію
 • Нудота, блювота
 • Летаргія, олігурія
 • Клініка гострої подагри
 • Закрепи
 • Проводити неможливо
 • Можливо по життєвим показанням
 • Для діагностики метастатичного ураження печінки
 • Для визначення подальшої тактики лікування
 • Гострій лейкемії
 • Пухлиннах ШКК
 • Множинній мієломі
 • Не характерна для захворювань системи крові
 • Судоми
 • Задишка, набряки
 • Слабкість, тахикардія, нудота
 • Брадікардія
 • Зниження вольтажу зубця Т
 • Зниження інтервалу ST зі шлуночковими екстраситолами
 • Предсердні екстрасистоли,
 • Зниження інтервалу RR
 • Призначення препаратів калія внутрішньо
 • Внутрішньовенне введення препаратів калія
 • Призначення діуретиків
 • Призначення препаратів калія на глюкозі
 • Гарячка більше 38°С
 • Лейкопенія
 • Кількість нейтрофілів менше або дорівнює 0,5*10^9/л
 • Лейкемоїдна реакція нейтрофільного типу
 • 7-10 днів
 • Продовжувати терапію антибіотиками до місяця
 • Відміняють антибіотики через 4-5 днів після підвищення абсолютної кількості нейтрофілів більше0,5*10^9/л та повторити обстеження
 • Припинити відразу після підвищення абсолютної кількості нейтрофілів більше0,5*10^9/л
 • Відмінити антибіотики через 48 годин після припинення фебрильної гарячки та при досягененні абсолютної кількості нейтрофілів більше 0,5*10^9/л
 • Відміняють антибіотики через 4-5 днів після підвищення абсолютної кількості нейтрофілів більше 0,5*10^9/л та повторити обстеження
 • Припинити відразу після підвищення абсолютної кількості нейтрофілів більше 0,5*10^9/л
 • 10-14 днів
 • Відміняють антибіотики через 4-5 днів після підвищення абсолютної кількості нейтрофілів більше 0,5*10^9/л та повторити обстеження
 • Припинити відразу після підвищення абсолютної кількості нейтрофілів більше 0,5*10^9/л
 • Продовжувати антибіотикотерапію протягом 2 тижнів, повторити обстеження
 • Відміняють антибіотики через 4-5 днів після підвищення абсолютної кількості нейтрофілів більше 0,5*10^9/л та повторити обстеження
 • Припинити відразу після підвищення абсолютної кількості нейтрофілів більше 0,5*10^9/л
 • Відміняють антибіотики через 4-5 днів після підвищення абсолютної кількості нейтрофілів більше 0,5*10^9/л та повторити обстеження
 • Відмінити антибіотики при відсутності гарячки протягом 5-7 днів
 • Відмінити відразу
 • Два препарата аміноглікозид + цефепім (цефтазидим або карбапенем)
 • Оральна терапія ципрофлоксацин+ амоксицилін-клавуланова кислота
 • Внутрішньовенна монотерапія цефепімом, цефтазидимом або карбапенемом, якщо немає показань до призначення ванкоміцину
 • Ванкоміцин + цефепім (цефтазидим або карбапенем)± аміноглікозид
 • Два препарата аміноглікозид + цефепім (цефтазидим або карбапенем)
 • Ванкоміцин + цефепім (цефтазидим або карбапенем)± аміноглікозид
 • Два препарата аміноглікозид + цефепім (цефтазидим або карбапенем), якщо немає показань до призначення ванкоміцину
 • Оральна терапія ципрофлоксацин+ амоксицилін-клавуланова кислота+ванкоміцин
 • При високому ризику розвитку ускладнень продовжувати лікування попередніми антибіотиками
 • Застосування ципрофлоксацину+ амоксицилін+клавулонова кислота - внутрішньо
 • Ванкоміцин + цефепім (цефтазидим або карбапенем)± аміноглікозид
 • Замінити антибіотик на ципрофлоксацин + амоксицилін-клавуланова або цефіксим кислота
 • При високому ризику розвитку ускладнень продовжувати лікування попередніми антибіотиками
 • Ванкоміцин + цефепім (цефтазидим або карбапенем)± аміноглікозид
 • При високому ризику розвитку ускладнень продовжувати лікування попередніми антибіотиками
 • Оральна терапія ципрофлоксацин+ амоксицилін-клавуланова кислота
 • Повторити обстеження через 3-5 днів та продовжити лікування попередніми антибіотиками, якщо стан пацієнта не змінюється
 • Повторити обстеження через 3-5 днів та замінити антибіотики при прогресуванні захворювання або появі показань для призначення ванкоміцину
 • Повторити обстеження через 3-5 днів та призначити протигрибковий препарат із заміною антибіотика або без його заміни, якщо протягом 5-7 днів утримується фебрильна гарячка і не очікується припинення нейтропенії
 • Ванкоміцин + цефепім (цефтазидим або карбапенем)± аміноглікозид
 • Ооперативне втручання
 • Опромінення спинного мозку
 • При появі неврологічної симптоматики слід негайно розпочати лікування внутрішньовенним дексаметазоном спочатку 10 мг, потім по 4 мг кожні 4-6 годин
 • Необхідно спочатку отримати результати візуалізаційних методів обстеження а потім розробити тактику лікування
 • Кількість тромбоцитів › 100*10^9/л, фібриноген- ›300 мг/Дл
 • Протромбіновий час ‹14 сек, частковий протромбіновий час ›40 сек ,
 • Кількіть тромбоцитів менше 100*10^9/л, фібріноген- менше 300 мг/Дл, зміни часу згортання
 • Протромбіновий час ›14 сек, частковий протромбіновий час ›40 сек , D-димер
 • Протягом 24 годин з визначенням кількості тромбоцитів, фібриногену та часу кровотеч
 • Визначення часу кровотечі кожні 4 години
 • Кожні 2 годи з визначенням кількості тромбоцитів, фібриногену та часу згортання
 • Кожні 6-8 год. з визначенням кількості тромбоцитів, фібриногену та часу кровотечі
 • Інфузії СЗП
 • Ппроведення плазмаферезу
 • Ппризначення кортикостероїдів у дозі 1-2 мг/кг на добу, при неефективності лікування застосовують внутрішньовенний гамма-глобулін
 • Фітопрепарати, дієта
 • Внутрішньовенна гідратація фізрозчином для нормалізації ОЦК
 • Призначення кортикостероїдів у дозі 1-2 мг/кг на добу, при неефективності лікування застосовують внутрішньовенний
 • Пацієнти повинні упікати холоду
 • Пацієнтам ХЛПЗ та високим титром антитіл класу IgM призначають алкілуючі препарати
 • Позитивний антиглобуліновий тест на наявність імуноглобуліну при тепловій аутоімунній гемолітичній анемії, а при холодовій - на наявність комплементу
 • Панцитопенія
 • Підвищення рівня непрямого білірубіну, ретикулоцитів, зниження рівня гемоглобіну та еритороцитів
 • Лейкоцитоз, анемія, ретикулоцитоз
 • Азотемією, ацидозом
 • Гострою нирковою недостатністю
 • Гіперкаліємією
 • Гіперглікемією
 • Гемодез
 • Форсований діурез
 • Алопуринол
 • Плазмаферез
 • Нудота, анорексія, полідипсія
 • Поліурія, закрепи, слабкість м'язів
 • Швидка втомлюваність
 • Судоми
 • Рівня іонізованого кальцію
 • Загального рівня кальцію
 • Рівня альбуміну
 • Кількості літичних уражень кісток