• Фенiлiн
 • Гепарин
 • Синкумар
 • Антитромбопластiн
 • Фiбрiноген
 • Фiбрiнолiзiн
 • Протромбiн
 • Тромбопластiн
 • Фiбрiнолiзокiназа
 • Урокiназа
 • Стрептокiназа
 • Стафiллокiназа
 • Профiбрiнолiзокiназа
 • Стафiлокiназа
 • Фiбрiнолiзокiназа
 • Стрептокiназа
 • Проба джгута"
 • Проба з Р32
 • Проба щипка"
 • Проба з J131
 • Проба джгута"
 • Проба з Р32
 • Проба щипка"
 • Проба з J131
 • Час рекальцифiкацiї
 • Реакцiя адгезiї
 • Час згортання
 • Реакцiя агрегацiї
 • Час згортання кровi
 • Час рекальцифiкацiї
 • Протромбiновий час
 • Тромбiновий час
 • Час згортання згустку цiльної кровi
 • Час розгортання згустку цiльної кровi
 • Час рекальцифiкацiї
 • Протромбiновий час
 • Час згортання кровi
 • Час рекальцифiкацiї
 • Протромбiновий час
 • Тромбiновий час
 • Час згортання
 • Час рекальцифiкацiї
 • Протромбiновий час
 • Тромбiновий час
 • Час згортання згустку суцiльної кровi
 • Час розгортання згустку суцiльної кровi
 • Час рекальцифiкацiї
 • Протромбiновий час
 • Час згортання кровi
 • Час рекальцифiкацiї
 • Етаноловий тест
 • Протромбiновий час
 • В похилому вiцi, при вагiтностi
 • При колагенозах
 • При аутоiмунних захворюваннях
 • При отруєннi свинцем
 • Тривала вiрусна та бактерiальна iнтоксикацiя
 • Дiя вiрусiв на мегакарiоцити кiсткового мозку
 • Довготривалий прийом концентрату VIII фактору
 • Прийом концентрату VIII фактору
 • Зниження продукцiї еритропоетину
 • Зниження тривалостi життя еритроцитiв
 • Порушення метаболiзму залiза
 • Дiя антиеритроцитарних антитiл
 • Тромбопластiн
 • Серотонiн
 • Протромбiн
 • Ретрактозiм
 • Тромбастенiн
 • Тромбопластiн
 • Фiброноген
 • Серотонiн