• Знищення членистоногих, що паразитують на птахах
 • Знищення кліщів у відкритих природних умовах
 • Знищення членистоногих, що мають санітарно-гігієнічне й епідеміологічне значення в медицині
 • Знищення комах, що паразитують на домашніх тваринах
 • Холери і натуральної віспи
 • Чуми і сибірської виразки
 • Вірусного гепатиту і поліомієліту
 • Дифтерії і черевного тифу
 • Трихофітії і мікроспорії
 • Поточна і заключна
 • Суцільна і вибіркова
 • Волога і порошкова
 • Осередкова і профілактична
 • Планова і разова
 • При визначенні джерела інфекційного захворювання, чинником передачі якого являються членистоногі
 • У об'єктах збереження і переробки молочних продуктів
 • У організованих дитячих дошкільних установах
 • У місцях скупчення покидьків і нечистот
 • Суцільна і вибіркова
 • Поточна і заключна
 • Профілактична і поточна
 • Профілактична і заключна
 • Планова і за показниками
 • У осередках після усунення джерела інфекції
 • У осередках у період перебування джерела інфекції
 • У функціонуючих інфекційних стаціонарах
 • У ізоляторі дитячої дошкільної установи в період перебування джерела інфекційного захворювання
 • У об'єктах постійного перебування джерел інфекційних захворювань, чинником передачі яких є членистоногі
 • У ізоляторах дитячих дошкільних установах після госпіталізації хворого
 • У гуртожитку, готелю після госпіталізації хворого
 • У лазнях, санпропускниках, плавальних басейнах
 • Планова і за показниками
 • Суцільна і вибіркова
 • Волога і порошкова
 • Камерна і газова
 • Аерозольна і принадна
 • У категорійних об'єктах підвищеного епідризику
 • У інфекційних стаціонарах і ізоляторах
 • У осередках інфекційних захворювань після госпіталізації хворого
 • У об'єктах тривалого перебування інфекційних хворих
 • Як короткочасний захід за санітарно-гігієнічними та епідвимогами
 • Для локалізації осередку інфекційного захворювання
 • Як постійний захід в об'єктах підвищеного епідризику
 • Як короткочасний захід у період перебування інфекційного хворого вдома
 • Застосування інсектицидів гострої дії 3-го і 4-го класів небезпеки хімічних речовин
 • Застосування механічного методу дезінсекції
 • Застосування інсектицидів кишкової дії
 • Застосування інсектицидів в порошкоподібній формі
 • Застосування інсектицидів імагоцидної, ларвіцидної й овіцидної дії з залишковою інсектицидністю
 • Застосування інсектицидів дихальної дії
 • Застосування інсектицидів кишкової дії
 • Застосування інсектицидів контактної дії
 • Суцільну і вибіркову обробку
 • Лабораторний хімічний контроль якості інсектицидів
 • Профілактичні і винищувальні заходи
 • Візуальний контроль виконання дезінсекції
 • Урахування чисельності комах і ентомологічний контроль інсектицидів
 • Інтенсивні процеси урбанізації і вимоги до охорони навколишнього середовища від забруднення отрутохімікатами
 • Синантропізація й акліматизація комах
 • Розвиток у членистоногих толерантності і резистентності до застосовуваних інсектицидів
 • Забудованость міст багатоповерховими будинками
 • Регулярне проведення контрольних оглядів об'єктів на виявлення заселеності комахами
 • Дотримання належної кратності проведення дезінсекції на об'єктах обслуговування
 • Застосування інсектицидів системної дії
 • Позбавлення членистоногих місць мешкання, укриття і виплоду
 • Широке застосування репелентів і атрактантів
 • Виконання санітарно-гігієнічних правил на об'єктах
 • Застосування біологічних, механічних, фізичних і хімічних засобів дезінсекції
 • Виконання санітарно-технічних вимог
 • Винищувальні заходи з застосуванням хімічних засобів
 • Профілактичні заходи, санітарно-гігієнічні і санітарно-технічні
 • Винищувальні заходи з застосуванням фізичних засобів
 • Винищувальні заходи з застосуванням біологічних засобів
 • Вологий і порошковий
 • Спалення, кип'ятіння, пропрасовування
 • Хімічний, механічний, фізичний і біологічний
 • Газовий, паровий і аерозольний
 • Камерний із застосуванням сухого гарячого повітря, пару насиченого і пароповітряної суміші
 • Синтетичних піретроїдів
 • Рослинних репелентів
 • Природних ворогів і паразитів членистоногих, інгібіторів розвитку, речовин із генетичним типом впливу, феромонів
 • Інсектицидів рослинного походження
 • Природних ворогів-ентомофагів і специфічних збудників хвороб членистоногих
 • Інгібітори розвитку і речовини з генетичним типом впливу
 • Феромони, гормони і їхні аналоги
 • Рослинні інсектициди
 • На застосуванні засобів видалення і виловлювання комах
 • На застосуванні вологих і сухих харчових принад гострої дії, пролонгуючої дії
 • На застосуванні високої і низької температур, електроструму
 • На застосуванні засобів атрактивної і репелентної дії
