• В дiлянцi бороди та вусiв у чоловiкiв
 • В дiлянцi надбрiвних дуг
 • По краю повiк
 • Голокриновими
 • Еккриновими i апокриновими
 • На кiнцевих фалангах пальцiв
 • На гомiлках
 • Голокриновими
 • Голокриновими i апокриновими
 • Вода
 • Солi
 • Азотистi сполуки
 • Пiдвищене потовидiлення
 • Постiйне злущування епiтелiю
 • Кисла реакцiя середовища на поверхнi
 • Роговий
 • Блискучий
 • Зернистий
 • Шиповидний
 • Сiтчастий
 • Зернистий
 • Сосочковий
 • Сiтчастий
 • Стрижень
 • Корiнь
 • Мозковий шар
 • Кiрковий шар
 • Колагеновi волокна
 • Фiбробласти
 • Адiпоцити
 • Еластичнi волокна
 • Аргiрофiльнi волокна
 • iмуннi лiмфоцити
 • Базальнi клiтини
 • Макрофаги
 • Воду
 • Цукор
 • Солi
 • лише вiтамiни
 • Бiлкiв
 • Жирiв
 • Вуглеводiв
 • Солей
 • Лише вiтамiнiв
 • Терморегуляцiї
 • Органу чуттiв
 • Лише вироблення бiологiчних медiаторiв
 • Вироблення пігменту
 • Лише гази
 • Воду
 • Ртуть, дьоготь, салiцилову кислоту, димексид
 • Рiзке вкорочення дермальних сосочкiв
 • Подовження епiдермальних виростiв
 • Наявнiсть внутрiшньоепiдермальних однокамерних пустул
 • Паракератоз
 • Дискератоз
 • Виражений iнфiльтрат у дермi
 • Фiбробластами
 • Епiтелiальними клiтинами
 • Пухлинним розростанням епiдермальних клiтин шиповидного шару
 • Розростанням клiтин базального шару
 • Проникненню пухлинних мас за межi дерми
 • Проникненню атипових клiтин за межi гiподерми
 • Ушкодженню базального шару епiдермiсу по периферiї пухлини
 • Зміни кольору вогнища ураження
 • У мальпiгiєвому шарi - атиповi клiтини i кератинiзацiя клiтин
 • Гранульоз
 • Клiтини диференцiйованi
 • Лiпоїдний матерiал у всiх клiтинах пухлини, численнi мiтози
 • Багатошаровим плоским епiтелiєм, що складається з зернистого і шипуватого шарів
 • Багатошаровим плоским епiтелiєм, що складається з базального i шипуватого шарів
 • Ниткоподiбними
 • Грибоподiбними
 • Валикоподiбними
 • Кратероподібними