• Забезпечення лікувально-профілактичних установ і дитячих установ дезінфекційними засобами й апаратурою
 • Організація ремонту і монтажу дезінфекційного устаткування
 • Організація поточної дезінфекції в осередку інфекційного захворювання вдома
 • Організація та виконання заключної дезінфекції
 • Проведення контролю роботи стерилізаційної апаратури
 • Евакуація в лікувально-профілактичну установу інфекційних хворих
 • Камерне знезаражування речей у протиепідемічних цілях
 • Санітарна обробка осіб за епідемічним показаннями
 • Проведення дезінсекційних заходів
 • Проведення дератизаційних заходів
 • Проведення профілактичної дезінфекції
 • Проведення дезінсекції
 • Проведення дератизації
 • Організація дезінфекційних заходів
 • Ізолятор
 • Пральня
 • Господарський відділ
 • Відділ осередкової дезінфекціі
 • Відділ камерної дезінфекції
 • Міська СЕС
 • Обласна СЕС
 • Районна СЕС
 • Відділ охорони здоров'я міськвиконкому
 • Відділ охорони здоров'я облвиконкому
 • Відділ евакуації інфекційних хворих
 • Відділ осередкової дезінфекції
 • Відділ камерної дезінфекції й санітарної обробки
 • Пральня
 • Проведенні дезінфекційних заходів у лікарні
 • Організації поточної дезінфекції в осередку вдома
 • Проведенні заключної дезінфекції в осередках інфекційних захворювань
 • Проведення поточної дезінфекції в дитячому садку
 • На дезінфектора лікарні
 • На головного лікаря лікарні
 • На головного лікаря районної СЕС
 • На завідуючого дезінфекційним відділом СЕС
 • Придбання дезінфекційних засобів і дезінфекційної апаратури
 • Проведення семінарів із питань дезінфекції для завідувачів фельдшерсько-акушерських пунктів
 • Проведення заключної дезінфекції в осередках черевного тифу
 • Організація поточної дезінфекції в осередках на дому
 • Готування дезінфекційних розчинів
 • Камерна дезінфекція лікарняних речей
 • Профілактична дезінфекція
 • Суцільна дератизація
 • Дезінфектором дільничної лікарні
 • Помічником епідеміолога районної СЕС
 • Дезінфектором районної СЕС
 • Медичною сестрою дільничної лікарні
 • Дезінфекційним відділом (відділенням) районної СЕС
 • Відділом профілактичної дезінфекції районної СЕС
 • Лікарем з комунальної гігієни районної СЕС
 • Головним лікарем районної СЕС
 • Проведення семінарів із питань дезінфекції
 • Контроль за придбанням сільськими дільничними лікарнями дезінфекційних засобів та апаратури
 • Контроль за постановкою дезінфекційної справи в сільській місцевості
 • Організація поточної дезінфекції
 • Своєчасність заключної дезінфекції
 • Контроль якості заключної дезінфекції (візуальний, лабораторний)
 • Повнота евакуації
 • Камерне знезаражування
 • Санітарний стан установи
 • Своєчасне проведення дезінфекції
 • Вірність вибору об'єктів знезаражування
 • Наявність не знищених мікроорганізмів
 • Фізичний
 • Бактеріологічний
 • Хімічний
 • Технічний
 • Відділи профілактичної дезінфекції СЕС
 • Установа профілактичної дезінфекції
 • Відомча дезінфекційна служба
 • Міністерство по надзвичайним ситуаціям
 • Медичними робітниками амбулаторно-поліклінічної установи
 • Лікарем санітарно-епідеміологічної станції
 • Лікарем дезінфекційної станції
 • Дезінфектором СЕС
 • Санітарно-епідеміологічною станцією
 • Дезінфекційною станцією
 • Амбулаторно-поліклінічною установою
 • Установою по профілактичній дезінфекції
 • Охоплення контролем осередків інфекційних захворювань
 • Застосування лабораторних методів контролю
 • Камерна дезінфекція
 • Профілактична дезінсекція
 • Біологічних особливостей конкретного виду гризунів і членистоногих
 • Санітарного стану населених пунктів
 • Ефективності застосовуваних дезінсекційних і дератизаційних засобів
 • Використання парафінованих приманок
 • Санітарна обробка осіб за епідемічними показаннями
 • Санітарна обробка осіб за санітарними показаннями
 • Санітарна обробка персоналу установ
 • Обробка автотранспорту
 • Бактеріологічний контроль
 • Хімічний контроль
 • Ентомологічний контроль
 • Визначення резистентності і толерантності комах
 • Прийом і урахування заявок на евакуацію інфекційних хворих
 • Повнота евакуації
 • Передача зведень про евакуацію інфекційних хворих у СЕС
 • Дані про використання койок у ЛПЗ
 • Охоплення заключною дезінфекцією епідемічних осередків
 • Прийом заявок на заключну дезінфекцію
 • Підключення інших організацій до проведення заключної дезінфекції
 • Санітарна обробка осіб по епідемічним показанням
 • Контроль якості поточної дезінфекції
