• Малонова кислота
 • Щавлевооцтова кислота
 • Яблучна кислота
 • Фумарова кислота
 • Піровиноградна кислота
 • Знебарвлення бромної води (Вr2; H2O)
 • Гідрогалогенування (HCl)
 • Реакція з FeCl3
 • Реакція "срібного дзеркала" з [Ag(NH3)2]OH
 • Декарбоксилювання
 • Протилежний до заряду гранули
 • Однаковий з зарядом гранули
 • Однаковий з потенціалвизначальними іонами
 • Протилежний до протиіонів адсорбційного шару
 • Однаковий із зарядом ядра
 • Посів на щільне живильне середовище
 • Центрифугування у градієнті щільності
 • Зараження лабораторних тварин
 • Фазово-контрастна мікроскопія
 • Використання фільтрів з порами певного діаметру
 • Ідентифікації бактерій
 • Культивування бактерій
 • Фаготипування бактерій
 • Виготовлення імуноглобулінів
 • Серотипування бактерій
 • Дифеніламіном і концентрованою H2SO4
 • Розчином KMnO4
 • Розчином І2 у KI
 • Розчином AgNO3
 • Розчином BaCl2
 • Окиснювальне фосфорилювання
 • Субстратне фосфорилювання
 • Мікросомальне окиснення
 • Пероксидне окиснення ліпідів
 • Окиснювальне декарбоксилювання
 • Пригнічення активності ангіотензин-перетворюючого ферменту
 • Блокада в-адренорецепторів
 • Блокада а-адренорецепторів
 • Блокада рецепторів ангіотензину II
 • Блокада повільних кальцієвих каналів
 • Непрямої відгонки
 • Виділення
 • Осадження
 • Прямої відгонки
 • Виділення і непрямої відгонки
 • Концентрація реагуючих речовин
 • Температура
 • Природа реагуючих речовин
 • Природа розчинника
 • Ступінь дисперсності твердої речовини
 • Звуження судин
 • Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС
 • Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників
 • Розширення судин
 • Пригнічення тканинних естераз
 • Поліцитемічна гіперволемія
 • Поліцитемічна гіповолемія
 • Олігоцитемічна гіповолемія
 • Олігоцитемічна гіперволемія
 • Проста гіперволемія
 • Окиснення в кислому середовищі
 • Взаємодія з Fe3+ в кислому середовищі
 • Дія лугів
 • Дія кислот
 • Утворення нерозчинних комплексів
 • Бічних коренів
 • Трихом
 • Придаткових коренів
 • Кореневих волосків
 • Кореневого чохлика
 • Зменшення реабсорбції
 • Збільшення фільтрації
 • Зменшення фільтрації
 • Збільшення реабсорбції
 • Збільшення секреції