• Еозiнофiлiя в периферичнiй кровi
 • Пiдвищенi рiвнi IgE в сироватцi
 • Позитивнi результати проведення шкiрних проб з алергенами
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Вторинне бактерiальне iнфiкування
 • Вiруснi iнфекцiї
 • Грибковi iнфекцiї
 • Катаракта
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Зволожуючi креми
 • Мiсцевi глюкокортикоїди
 • Антигiстамiннi препарати
 • Сорбенти
 • Системнi глюкокортикоїди
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • У дiтей
 • У дiтей вiком до 2 рокiв
 • У дорослих
 • У пiдлiткiв
 • Переважне ураження дiтей вiком до 2 рокiв
 • Переважна локалiзацiя уражень на обличчi, головi, шиї, тулубi, розгинальних поверхнях кiнцiвок
 • В бiльшостi хворих в подальшому спостерiгається одужання
 • В бiльшостi хворих спостерiгається хронiзацiя з переходом в нейродермiт
 • Нехарактерним є ураження промежини
 • В дiлянках уражень переважають ексудативнi змiни
 • Уражаються дiти 2-12 рокiв
 • В дiлянках уражень спостерiгається лiхенiфiкацiя
 • Найчастiше страждають згинальнi поверхнi кiнцiвок
 • Типовою ознакою хвороби є вираженi ексудативнi змiни
 • У деяких хворих захворювання є продовженням екземи немовлят
 • Уражаються згинальнi поверхнi кiнцiвок
 • Стiйкий рецидивуючий перебiг
 • В дiлянках уражень спостерiгається лiхенiфiкацiя
 • У бiльшостi хворих спостерiгається спонтанне одужання протягом 2-3 тижнiв