• Шкiра
 • Слизовi оболонки
 • Очi
 • Нервова система
 • Емаль зубів
 • ІgG антитiла проти CMV (+)
 • ІgМ антитiла проти НSV-1 (+)
 • ІgG антитiла проти НSV-2 (+)
 • Гарячка
 • Стоматити та кератокон'юнктивiти
 • Везикулярний висип на шкiрi
 • Залучення регiонарних лiмфовузлiв
 • Ураження серцево-судинної системи
 • Згрупованi везикули на фонi еритеми та набряклостi шкiри
 • Поява свербiжу та болючостi шкiри перед висипом
 • Розрив пухирцiв з утворенням ерозiй з мокнуттям
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Лабiальний герпес
 • Екзема Капошi
 • Паронiхiй
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Стоматити
 • Гiнгiвостоматити
 • Гострi респiраторнi захворювання
 • Кератокон'юнктивiти
 • Тонзилiти
 • Менінгіт
 • Енцефалiт
 • Полiрадикулоневрит
 • Мiєлiт
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Видiлення вiрусу з уражених органiв
 • Цитологiчне дослiдження мазкiв
 • Імунологiчнi методи визначення антигену та антитiл у сироватцi кровi
 • Висiв кровi
 • Виявлення вiрусспецифiчних iмуноглобулiнiв
 • Противiруснi препарати
 • Аналоги нуклеозидiв
 • Інтерферон та його iндуктори
 • Антибiотики
 • Вакцинотерапiю
 • Вiрус герпесу 6 типу
 • Вiрус герпесу 8 типу
 • Цитомегаловiрус
 • Вiрус звичайного герпесу
 • Епштейн-Барр вiрус
 • Контактно-побутовий
 • Повiтряно-крапельний
 • Статевий
 • Вертикальний вiд матерi до плоду
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Обстеження дитини на грип
 • Обстеження матерi на герпес
 • Спостереження
 • Nelson textbook of pediatrics.- 15th ed./edited by Richard E. Beнrmann, Robert M. Kliegman, Ann M. Arvin.- 1996, W.B. Saunders Company.-2200p.
 • Герпетичний кон'юнктивiт
 • Склерит
 • Герпетичний кератит
 • Блефарит