• Антитоксичного iмунiтету
 • Антитоксичного та антибактерiального iмунiтету
 • Антибактерiального iмунiтету
 • Набряк типу Квiнке
 • Кропивниця
 • Анафiлактичний шок
 • Колаптоїдний стан
 • Енцефалопатiя
 • Пневмонія
 • Корова та паротитна вакцини
 • АКДП та вакцина проти гепатиту В
 • Жива полiомiєлiтна вакцина та БЦЖ
 • Краснушна та проти гепатиту В
 • Через 1 тиждень пiсля пологiв та щеплення дитини БЦЖ
 • Через 2-3 тижнi пiсля пологiв та щеплення дитини БЦЖ
 • Через 6-8 тижнiв пiсля пологiв та щеплення дитини БЦЖ
 • Здоровому хлопчику 1,5 рокiв
 • 10-и рiчному хлопчику з цукровим дiабетом
 • 3-х рiчнiй дiвчинцi з пороком серця
 • 5-и рiчному хлопчику з рецидивуючими пневмнонiями
 • Внутрiшньом'язеве введення убитих мiкроорганiзмiв
 • Внутрiшньом'язеве введення анатоксину
 • Внутрiшньом'язеве введення полiсахаридного комплексу з бiлковим носiєм
 • Пероральний прийом ослабленого живого вiрусу
 • Пiдшкiрне введення ослабленого живого вiрусу
 • Внутрiшньом'язеве введення убитих мiкроорганiзмiв
 • Внутрiшньом'язеве введення анатоксину
 • Внутрiшньом'язеве введення полiсахаридного комплексу з бiлковим носiєм
 • Пероральний прийом ослабленого живого вiрусу
 • Пiдшкiрне введення ослабленого живого вiрусу
 • Вiдкласти щеплення проти кашлюку та ввести правцевий та дифтерiйний анатоксин
 • Вiдкласти щеплення проти кашлюку i ввести дифтерiйний та правцевий анатоксини в зниженiй дозi (АДП-М)
 • Ввести половину звичайної дози вакцини АКДП
 • Вiдкласти щеплення до 12 мiсячного вiку
 • Ввести вакцину АКДП, рекомендуючи превентивне лiкування з метою попередження гiпертермiчної реакцiї
 • Медичнi працiвники
 • Дiти до 6 мiс
 • Пацiєнти, котрi тривало приймають аспiрин
 • Хворi на цукровий дiабет
 • Члени родини, котрi турбуються про ризик для домашнього хворого
 • З'являється протягом 2-10 тижнiв пiсля iнфiкування
 • Свiдчить про те, що дитина контагiозна
 • Є показанням для початку антибактерiальної терапiї
 • Може стати негативною на короткий час пiсля iмунiзацiї живим збудником або живими вiрусами
 • Може свiдчити про iнфiкування атиповими мiкобактерiями
 • БЦЖ
 • Паротитна вакцина
 • Проти гепатиту В
 • Трикомпонентна проти паротиту, краснухи, кору
 • Пневмококова
 • Вважати, що ранiше проведене щеплення втратило дiю, заново почати триразове щеплення АКДП
 • Продовжувати вакцинацiю, зробити третє щеплення АКДП
 • Вважати два щеплення достатнiм, через 1-1,5 року зробити ревакцинацiю АДП
 • Продовжити щеплення АДП-М анатоксином
 • Нормальний перебiг поствакцинального процесу
 • Порушення процедури введення вакцини
 • Ускладнення на введення вакцини
 • Початок респiраторної iнфекцiї
 • Нормальний перебiг вакцинального процесу
 • Порушення процедури введення вакцини
 • Гiперчутливiсть до вакцини, у подальшому необхiдно вiдмовитися вiд щеплення
 • Реакцiя на iн'єкцiю
 • Дитинi 1 року 2 мiсяцiв з тимомегалiєю 2 ступеню
 • Дитинi 1 року з дисбактерiозом кишкiвника
 • Дитинi 1року 2 мiс., котра за перший рiк життя 6 раз перехворiла ГРВi
 • Дитинi 1року, котра ВiЛ-iнфiкована (без клінічних проявів СНІДу)
 • Дитинi 1 року 1 мiс. з рiвнем гемоглобiну 75 г/л
 • Ввести корову вакцину
 • Вiдкласти щеплення до нормалiзацiї температури тiла та одужання
 • Вiдмiнити щеплення, питання про вакцинацiю розглянути через мiсяць пiсля одужання
 • Ввести вакцину проти кору пiд захистом iмуноглобулiну
 • АКДП вакциною
