• Для хвороби Вілебранда
 • Для дефіциту К-вітамінзалежних чинників
 • Для тромбоцитопенічної пурпури
 • Для гіпергепаринемії
 • Для гемодилюційної коагулопатії
 • Гіпо-, авітамінозом К
 • Печінковою недостатністю
 • Гіпербілірубінемією
 • Дефіцитом чинників протромбінового комплексу
 • Впливом на гемостаз жовчних кислот
 • В-лімфоцити
 • Т-лімфоцити з фенотипом СD8+
 • Т-хелпери, які продукують ІЛ-2, імунний інтерферон і приймають участь у генерації гіперчутливості повільного типу
 • Тромбоцити
 • Еритробласти
 • Гемолітичне ускладнення, обумовлене трансфузією еритроцитної зависі несумісної за системою АВО
 • Гемолітичне ускладнення, обумовлене трансфузією еритроцитної зависі "небезпечного універсального" донора
 • Ускладнення, обумовлене неврахуванням протипоказань до масивної гемотрансфузії
 • Гемолітичне ускладнення, обумовлене трансфузією несумісної еритроцитної зависі за системою плазмових білків
 • Ускладнення, обумовлене трансфузією інфікованої еритроцитної зависі
 • Гемолітичне ускладнення, обумовлене трансфузією еритроцитної маси, несумісної за системою АВО
 • Гемолітичне ускладнення, обумовлене трансфузією еритроцитної маси, несумісної за системою Резус
 • Негемолітичне ускладнення, обумовлене трансфузією еритроцитної маси, несумісної за антигенами плазмових білків
 • Негемолітичне ускладнення, обумовлене трансфузією несумісної еритроцитної маси за антигенами тромбоцитів
 • Гемолітичне ускладнення, обумовлене трансфузією еритроцитної маси несумісної за антигенами лейкоцитів
 • Гемолітичне ускладнення, обумовлене трансфузією несумісної консервованої крові за системою АВО
 • Гемолітичне ускладнення, обумовлене трансфузією несумісної консервованої крові за системою Резус
 • Гемолітичне ускладнення, обумовлене трансфузією крові "небезпечного універсального" донора
 • Негемолітичне ускладнення, обумовлене гемотрансфузією, несумісної за антигенами плазмових білків
 • Негемолітичне ускладнення, обумовлене гемотрансфузією, несумісної за антигенами тромбоцитів
 • Дисбактеріозом
 • Тромбоцитопатією
 • Дефіцитом Ф. II
 • Дефіцитом Ф. II, V, VII, X
 • Дефіцитом Ф.II, VII, IX, X
 • Підвищенням антикоагулянтної активності крові
 • Дефіцитом факторів протромбінового комплексу
 • Підвищенням фібринолітичної активності крові
 • Порушенням гемостатичної фунції тромбоцитів
 • Дефіцитом протромбіну
 • ППСБ
 • Кріопреципітат
 • Плазму свіжозаморожену
 • Плазму нативну концентровану
 • Донорську кров з терміном зберігання до 5 діб
 • Тромбоцитопенічної пурпури
 • ДВЗ-синдрому
 • Первинного генералізованого фібринолізу
 • Гемодилюційної коагулопатії
 • Місцевого фібринолізу
 • ДВЗ-III
 • Місцевий фібриноліз
 • Гемодилюційна коагулопатія
 • Гіпергепаринемія
 • Первинний генералізований фібриноліз
 • Т-клітинної ланки імунітету
 • В-клітинної ланки імунітету
 • Макрофагів
 • Нейтрофілів
 • Еритропоезу
 • ДВЗ-I I
 • Місцевий фібриноліз
 • Гемодилюційна коагулопатія
 • Гіпергепаринемія
 • Первинний генералізований фібриноліз