База тестів

 • Водяниста дiарея
 • Гемоколiт
 • Ексiкоз III ступеню
 • Важка пневмонiя
 • Гостра ниркова недостанiсть
 • Тромбоцитопенія
 • Геморагiчний синдром
 • Крововиливи в мiсцях iн'єкцiй
 • Серцева недостатнiсть
 • Кома
 • Патологiчнi пiрамiднi знаки
 • Тонiко-клонiчнi судоми
 • Артерiальна гiпотензiя
 • Ехолалія
 • Лежачи з опущеним головним кiнцем на 10-15 градусiв
 • На боцi
 • Лежачи з пiднятим на 10-15 градусiв головним кiнцем
 • Зниження м'язевого тонусу
 • Менінгеальний симптомокомплекс
 • Симптоми парезу кишкiвника
 • Пiдвищення апетиту
 • Порушення серцевої провiдностi
 • Менiнгококова iнфекцiя
 • Грип
 • Енцефалiт
 • Холера
 • Спрага
 • Неспокiй
 • Сухiсть слизових оболонок
 • Зниження тургору тканин
 • Тахiкардiя
 • Частий діурез
 • Адинамiя
 • Акроцiаноз
 • Мармуровiсть шкiри
 • Западiння великого тiм'ячка
 • Олiгурiя
 • Частий діурез
 • Адреналiн
 • Допамiн
 • Дiмедрол
 • Преднiзолон
 • Строфантин
 • Задишка в станi спокою
 • Участь допомiжної мускулатури в актi дихання
 • Постiйний акроцiаноз
 • Зменшення частоти дихання
 • Дитина в'яла, або неспокiйна
 • Седативнi
 • Серцевi глiкозиди
 • Сечогiннi
 • Кортикостероїди
 • Антибiотики
 • Сечогiннi
 • Iнгаляцiї кисню
 • Седативнi
 • Iнгаляцiї антифомсiлану
 • Нестероїдні протизапальні препарати
 • Важкий стан з дезорiєнтацiєю, тошнотою, блювотою
 • Пiдвищення рiвня калiю в сироватцi вище 7 ммоль/л
 • Гiперазотемiя вище 100 ммоль/л
 • Ацидоз з дефiцитом основ бiльше 13 ммоль/л
 • Поліурія
 • Волога шкiра
 • Недостатнiсть кровообiгу
 • Вiдсутнiсть спраги
 • Гiпотонiя
 • Стiйка гiпертермiя
 • Маннiтол
 • Фуросемiд
 • Дексаметазон
 • Альбумiн
 • Гемодез
 • Оксибутират натрiю
 • Тiопентал натрiю
 • Фенобарбiтал
 • Амiналон
 • Седуксен
 • Обтиранням тiла 30-50% розчином спирту
 • Холодом на мiсця проекцiї великих судин
 • Очисними клiзмами при температурi води 37 градусiв С
 • Вологими обтираннями
 • Теплими укутуваннями
 • Блювота "кавовою гущею"
 • Кровоточивiсть з мiсць iн'єкцiй
 • Поява петехiального висипу i екхiмозiв на шкiрi
 • Макрогематурiя
 • Поява гемангіом
 • Набряк слизової оболонки гортанi
 • Накопичення в просвiтi дихальних шляхiв слизу, плiвок
 • Спазм м'язiв гортанi
 • Сенсибiлiзацiя органiзму вiрусними i бактерiальними антигенами
 • Iнтоксикацiя токсинами бактерiй
 • Тошнота, блювота
 • Апатiя, м'язева слабкiсть
 • Парез кишкiвника
 • Зниження зубця Т, пiдвищення SТ на ЕКГ
 • Підвищення артеріального тиску
 • Вмiст бiлку в плазмi
 • Кiлькiсть лейкоцитiв в периферичнiй кровi
 • Показники кислотно-лужного стану
 • Осмолярнiсть плазми
 • Вміст цукру в сироватці
 • Гiпоксiя
 • Порушення метаболiзму
 • Порушення мiкроциркуляцiї
 • Зниження артерiального тиску
 • Вага хворого
 • Дiурез
 • Артерiальний тиск
 • Реологiчнi властивостi кровi
 • Менінгеальні симптоми
 • Блiдiсть шкiри з акроцiанозом
 • Крепiтуючi хрипи в задньо-нижнiх вiддiлах легень
 • Задишка
 • Набряки
 • Підвищення рівнів прямого білірубіну
 • Прогресуюча кома
 • Брадикардiя з аритмiєю дихання
 • Брадиаритмiї
 • Збереження свiдомостi
 • Анiзокорiя