 • Як головний основний метод
 • Як допоміжний у сполученні з іншими методами
 • Як метод, що забезпечує високу ефективність
 • Як метод, що забезпечує швидку ефективність
 • Як метод, що забезпечує імагоцидну, ларвіцидну й овіцидну дію
 • Витрушування, вибивання, миття, чищення
 • Липка маса, нанесена на листи або стрічки паперу
 • Пристосування для вилову комах – мухоловки, тарганоловки, сітки
 • Ультрафіолетове випромінювання
 • На застосуванні засобів індивідуального захисту
 • На застосуванні рослинних репелентів
 • На застосуванні високої і низької температур, електроструму, іонізуючого випромінювання й ультразвуку
 • На застосуванні витрушування, вибивання, миття, чищення й виловлювання
 • Кип'ятіння і сухе гаряче повітря
 • Насичена пара і пароповітряна суміш
 • Електрострум і ультразвук
 • Використання ультрафіолету
 • Атрактивної і репелентної дії
 • Арбоцидної і гербіцидної
 • Фунгіцидної і зооцидної дії
 • Інсектицидної і акарицидної дії
 • Іонізуючого випромінювання
 • Педікуліциди і бактокуліциди
 • Інсектициди й акарициди
 • Інсектициди контактної, кишкової і дихальної дії
 • Імагоциди, ларвіциди й овіциди
 • Інсектициди місцевої й загальної дії
 • Інсектициди місцевої й загальної дії
 • Інсектициди виборчої і малотоксичної дії
 • Інсектициди контактної, кишкової, дихальної і сочетаної дії
 • Інсектициди гострої і залишкової дії
 • Інсектициди виборчої і широкого спектру дії
 • Інсектициди першого, другого, третього і четвертого класу небезпеки
 • Інсектициди, що проявляють швидку і віддалену токсичну дію
 • Інсектициди місцевої й загальної токсичної дії
 • Інсектициди, що викликають кумулятивний, шкірно-резорбтивний, шкірно-оральний ефект
 • Хлорорганічні і фосфорорганічні сполуки
 • Рослинні інсектициди і синтетичні піретроїди
 • На похідні карбамінової кислоти і різноманітні хімічні сполуки, що мають інсектицидні властивості
 • Ентомофаги
 • Гарна і швидка розчинність у воді
 • Згубна дія на членистоногих при застосуванні у вигляді сухих і водяних принад
 • Широкий спектр інсектицидної дії в лужному середовищу
 • Кисла рН середовища
 • Природну і придбану (специфічну)
 • Групову й індивідуальну
 • Морфологічну і біологічну
 • Поведінчеську і біологічну
 • Перехресну і видову
 • Морфологічним
 • Поведінчеським
 • Біохімічним
 • Спонтанним
 • Високої температури
 • Низької температури
 • Хімічних засобів
 • Електроструму високої частоти
 • Ультразвуку
 • Суворим дотриманням норм витрати інсектицидів
 • Чергуванням інсектицидів і їхніх препаративних форм
 • Застосуванням інсектицидів імагоцидної і овіцидної дії
 • Застосуванням атрактантів
 • Збільшення дозування витрати інсектицидів
 • Застосування сумішей інсектицидів і синергістів їхньої дії
 • Застосування репелентів
 • Виконання суцільної обробки об'єктів
 • Застосування інсектицидів у вигляді водяних робочих розчинів
 • Латентний, збудження, токсикологічного впливу, загибелі
 • Схованого і віддаленого ефекту дії
 • Субтоксичного і токсичного впливу
 • Проникнення в гемолімфу і впливу на системи організму
 • Місцевої і системної дії
 • Визначення природної чутливості і специфічної резистентності популяцій
 • Визначення інсектицидної дії на фази розвитку
 • Визначення залишкової дії на фази розвитку
 • Визначення стадії розвитку популяції
 • Біоцидні властивості препарату і продуктів його метаболізму
 • Засоби застосування
 • Можливі гострі й віддалені наслідки впливу на людину, тварин
 • Механізм виробітки резистентності
 • Порошки, дусти, гранули
 • Розчини, порошки, що змочують, емульгуючі концентрати
 • Аерозолі
 • Мила
 • Дусти
 • Гранули
 • Порошки, що змочуються
 • Концентрати, що емульгуються
 • Аерозолі
 • Концентрат, емульгуючий
 • Гранульований порошок
 • Порошок, що змочується
 • Аерозоль
 • Розчин
 • Концентрат, що емульгується
 • Порошок, що змочується
 • Дуст
 • Гранули, порошок
 • Розчин
 • Концентрат, емульгуючий
 • Порошок, що змочується
 • Гранули, дуст
 • Інсектополімер
 • Дуст
 • Порошки, розчини
 • Емульсії, суспензії
 • Дусти, гранули
 • Інсектополімери, аерозольні балони
 • Мила, шампуні, лосьйони
 • Емульгуючі концентрати і порошки, що змочуються
 • Рідкі і парафінові принади
 • Лаки і фарби
 • Мікрокапсульовані гранули і інсектополімери
 • Аерозольні балони і шашки
 • Дусти і гранули
 • Лаки і фарби
 • Емульгуючі концентрати і порошки, що змочуються
 • Аерозольні балони і шашки
 • Мазі, шампуні, лосьйони
 • Аерозольні генератори
 • Аерозольні (димові) шашки
 • Аерозольні балони
 • Розпилювачі
 • Мінімальною летальною дозою
 • Гранично припустимою концентрацією
 • Максимально припустимою концентрацією
 • Коефіцієнтом виборчої токсичності
 • Орієнтовно безпечним рівнем впливу