• Бензен
 • Триметилбензен
 • Вінілацетилен
 • Циклооктатетраєн
 • Бутин-2
 • Гальмують моноаміноксидазу
 • Активують моноаміноксидазу
 • Гальмують ксантиноксидазу
 • Активують ацетилхолінестеразу
 • Гальмують ацетилхолінестеразу
 • Дифеніламіном і концентрованою H2SO4
 • Розчином KMnO4
 • Розчином І2 у KI
 • Розчином AgNO3
 • Розчином BaCl2
 • Окиснювальне фосфорилювання
 • Субстратне фосфорилювання
 • Мікросомальне окиснення
 • Пероксидне окиснення ліпідів
 • Окиснювальне декарбоксилювання
 • Розчинних у воді аміачних комплексних сполук
 • Гідроксидів катіонів, розчинних в кислотах
 • Забарвлених, нерозчинних у воді сполук
 • Гідроксидів катіонів, розчинних у лугах
 • Гідроксидів катіонів, нерозчинних в надлишку амонію гідроксиду
 • Концентрація реагуючих речовин
 • Температура
 • Природа реагуючих речовин
 • Природа розчинника
 • Ступінь дисперсності твердої речовини
 • Звуження судин
 • Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС
 • Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників
 • Розширення судин
 • Пригнічення тканинних естераз
 • Гідразон оцтового альдегіду
 • Оксим оцтового альдегіду
 • Ацетальдимін
 • Фенілгідразин оцтового альдегіду
 • Семикарбазон оцтового альдегіду
 • Продукція бета-лактамаз
 • Проникливість клітинної стінки
 • Активний синтез пептидоглікану
 • Активний транспорт антибіотика
 • Синтез білків
 • Реагентів дорівнюють одиниці
 • Реагентів відрізняються на одиницю
 • Продуктів однакові
 • Продуктів відрізняються на одиницю
 • -
 • Розведених
 • Концентрованих
 • Висококонцентрованих
 • Типу вода-олія
 • Типу олія-вода
 • Блокада D2-рецепторів
 • Блокада М^холінорецепторів
 • Блокада Н1 -рецепторів
 • Стимуляція в-адренорецепторів
 • Стимуляція М1-холінорецепторів
 • Окситоцин
 • Прогестерон
 • Сальбутамол
 • Дексаметазон
 • Метопролол
 • Зниження артеріального тиску
 • Збудження центральної нервової системи
 • Порушення серцевого ритму
 • Підвищення внутрішньоочного тиску
 • Алергічні висипи на шкірі
 • Водний розчин амоніаку
 • Концентрована нітратна кислота
 • Розведена нітратна кислота
 • Концентрований розчин калію хлориду
 • Розчин сульфатної кислоти
 • Кристалічного антипірину в присутності розведеної HCl
 • Кристалічного натрію тіосульфату
 • Диметилгліоксиму
 • Кристалічного заліза (III) сульфату
 • Дифенілкарбазону