 • Живою полiомiєлiтною вакциною
 • Коровою вакциною
 • Вакциною проти грипу
 • Вакциною проти Hаemophilus influnzae b iнфекцiї
 • Пневмококовою вакциною
 • Здорову дитину (маса тiла 3800г) на 5-у добу життя
 • Недоношену дитину (маса тiла 2300г) на 3-ю добу життя
 • Недоношену дитину (маса тiла 1900г) на 8-у добу життя
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Поствакцинальний енцефалiт
 • Серозний менінгіт
 • Енцефалопатiя
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Найчастiше за все розвивається через 10-12 дiб пiсля щеплення
 • Початок гострий, висока температура
 • Набряк та набухання головного мозку
 • Моно- та гемiпарези
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • 2-3 роки
 • 5 рокiв
 • 6 рокiв
 • Через 1 -1,5 роки пiсля первинного щеплення
 • вiд 0 оС до +8 оС
 • вiд 0 оС до -8 оС
 • вiд 5 оС до +12 оС
 • вiд 0 оС до -5 оС
 • Кору (моновакцина)
 • Паротиту (моновакцина)
 • Кору, паротиту, краснухи (трикомпонентна)
 • Краснухи (моновакцина)
 • Набряк м'яких тканин бiльший 5 см в дiаметрi
 • Інфiльтрат бiльший 2 см в дiаметрi
 • Гiперемiю шкiрних покровiв
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Генералiзована БЦЖ iнфекцiя
 • БЦЖ остеомiєлiт
 • БЦЖ лiмфаденiт
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Пiдвищення температури, незначнi катаральнi явища на 3-4 добу пiсля щеплення
 • Пiдвищення температури на 8 - 10 добу пiсля щеплення
 • Легкi катаральнi явища на 7-у добу пiсля щеплення
 • Незначне збiльшення слинних залоз
 • Розвитком процесу 6 по 30 день пiсля щеплення
 • Типовими проявами хвороби з розвитком стiйких в'ялих паралiчiв
 • Видiленням вiд хворого вакцинного штаму вiрусу полiомiєлiту
 • Зростанням титру антитiл до вакцинного штаму вiрусу в 4 рази i бiльше
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Хворi на ВiЛ-iнфекцiю
 • Хворi на агамаглобулiнемiю
 • Дiти, якi проживають в однiй родинi з хворими на ВiЛ-iнфекцiю
 • Дiти, якi проживають в однiй родинi з хворими на агамаглобулiнемiю
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Тимомегалiя
 • Епiлепсiя з приступами частiше, нiж 2 рази на мiсяць
 • Гiдроцефалiя в стадiї декомпенсацiї
 • Гостра пневмонiя
 • Провести повноцiнне щеплення за вiком проти дифтерiї, правця, полiомiєлiту, кору
 • Щоосенi проводити щеплення iнактивованою сплiт-вакциною проти грипу
 • Бажано провести щеплення проти пневмококової iнфекцiї
 • Не проводити щеплення, так як введення вакцин може погiршити перебiг хвороби
 • Ввести АП анатоксин
 • Ввести АДП-М анатоксин
 • Ввести протиправцевий iмуноглобулiн
 • Ввести АП анатоксин та протиправцевий iмуноглобулiн
 • Не проводити негайної профiлактики правця
 • Ввести тiльки АП анатоксин
 • Ввести тiльки протиправцеву сироватку або протиправцевий iмуноглобулiн
 • Ввести АП анатоксин та протиправцевий iмуноглобулiн
 • Регiонарний лiмфаденiт
 • Болючий набряк, гiперемiя у мiсцi введення вакцини
 • Головний бiль, головокружiння
 • Легка форма гiдрофобiї
 • Ввести антирабiчний iмуноглобулiн та провести курс антирабiчних щеплень
 • Не щепити, спостерiгати за твариною
 • Провести курс щеплень антирабiчною вакциною
 • Ввести АП анатоксин
 • Дитинi, яку вкусив за гомiлку знайомий собака (поодинокий укус)
 • Дитинi, кисть та пальцi якої покусав невiдомий собака з масивним забрудненням слиною
 • Дитинi, обличчя якої покусала лисиця