• Цироз печiнки:
 • Гепатоцелюлярна карцинома
 • Гострий фульмiнантний гепатит
 • Водянка жовчного мiхура
 • Медичнi працiвники
 • Дiти до 6 мiс
 • Пацiєнти, що тривало приймають аспiрiн
 • Хворi на цукровий дiабет
 • Члени родини, що турбуються про ризик для домашнього хворого
 • Вона з'являється протягом 2-10 тижнiв пiсля iнфiкування
 • Вона свiдчить про те, що дитина контагiозна
 • Вона є показанням для початку антибактерiальної терапiї
 • Вона може стати негативною на короткий час пiсля iмунiзацiї живим збудником або живими вiрусами
 • Вона може свiдчити про iнфiкування атиповими мiкобактерiями
 • БЦЖ
 • Паротитна вакцина
 • Проти гепатиту В
 • Трьохкомпонентна проти паротиту, краснухи, кiру
 • Пневмококова
 • Вважати, що ранiш проведене щеплення втратило дiю, заново почати трьохразове щеплення АКДП
 • Продовжувати вакцинацiю, зробити третє щеплення АКДП
 • Вважати два щеплення достатнiм, через 1-1,5 року зробити ревакцинацiю ДП
 • Продовжити щеплення АДП-М анатоксином
 • Нормальний перебiг поствакцинального процесу
 • Порушення процедури введення вакцини
 • Ускладнення на введення вакцини
 • Початок респiраторної iнфекцiї
 • Нормальний перебiг вакцинального процесу
 • Порушення процедури введення вакцини
 • Гiперчутливiсть до вакцини, у подальшому потрiбно вiдмовитись вiд щеплення
 • Реакцiя на укол
 • Дитинi 1 року 2 мiсяцiв з тимомегалiєю 2 ступеня
 • Дитинi 1 року з дизбактерiозом кишкiвника
 • Дитинi 1року 2 мiс., що за перший рiк життя 6 раз перехворiла ГРВI
 • Дитинi 1року, шо ВIЛ-iнфiкована
 • Дитинi 1 року 1 мiс.з рiвнем гемоглобiну 78 г/л
 • Ввести корову вакцину
 • Вiдкласти щеплення до нормалiзацiї температури тiла та одужання
 • Вiдмiнити щеплення, питання про вакцинацiю розглянути через мiсяць пiсля одужання
 • Ввести корову вакцину пiд захистом iмуноглобулiна
 • АКДП вакциною
 • Живою полiомiєлiтною вакциною
 • Коровою вакциною
 • Вакциною проти грипу
 • Вакциною проти Hаemophilus influnzae b iнфекцiї
 • Пневмококовою вакциною
 • Здорову дитину (масса тiла 3800г.) на 5-й день життя
 • Недоношену дитину (масса тiла 2300г.) на 3-й день життя
 • Недоношену дитину (масса тiла 1900г) на 8-й день життя
 • Всi вiдповiдi вiрнi
 • Паротиту
 • Дифтерiї
 • Полiомiєлiту
 • Кору
 • Поствакцинальнi енцефалiти
 • Менiнгоенцефалiти
 • Енцефалопатiя
 • Абсцеси мозку
 • Частiше всього розвивається через 10-12 днiв пiсля щеплення
 • Початок гострий, висока температура
 • Набряк головного мозку
 • Моно- та гемiпарези
 • Всi вiдповiдi вiрнi
 • 2-3 роки
 • 5 рокiв
 • 6 рокiв
 • Через 1 -1.5 роки пiсля первинного щеплення
 • Антитоксичного iмунiтету
 • Антитоксичного та антибактерiального iмунiтету
 • Антибактерiального iмунiтету
 • АКДП
 • БЦЖ
 • Живої полiомiєлiтної
 • Проти кору, паротиту, краснухи
 • Проти гепатиту В
 • Кору (моновакцини)
 • Паротиту (моновакцини)
 • Кiру, паротиту, краснухи (трьохкомпонентна)
 • Краснухи (моновакцина)
 • Набряк типу Квiнке
 • Кропивниця
 • Анафiлактичний шок
 • Колаптоїдний стан
 • Енцефалопатiя
 • Пневмонія
 • Набряк м'яких тканин бiльше 5 см в дiаметрi
 • Iнфiльтрат бiльше 2 см в дiаметрi
 • Гiперемiю шкiри
 • Всi вiдповiдi вiрнi
 • Генералiзована БЦЖ iнфекцiя
 • Первинний туберкульозний комплекс
 • Алергія до туберкуліну
 • Келоїднi рубцi на мiсцi введення
 • Пiдвищення температури , незначнi катаральнi явища на 3-4 день пiсля щеплення
 • Пiдвищення температури на 8 - 10 день пiсля щеплення
 • Легкi катаральнi явища на 7-й день пiсля щеплення
 • Незначне збiльшення слинних залоз
 • Розвитком процесу з 6 по 30 день пiсля щеплення
 • Типовими проявами хвороби з розвитком стiйких в'ялих паралiчiв
 • Видiленням вiд хворого вакцинного штаму вiрусу полiомiєлiту
 • Зростанням титру антитiл в 4 рази i бiльше до вакцинного штаму вiрусу
