• Марганцево-кислого калiю 1:10000
 • Кортизону 1%
 • Новарсенолу 1:10000
 • У трупах
 • В зовнішньому середовищі
 • Спiралi
 • Зерен
 • Цист
 • Амебоподiбна
 • L- форма
 • Бiлковi
 • Муцинознi
 • Лiпоїднi
 • Полiсахариднi
 • Вiд людини до людини
 • Вiд людини до тварини
 • Алiментарний
 • Гемотрансфузiйний
 • Статевий
 • Побутовий
 • Трансплацентарний
 • По шлунково-кишковому тракту
 • По протягу (per continuitatem)
 • Гематогенно
 • Лiмфогенно
 • Периневрально
 • Лiмфоцити
 • Кератоцити
 • Плазматичнi клiтини
 • Швановськi клiтини нервових стовбурiв
 • Завершений фагоцитоз
 • Утворення фагосом
 • Загибель фагоцита
 • Збереження i транспортування блiдих трепонем у фагоцитах
 • Загибель блідих трипонем
 • У дiтей
 • У старцiв
 • При прийомі а/б
 • При суперiнфекцiї
 • При численних "вхiдних воротах" iнфекцiї
 • Пiдвищення температури тiла в перiод iнкубацiї
 • Уведення в органiзм невеликих доз антибiотикiв
 • Реiнфекцiя сифiлiсу
 • СНiД
 • Заразна статевим шляхом
 • Заразна кров
 • Не заразна
 • М'якiсть
 • Щiльнiсть
 • Безболiснiсть
 • Вiдсутнiсть суб'єктивних розладiв
 • Периферичний рiст
 • Чiткiсть меж
 • Шанкр-амигдалит
 • Шанкр-панарицiй
 • iндуративний набряк
 • Шанкр у rectum
 • Фiмоз
 • Парафiмоз
 • Гангрена
 • Фагеденiзм
 • Гiалiнове переродження
 • Наявнiсть первинної сифiломи
 • Збiльшення лiмфовузлiв
 • Виявлення блiдої трепонеми
 • Негативний КСР
 • Пiсля закiнчення клiнiко-серологiчного контролю
 • Пiсля закiнчення курсу лiкування
 • Позитивна РiФ
 • Позитивна Колмера
 • Позитивна КСР
 • У темному полi зору
 • Срiблення
 • Фарбування по Романовському-Гiмза
 • фарбування по Граму
 • 2 тижнi
 • До появи розеол
 • До появи позитивного КСР
 • Сульфанiламiдними препаратами
 • Не проводиться
 • Наявнiсть первинної сифiломи
 • Позитивна РІБТ
 • Позитивний КСР
 • Позитивна РiФ
 • Вторинний iнкубацiйний
 • Вторинний свiжий
 • Вторинний прихований
 • Вторинний рецидивний
 • Вiсцеральнi органи
 • Кiстки, суглоби
 • Судини
 • Нервова система
 • Нігті
 • Розеольознi
 • Папульознi
 • Горбиковi
 • Пустульознi
 • Свербiж
 • Суб'єктивнi розлади не характернi
 • Доброякiснiсть перебiгу
 • Вiдсутнiсть чiтких меж елемента висипки
 • Полiморфiзм висипiв
 • Висипка у вигляді горбиків
 • Регрес сифiлiдiв без лiкування
 • Наявнiсть блiдих трепонем у сифiлiдах
 • Позитивнi серореакцiї
 • Рясна висипка
 • Відсутність клінічних проявів
 • Перевага розеольозних елементiв висипки
 • Позитивнi серореакцiї
 • Наявнiсть первинної сифiломи i позитивнi серореакцiї
 • Розеоли
 • Папули
 • Пустули
 • Пiгментнi сифiлiди
 • Рожевий колiр
 • Вiдсутнiсть периферичного росту
 • Вiдсутнiсть лущення
 • Вiдсутнiсть суб'єктивних розладiв
 • Свербіж
 • Такi, що пiдвищуються
 • Зернистi
 • Фолiкулярнi
 • Такi, що лущаться
 • Такі, що збільшуються в розмірі
 • Лентикулярний
 • Мiлiарний
 • Вугреподiбний
 • Нумулярний
 • Мiдно-червоний колiр
 • Болючiсть
 • Щільність
 • Бляшковий
 • Широкi кондиломи (мокнучий)
 • Псорiазиформний
 • Себорейний
 • Віспоподібний
 • Вторинна пiгментацiя
 • Кальцифiкати
 • Горбиків i папул
 • Розеол, папул i пустул
 • Папул i пiгментних сифiлiдiв
 • Плiшивостi i пiгментних сифiлiдiв