• Книги Маршака "Організація лікувального харчування
 • Збірника рецептур Мінторга СРСР 1987 р
 • Довідника "Хімічний склад харчових продуктів"
 • Будь-якого з перерахованих документів
 • Грамах
 • Відсотках
 • Кілограмах
 • Будь-яким способом
 • Вага ринкового продукту, звільненого від нехарчових відходів
 • Вага ринкового продукту, не звільненого від нехарчових відходів
 • Вага продукту до термічної обробки
 • Вага продукту після термічної обробки
 • Рекомендується
 • Не рекомендується
 • Точної вказівки нема
 • Обов'язково
 • Не потрібно
 • Точної вказівки нема
 • Обов'язково
 • Не обов'язково
 • Точної вказівки нема
 • Зам. головного лікаря по АГЧ
 • Дієтолог
 • Зам. виробництвом
 • Дієтсестра
 • Рахівник
 • Дієтолог
 • Завідуючий виробництвом
 • Завідуючий харчоблоком
 • Головний лікар
 • Головний бухгалтер
 • Зав. відділенням
 • Старша медична сестра відділення
 • Головний лікар
 • Зав. харчоблоком
 • Статист
 • Меню-розкладці
 • По меню-вимозі
 • Відомості на відпуск продуктів у відділення
 • Меню-розкладці
 • Відомості на отримання продуктів зі складу
 • Додатковій вимозі на видачу харчування
 • Особова медична книжка працівника харчоблоку (1-лп)
 • Журнал "Здоров'я" (2-лп)
 • Журнал відвідин харчоблоку головним лікарем
 • Журнал урахування медичних обстежень працівників харчоблоку
 • Санітарний стан харчоблоку
 • Журнал по контролю за якістю готової їжі
 • Журнал контролю за продуктами, що швидко псуються
 • Оцінка органолептичних властивостей фаршу і можливостей його використання
 • По узгодженню з дієтлікарем продовжити термін зберігання фаршу
 • Викликати представника санітарно-епідеміологічної служби для вирішення питання про можливу реалізацію продукту
 • Головний лікар
 • Зав. виробництвом
 • Дієтолог
 • Акт
 • Документ на повернення продукту
 • Єдиної форми нема
 • Складати документа не варто
 • Виробничого журналу
 • Бракеражного журналу
 • Меню-розкладки
 • Повернути продукти на склад
 • Провести пробну варку
 • Зробити запис у виробничому журналі
 • Стаття "0" Продукти харчування
 • Стаття "10" Придбання медикаментів і перев'язочних матеріалів
 • Відповідає матеріально за харчування
 • Не відповідає матеріально за харчування
 • Може перекласти відповідальність на іншу особу
 • Картотека страв
 • Відомість на видачу продуктів у відділенні
 • Данні про наявність хворих, що взяті на харчування
 • Меню-розкладка
 • Вимоги на отримання продуктів зі складу харчоблоку
 • Здійснює контроль за роботою харчоблоку
 • На здійснює контроль за роботою харчоблоку
 • Законодавчо не визначено
 • Повинен входити
 • Не повинен входити
 • Повинен, але не обов'язково
 • Страва показана на дану дієту
 • Страву доцільно використовувати на дану дієту
 • Страва показана на дану дієту і доцільна для використання в даному випадку
 • Страва показана на дану дієту, але її використання не доцільне
 • Вага продукту, звільненого від нехарчових відходів
 • Вага продукту не звільненого від нехарчових відходів
 • Те та інше
 • Ні те, ні інше
 • Вага продукту до термічної обробки
 • Вага продукту після термічної обробки
 • Постійна
 • Непостійна
 • Точної відповіді нема
 • Рекомендується
 • Не рекомендується
 • Чітких вказівок нема