• Проктосигмоїдоскопiю
 • Копрограму
 • Загальний аналiз кровi
 • Бiопсiю слизової оболонки
 • Ірiгографiю
 • Аналiз калу на дисбактерiоз
 • Пряма кишка
 • Ротова порожнина
 • Шлунок
 • Тонка кишка
 • Поперекова ободова кишка
 • Всiх шарiв стiнки кишкiвника
 • Парiєтальних клiтин слизової шлунка
 • Ізольоване ураження слизової кишкiвника
 • Ізольоване ураження м'язового шару стiнки кишкiвника
 • Плямистий характер уражень
 • Наявнiсть ознак об'ємного процесу в черевнiй порожнинi
 • Ураження будь-якої дiлянки шлунково-кишкового тракту
 • Можлива вiдсутнiсть домiшок кровi у випорожненнях
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Сульфасалазiн
 • Глюкокортикоїди
 • Імуносупресанти
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Вплив радiацiї
 • Порушення iмунологiчної толерантностi
 • Токсичний вплив компонентiв їжi
 • Порушення складу кишкової мiкрофлори
 • Неспецифiчний виразковий колiт
 • