• Підвищена частота інфекцій
 • Етіологія захворювань
 • Реакція макроорганізму на інфекції
 • Тільки на підставі ретельного анамнестичного аналізу усіх трьох показників можна робити припущення про наявність у дитини імунодефіциту
 • Дефіцити з переважною недостатністю антитіл
 • Комбіновані імунодефіцити
 • Імунодефіцити, пов'язані з іншими значними дефектами
 • Загальний варіабельний імунодефіцит
 • Інші імунодефіцити
 • Усі відповіді вірні
 • Дефіцити переважно антитіл
 • Комбіновані імунодефіцити
 • Дефекти фагоцитозу
 • Дефіцити комплементу
 • Інші добре визначені імунодефіцитні синдроми
 • Усі відповіді вірні
 • Т-клітинні імунодефіцити
 • Комбіновані імунодефіцити
 • Дефекти фагоцитозу
 • Дефіцити комплементу
 • Інші первинні імунодефіцити
 • Гіпер IgМ-синдром
 • Ретикулярний дисгінез
 • Несімейна гіпогамаглобулінемія
 • Селективний дефіцит імуноглобуліну А (IgA)
 • Вибірковий дефіцит підкласів IgG (з чи без дефіциту IgА)
 • Спадкова гіпогамаглобулінемія
 • Гіпер IgМ-синдром
 • Вибірковий дефіцит підкласів імуноглобуліну G (з чи без дефіциту імуноглобуліну А)
 • Недостатність антитіл з близьким до нормального рівнем імуноглобулінів
 • Транзиторна гіпогамаглобулінемія у дітей
 • Усі відповіді вірні
 • Несімейна гіпогамаглобулінемія
 • Вибірковий дефіцит імуноглобуліну А (IgА)
 • Транзиторна гіпогамаглобулінемія дитячого віку
 • Імунодефіцит з підвищеним рівнем імуноглобуліну М (IgМ)
 • Синдром гіперімуноглобулінемії Е (IgЕ)
 • Тяжкий комбінований імунодефіцит
 • Дефіцит аденозиндезамінази (АДА)
 • Дефіцит молекул головного комплексу гістосумісності класу ІІ
 • Дефіцит пуриннуклеозидфосфорилази (ПНФ)
 • Усі відповіді вірні
 • Дефіцит пуриннуклеозидфосфорилази (ПНФ)
 • Ретикулярний дисгенез
 • Загальний варіабельний імунодефіцит
 • Дефіцит аденозиндезамінази (АДА)
 • Синдром гіперімуноглобулінемії Е
 • Хронічний шкірно-слизовий кандидоз
 • Хронічна гранульоматозна хвороба
 • Синдром Чедіака-Хігасі
 • Дефіцит аденозиндезамінази (АДА)
 • Первинний дефіцит CD4 Т-лімфоцитів
 • Первинний дефіцит CD7 Т-лімфоцитів
 • Дефіцит інтерлейкіну-2
 • Дефіцити цитокінів
 • Дефіцит сигнальної трансдукції
 • Усі відповіді вірні
 • Селективний дефіцит імуноглобуліну А
 • Дефіцит інтерлейкіну-2 та рецепторів до нього
 • Дефіцит інтерлейкіну-12 та рецепторів до нього
 • Дефіцит гамма-інтерферону та рецепторів до нього
 • Синдром Віскотта-Олдріча
 • Імунодефіцит з карликовістю за рахунок коротких кінцівок
 • Синдром Ді Джорджі
 • Синдром гіперімуноглобулінемії Е
 • Усі відповіді вірні
 • При кількості лімфоцитів в периферійній крові
 • При одноразовому виявленні кількості лімфоцитів в периферійній крові
 • При постійному виявленні кількості лімфоцитів в периферійній крові
 • Тільки при кількості лімфоцитів в периферійній крові
 • Дитина не потребує спостереження, оскільки кількість лімфоцитів дещо знижена, але в межах норми
 • Дитина має значну лімфоцитопенію, доцільно негайно призначити імунокорегуючу терапію
 • Дитина має значну лімфоцитопенію та вимагає негайного до обстеження з метою призначення імунокорегуючої терапії
 • Можна припустити, що дитина має лімфоцитопенію "Для підтвердження цього припущення необхідно провести дворазове обстеження з інтервалом в декілька тижнів
 • Лімфоцитопенія звичайно віддзеркалює зниження загальної кількості Т-лімфоцитів, оскільки Т-лімфоцити складають 70% лімфоцитів периферійної крові
 • Лімфоцитопенія звичайно віддзеркалює зниження загальної кількості В-лімфоцитів, оскільки В-лімфоцити складають 70% лімфоцитів периферійної крові
 • Лімфоцитопенія діагностується при загальній кількості лімфоцитів
 • Лімфоцитопенія звичайно спостерігається при тяжкому комбінованому імунодефіциті
 • Дефіцит молекул класу II головного комплексу гістосумісності (синдром "голих" лімфоцитів)
 • Синдром Ді Джорджі
 • Гіпер IgМ синдром
 • Дефіцит аденозиндезамінази
 • Загальний варіабельний імунодефіцит
 • Синдрому Віскотта-Олдріча
 • Атаксії-телеангіектазії
 • Синдрому "голих" лімфоцитів
 • Дефіциту аденозиндезамінази
 • Ретикулярного дисгінезу
 • Синдромі Віскотта-Олдріча
 • Атаксії-телеангіектазії
 • Синдромі Ді Джорджі
 • Дефіциті аденозиндезамінази
 • Ретикулярному дисгінезі
 • Первинні імунодефіцити є генетично обумовленими дефектами імунної системи
 • Справжня частота вроджених імунодефіцитів невідома
 • Вроджені імунодефіцити зустрічаються часто
 • Діагностика первинних імунодефіцитів вимагає спеціального лабораторного обстеження
 • Виходячи з зареєстрованих випадків, за даними ВООЗ, частота первинних імунодефіцитів 1:10 000 живонароджених
 • Частота дефектів антитілоутворення (за винятком селективного дефіциту IgА) складає приблизно 50% усіх первинних імунодефіцитів
 • Частота дефектів клітинного імунітету приблизно складає 10% усіх первинних імунодефіцитів
 • Частота комбінованих дефектів гуморального та клітинного імунітету приблизно складає 20% усіх первинних імунодефіцитів
 • Частота дефектів фагоцитарної ланки приблизно складає 18% усіх первинних імунодефіцитів
 • Частота дефектів системи комплементу приблизно складає 2% усіх первинних імунодефіцитів
 • Усі твердження вірні
 • Дефіцити з переважною недостатністю антитіл є найбільш поширеними вродженими імунодефіцитами
 • Т-клітинні та комбіновані дефекти складають 30% усіх первинних імунодефіцитів
 • Дефекти системи комплементу зустрічаються найрідше серед усіх вроджених імунодефіцитів
 • Вроджені комбіновані та Т-клітинні імунодефіцити зустрічаються значно частіше, ніж дефіцити антитілоутворення
 • 1 : 1 000 живонароджених
 • 1: 1000 000 живонароджених
 • 1: 500 живонароджених
 • 1: 10 000 живонароджених
 • Дефіцит фагоцитозу
 • Дефіцит системи комплементу
 • Комбінований дефіцит Т- та В-ланок імунної системи
 • Імунодефіцит з переважною недостатністю антитіл
 • Недостатність стовбурових клітин
 • Усі приведені типи імунодефіцитів можуть бути вродженими