• Нездатнiсть активованих Т-лiмфоцитiв до експресiї CD40 лiганду (gp39)
 • Порушення перемикання синтезу важких ланцюгiв iмуноглобулiнiв з IgМ на iмуноглобулiни А, Е та G в В-лiмфоцитах
 • Порушення кооперацiї Т- та В-лiмфоцитiв в iмуннiй вiдповiдi
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Нормальна кiлькiсть В-лiмфоцитiв
 • Нормальна кiлькiсть Т-лiмфоцитiв та їх субпопуляцiй
 • Гiперплазiя лiмфоїдної тканини
 • Значне зниження кiлькостi або вiдсутнiсть гермiнативних центрiв в лiмфатичних вузлах
 • Дефiцит CD4+ лiмфоцитiв (
 • Рецидивуючi бактерiальнi iнфекцiї респiраторного тракту (отити, синусити, пневмонiї)
 • Пневмоцистна пневмонiя
 • Синдром мальабсорбцiї
 • Гiперплазiя лiмфоїдної тканини
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Рецидивуючих бактерiальних iнфекцiй респiраторного тракту (отити, синусити, пневмонiї)
 • Лямблiозу
 • Пневмоцистної пневмонiї
 • Розвитку злоякiсних новоутворень
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Гiперплазiї лiмфоїдної тканини
 • Гiпоплазiї лiмфоїдної тканини
 • Синдрому мальабсорбцiї
 • Пiдвищеної чутливостi до бактерiальних iнфекцiй
 • Генералiзацiї БЦЖ iнфекцiї
 • Гiперплазiї лiмфоїдної тканини
 • Пневмоцистної пневмонiї
 • Нейтропенiї у 50% випадкiв
 • Пiдвищена частота нейтропенiї (до 50% хворих)
 • Пiдвищена частота анемiй (до 25% хворих)
 • Пiдвищена частота аутоiмунних захворювань
 • Пiдвищена частота злоякiсних новоутворень
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Щомiсячна замiсна терапiя препаратами довенних iмуноглобулiнiв в дозi 300-600 мг/кг
 • Трансплантацiя кiсткового мозку
 • Масивна антибактерiальна терапiя при загостреннi бактерiальних iнфекцiй
 • Профiлактика пневмоцистної пневмонiї триметоприм-сульфаметаксозолом
 • Щомiсячна замiсна терапiя препаратами довенних iмуноглобулiнiв в дозi 300-600 мг/кг
 • Стимулююча терапiя препаратами iнтерферону
 • Стимулююча терапiя препаратами тимiчних пептидiв
 • Трансплантацiя кiсткового мозку
 • Зчеплений з Х-хромосомою
 • Аутосомно домiнантне
 • Аутосомно рецесивне
 • Невiдомий
 • Низькi рiвнi сироваткових iмуноглобулiнiв А,E, G
 • Нормальний або пiдвищений рiвень сироваткового IgМ
 • Гiперплазiя лiмфоїдної тканини
 • Нормальна кiлькiсть В-лiмфоцитiв
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Нормальна кiлькiсть В-лiмфоцитiв
 • Нормальна кiлькiсть Т-лiмфоцитiв та їх субпопуляцiй
 • Нормальнi або пiдвищенi рiвнi сироваткових iмуноглобулiнiв А, E, G
 • Нормальнi або пiдвищенi рiвнi сироваткового IgМ