• Легенiв
 • Нирок
 • Печiнки
 • Селезінки
 • Поперечносмугастих м'язiв
 • Ентеровiрусна лихоманка
 • Серозний менiнгiт
 • Герпетична ангiна
 • Катаральна форма
 • Мезоаденiт
 • Мiокардит
 • Перикардит
 • Епiдемiчну мiалгiю
 • Енцефаломiокардит (у новонароджених)
 • Герпетичну ангiну
 • Ентеровiрусна лихоманка
 • Гострий гепатит
 • Мезаденiт
 • Ентеровiрусна екзантема, увеїт
 • Серозний менiнгiт
 • Дистрофiя райдужки
 • Увеальна катаракта
 • Помутнiння рогiвки
 • Субатрофiя очного яблука
 • Мікрофтальмія
 • Неврити, полiневрити
 • Серознi менiнгiти
 • Енцефалiти, мiєлiти
 • Полiмiєлiтоподiбнi захворювання
 • Абсцеси мозку
 • Фекалiй
 • Лiквору
 • Ротоглоткових змивiв
 • Кровi
 • Сечi
 • Рiзнi серотипи можуть викликати летальнi випадки у новонароджених
 • Iнфекцiя новонароджених може супроводжуватись синдромом дисемiнованого внутрiшньосудинного згортання
 • У новонароджених може спостерiгатись менiнгiт
 • У новонароджених може бути некротичний гепатит
 • Відсутність підвищеної чутливості новонароджених до ентеровiрусiв
 • Починається з сильних болей в нижнiй частинi грудної клiтини
 • Стiйка лихоманка
 • Викликається вiрусом Коксаки Б
 • Характерним є вiдсутнiсть головного болю
 • Перебiг хвороби доброякiсний
 • Гострий початок хвороби, iнодi двохвильовий перебiг лихоманки
 • Наявнiсть менiнгеального синдрому
 • Гiперемiя обличчя, склерит, екзантема
 • Відсутність менiнгеального синдрому
 • Лiмфоцитарний цитоз у лiкворi
 • Видiлення вiрусу на культурi тканин
 • Реакцiя нейтралiзацiї
 • Реакцiя зв'язування комплементу
 • Метод iмунофлюоресценцiї для виявлення антигену
 • Латекс-аглютинація
 • Грипоподiбнi захворювання
 • Асептичнi менiнгiти
 • Гострi геморагiчнi кон'юнктивiти
 • Герпетичнi ангiни
 • Пієлонефрити
 • Вiруси Коксаки
 • Вiруси ЕСНО
 • Рiновiруси
 • Вiрус гепатиту А
 • Реовiруси
 • Висока стiйкiсть в зовнiшньому середовищi
 • Стiйкiсть до антибiотикiв
 • Стiйкiсть до нагрiвання
 • Нуклеокапсид мiститьРНК
 • Постiйно виявляються в стiчних водах
 • Повiтряно-крапельний
 • Фекально-оральний
 • Контактно-побутовий
 • Парентеральний
 • Трансплацентарний
 • Мiкроциркуляторнi розлади
 • Ураження вегетативної нервової системи
 • Поєднання цитопатогенної дiї вiрусу та імуноопосередкованих уражень
 • Зниження iмунної реактивностi
 • Ураження хрящів великих суглобів