• Слабкiсть, пiдвищення температури, збiльшення лiмфовузлiв
 • Герпетичнi висипання
 • Ураження селезінки, печінки
 • Гепато-спленомегалiя, поразка кiсток
 • Протiкає доброякiсно з поразкою легеневої тканини
 • Уражується кiсткова система - хребет i трубчатi кiстки
 • Ураження печiнки, селезiнки, загальна дистрофiя
 • Частiше у дiтей в грудному вiцi з ураженням печiнки, селезiнки
 • Збiльшення лiмфовузлiв, гепатоспленомегалiя
 • Руйнування кiсток
 • Гепато-спленомегалiя, нецукрове сечове виснаження, руйнування плоских кiсток
 • Ураження легеневої тканини, печiнки, селезiнки
 • Фосфатидний
 • Лiпiдний обмiн
 • Трiптофановий
 • Бiлковий
 • Ураження легеневої тканини
 • Гепато-спленомегалiя
 • Осередкове руйнування плоских кiсток, нецукрове сечове виснаження
 • Нецукрове сечове виснаження
 • У будь-якому вiцi
 • Після 50 рокiв
 • В дитячому вiцi
 • У грудному вiцi
 • Лейкоцитоз, зсув до мiєлоцитiв, бластiв
 • Анемiя, Лейкопенiя
 • Лейкопенiя, тромбоцитопенiя, анемiя
 • Панцитопенiя, лiмфоцитоз
 • Полiхiмiотерапiя
 • монополіхіміотерапія
 • Тривала терапія преднiзолоном
 • Преднiзолон в поєднаннi з циклофосфаном
 • Променева
 • Симптоматична
 • Полiхiмiотерапiя
 • Глюкокортикоїди
 • Ураження кiсток
 • Ураження внутрiшнiх органiв i кiсток
 • Збiльшення печiнки, селезiнки
 • Нефротичний синдром
 • Плазматичнi клiтини
 • Пухлиннi клiтини
 • Еозинофiльнi елементи
 • дендритні клітини
 • Лейкемоїдних реакцiй
 • Неходжкiнських злоякiсних лiмфом
 • Ретикульозiв
 • Гiстiоцитозiв
 • Кiсткова система
 • Лiмфатичнi вузли, печiнка, селезінка
 • Ясна, шкiра
 • Головний мозок
 • Анемiя, лейкопенiя
 • Лейкоцитоз, еозинофiлiя
 • Лейкоцитоз, бластемiя
 • прискорена ШОЕ,
 • Полiхiмiотерапiя
 • Гормональна терапiя
 • Променева та гормональна
 • Комбiнацiя променевої, гормональної та антибактерiальної
 • Хвороба накопичення
 • Гiстiоцитоз Х
 • Хвороба Леттерера-Зіве
 • Лімфома Ходжкіна
 • Неходжкiнських злоякiсних лiмфом
 • Пухлин кровотворної та лімфоїдної тканин
 • Гiстiоцитозiв
 • Лейкемоїдних реакцiй
 • Вiд 6 мiсяцiв до 1 року
 • Вiд 3 до 10 рокiв
 • Не бiльше перших двох рокiв
 • Протягом багатьох рокiв
 • Лімфобласти
 • Еозинофiли
 • Гiстiоцити, багатоядернi гiгантськi клiтини
 • Лiмфоїднi елементи
 • Анемiя, бластемiя
 • Лейкопенiя, тромбоцитоз
 • Анемiя, тромбоцитопенiя,моноцитоз
 • лейкоцитоз, моноцитоз
 • Специфiчна iнфiльтрацiя нирок еозинофiлами
 • Iнфiльтрацiя шкiри, кiсток, лiмфовузлiв гiстiоцитами
 • Iнфiльтрацiя бластами всiх внутрiшнiх органiв
 • Iнфiльтрацiя легеневої тканини, кiсток скелета ксантомними клiтинами
 • Цитарабiн
 • Вiнкрiстiн, вiнбластiн
 • Циклофосфан, преднiзолон
 • Преднiзолон
 • Лiмфоцити, пролiмфоцити
 • Гiстiоцити, макрофаги
 • Керазиновi клiтини
 • Бласти
 • Печiнка
 • Кiстковий мозок
 • Селезiнка
 • Кiсткова тканина
 • Променева терапiя
 • Полiхiмiотерапiя
 • Спленектомiя
 • Симптоматична терапiя
 • Гемобластозiв
 • Пухлин
 • Лiмфом
 • Ксантоматозiв
 • Водно-сольовий
 • Обмiн глюкози
 • Фосфолiпiдний обмiн
 • Обмiн жирних кислот