 • Забезпечення епідемічних осередків дезінфекційними засобами
 • Організація поточної дезінфекції
 • Проведення поточної дезінфекції
 • Проведення санації членистоногих по разових заявках
 • Проведення планової дезінсекції в категорійних об'єктах
 • Застосування ефективних дезінсекційних засобів
 • Проведення дезінсекції в житловому секторі населеного пункту
 • Проведення профілактичної дезінфекції
 • Проведення дезінсекції
 • Проведення дератизації
 • Проведення поточної дезінфекції
 • Проведення заключної дезінфекції
 • Осередкової камерної дезінфекції
 • Профілактичної камерної дезінфекції
 • Камерної дезінфекції в осередку менінгіту
 • Камерної дезінфекції в осередку лихоманки Ебола
 • Дезінфекційним відділом СЕС
 • Дезінфекційною станцією
 • Дільничним терапевтом
 • Медсестрою лікувальної установи
 • Медичним персоналом (лікар) ЛПЗ
 • Дезінфекційною станцією
 • Установами по профілактичній дезінфекції
 • Медперсоналом амбулаторно-поліклінічного закладу
 • Відділом осередкової дезінфекції дезінфекційної станції
 • Бригадою дезінфекційного відділу СЕС
 • Хворим
 • Медичною сестрою лікувального закладу
 • Медичним персоналом (лікар, медсестра) дитячої установи
 • Санітарно епідеміологічною станцією, дезінфекційною станцією
 • Лікувально-профілактичними установами
 • Амбулаторно-поліклінічним закладом
 • Дезінфектором санітарно епідеміологічної станції
 • Дезінфектором дезінфекційної станції
 • Медсестрою амбулаторно-поліклінічної установи
 • Персоналом дитячої установи
 • Молодшим медперсоналом ЛПЗ
 • Дезінфектором санітарно епідеміологічної станції
 • Дезінфектором дезінфекційної станції
 • Дезінфектором установи по профілактичній дезінфекції
 • Дезінфектором дезінфекційної станції
 • Медсестрою ЛПЗ
 • Медсестрою амбулаторно-поліклінічної установи
 • Персоналом дитячої установи
 • Головним лікарем ЛПЗ
 • Завідувачим відділенням
 • Старшою медсестрою
 • Дезінфектором
 • Дезінструктором
 • Керівником об'єкта
 • Санітарно епідеміологічною станцією
 • Лікувально-профілактичною установою
 • Амбулаторно-поліклінічною установою
 • Місцевими органами керування
 • Обласною санітарно епідеміологічною станцією
 • Центральною санітарно епідеміологічною станцією
 • Районною лікарнею
 • Обласною лікарнею
 • Санітарно епідеміологічною станцією, дезінфекційною станцією
 • Лікувально-профілактичною установою
 • Відділом охорони здоров’я виконкому рад народних депутатів
 • Амбулаторно-поліклінічною установою
 • На підставі затверджених планів роботи
 • На принципі взаємодії з органами охорони здоров’я, установами інших відомств
 • Згідно розпорядженню головного лікаря лікувальної установи
 • Згідно рішень райвиконкомів
 • Обсяг роботи (планованої)
 • Рекомендації по конкретному препарату й інфекційному захворюванні
 • Результат бактеріологічних досліджень
 • Наявність ЦСВ
 • Методичне керівництво стерилізаційними заходами в лікувально-профілактичних установах, дитячих установах
 • Контроль за виконанням стерилізаційних заходів
 • Призначення відповідних за проведення стерилізації
 • Розробка режимів стерилізації
 • Перевірка санітарного стану усіх відділень ЛПУ
 • Перевірка виконання режиму дезінфекції у всіх відділеннях ЛПУ
 • Перевірка стерилізаційних заходів згідно діючих нормативних документів
 • Монтаж стерилізаційного обладнання
 • Головного лікаря лікарні
 • Головного лікаря санітарно епідеміологічної станції
 • Зав. епідеміологічним відділом санітарно епідеміологічної станції
 • Помічник епідеміолога санітарно епідеміологічної станції
 • Головного лікаря дезінфекційної станції
 • Організація стерилізаційних заходів
 • Виконання стерилізаційних заходів
 • Контроль стерилізаційних заходів
 • Розробка режимів парової стерилізації
 • Розробка режимів газової стерилізації
 • Суміщення перед стерилізаційного очищення і стерилізації
 • Суміщення потоку по номенклатурі виробів
 • Організація ЦСВ в одному з відділень лікарні
 • Поділення ЦСВ на зони
 • Розрахунок обладнання
 • На підставі ГСТу, що діє
 • На підставі витрати препарату на усереднену койку
 • Кількістю ендоскопів
 • Кількістю операційних наборів
 • Норми виробітки
 • Норми обслуговування
 • Період обробки
 • Розрахункові норми часу в умовних одиницях
 • Сумарна продуктивність усіх стерилізаторів в зміну
 • Добова потреба в стерильних виробах мед призначення
 • Кількістю операції на місяць
 • Кількістю лапароскопічних втручань