• Малонова кислота
 • Щавлевооцтова кислота
 • Яблучна кислота
 • Фумарова кислота
 • Піровиноградна кислота
 • Пурину
 • !ндолу
 • Піразину
 • Піразолу
 • Піридину
 • П ’ятичленних гєтєроциклів з одним гетероатомом
 • П ’ятичленних гетероциклів з двома гетероатомами
 • Шестичленних гетероциклів з одним гетероатомом
 • Шестичленних гетероциклів з двома гетероатомами
 • Конденсованих гетероциклів
 • Інгібітори протеолітичних фєрмєнтів
 • Інсулін
 • Трипсиноген
 • Анти6іотики
 • Сульфаніламідні препарати
 • Нейтрофіли
 • Моноцити
 • Еозинофіли
 • Лімфоцити
 • Базофіли
 • Знебарвлення бромної води (Вr2; H2O)
 • Гідрогалогенування (HCl)
 • Реакція з FeCl3
 • Реакція "срібного дзеркала" з [Ag(NH3)2]OH
 • Декарбоксилювання
 • Калію хлорид
 • Натрію тетраборат
 • Натрію гідроксид
 • Оксалатна кислота
 • Натрію бензоат
 • Кислотно-основне титрування
 • Комплексиметричне титрування
 • Осаджувальне титрування
 • Неводне титрування
 • Окислювально-відновне титрування
 • D-глюкопіранози
 • D-глюкопіранози та D- галактопіранози
 • D-глюкопіранози та D-маннопіранози
 • D-глюкопіранози та D- фруктофуранози
 • D-глюкопіранози та L-глюкопіранози
 • Протеїнурія
 • Гіперальдостеронізм
 • Введення нестероїдних протизапальних препаратів
 • Лікування глюкокортикоїдами
 • Гіперпродукція вазопресину
 • Пряма ацидиметрія
 • Зворотня ацидиметрія
 • Пряма алкаліметрія
 • Зворотня алкаліметрія
 • Комплексонометрія
 • Коновалова
 • Зініна
 • Кучерова
 • Тищенко
 • Чичибабіна
 • Ізомерами
 • Конформерами
 • Енантіомерами
 • Таутомерами
 • Гомологами
 • Гриба і вищої рослини
 • Гриба і водорості
 • Гриба і бактерії
 • Бактерії і вищої рослини
 • Двох різних бактерій
 • Бензен
 • Триметилбензен
 • Вінілацетилен
 • Циклооктатетраєн
 • Бутин-2
 • Спосіб зворотнього титрування
 • Титрування за зміщенням
 • Спосіб прямого титрування
 • Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності
 • Метод окремих навісок
 • Продукція ^-лактамаз
 • Проникливість клітинної стінки
 • Активний синтез пептидоглікану
 • Активний транспорт антибіотика
 • Синтез білків
 • Протилежний до заряду гранули
 • Однаковий з зарядом гранули
 • Однаковий з потенціалвизначальними іонами
 • Протилежний до протиіонів адсорбційного шару
 • Однаковий із зарядом ядра