 • Розвитком порушень чутливості уражених дерматомів шкіри
 • Тимомегалiя
 • Епiлепсiя з приступами частiше, нiж 1 раз у 6 мiс
 • Гiдроцефалiя в стадiї декомпенсацiї
 • Гостра пневмонiя
 • Корова та паротитна вакцини
 • АКДП та вакцина проти гепатиту В
 • Жива полiомiєлiтна вакцина та БЦЖ
 • Краснушна та проти гепатиту В
 • Через 1 тиждень пiсля пологiв та щеплення дитини БЦЖ
 • Через 2-3 тижнi пiсля пологiв та щеплення дитини БЦЖ
 • Через 6-8 тижнiв пiсля пологiв та щеплення дитини БЦЖ
 • Провести повноцiнне щеплення за вiком проти дифтерiї, правця, полiомiєлiту, кiру
 • Щоосенi проводити щеплення iнактивованою сплiт-вакциною проти грипу
 • Бажано провести щеплення проти пневмококової iнфекцiї
 • Не проводити щеплення, так як введення вакцин може погiршити перебiг хвороби
 • Ввести АП анатоксин
 • Ввести АДП-М анатоксин
 • Ввести протиправцевий iмуноглобулiн
 • Ввести АП анатоксин та протиправцевий iмуноглобулiн
 • Не проводити негайну профiлактику правця
 • Ввести тiльки АП анатоксин
 • Ввести тiльки протиправцеву сироватку або протиправцевий iмуноглобулiн
 • Ввести АП анатоксин та протиправцевий iмуноглобулiн
 • Регiонарний лiмфаденiт
 • Болючий набряк, гiперемiя у мiсцi введення вакцини
 • Головний бiль, головокружiння
 • Легка форма гiдрофобiї
 • Ввести антирабiчний iмуноглобулiн та провести курс антирабiчних щеплень
 • Не щеплювати, спостерiгати за твариною
 • Провести курс щеплення антирабiчною вакциною
 • Ввести АП анатоксин
 • Дитинi, яку вкусила за гомiлку знайома собака (одиничний укус)
 • Дитинi, кисть та пальцi якої покусала невiдома собака з масивним забрудненням слиною
 • Дитинi, обличчя якої покусала лисиця
 • Вагiтнiсть
 • Хронiчний гепатит
 • Лихоманка
 • Усе перераховане вiрно
 • Протипоказань немає
 • Вагiтним
 • Донорам
 • Медичним працiвникам, що мають контакт з кров'ю та її препаратами
 • Пацiєнтам вiддiлення гемодiалiзу
 • Пацiєнтам перед проведенням профiлактичного щеплення проти гепатиту В
 • Провести щеплення проти гепатиту В на 1-му мiсяцi життя
 • Провести щеплення проти гепатиту В на 1-му тижнi життя
 • Провести щеплення проти гепатиту В протягом першого року життя
 • Провести щеплення проти гепатиту В у перший день життя (краще у першi 12 годин)
 • Скринiнг дитини на НВsAg
 • Iзоляцiя новонародженого з метою попередження розповсюдження iнфекцiї
 • Скринiнг матерi на антигени гепатиту В
 • Якнайшвидше введення дитинi вакцини проти гепатиту В
 • Спостерiгати за дитиною, нiчого не призначати, оскiлькi материнськi антитiла, що проникають трансплацентарно, захищають дитину вiд гепатиту В
 • Новонародженi вiд матерiв-носiїв HBsAg
 • Хворi на гемофiлiю
 • Пацiєнти, якi знаходяться на хронiчному дiалiзi
 • Школярi, що мали контакт з носiєм гепатиту В
 • Особи, що проживають в будинках iнтернатах
 • Дiти, що проживають в однiй родинi з батьками-носiями HBsAg
 • АКДП вакцину
 • Вакцину проти кору
 • Iнактивовану вакцину проти полiомiєлiту
 • Вакцину проти гепатиту В
 • Пневмококову вакцину
 • Здоровому хлопчику 1,5 рокiв
 • 10-и рiчному хлопчику з цукровим дiабетом
 • 3-х рiчнiй дiвчинцi з пороком серця
 • 5-и рiчному хлопчику з рецидивуючими пневмнонiями
 • Дiтям з захворюваннями серця
 • Дiтям з хронiчними захворюваннями легень
 • Дiтям з ВIЛ-iнфекцiєю
 • Особам старше 60 рокiв
 • Здоровим дітям
 • Вбитi цiлi мiкроорганiзми
 • Анатоксин
 • Складовi частини мiкрорганiзмiв
 • Живi вiрулентнi штами
 • Живi ослабленi штами
 • Внутрiшньом'язеве введення убитих мiкроорганiзмiв
 • Внутрiшньом'язеве введення анатоксину
 • Внутрiшньом'язеве введення полiсахаридного комплексу з бiлковим носiєм
 • Пероральний прийом ослабленого живого вiрусу
 • Пiдшкiрне введення ослабленого живого вiрусу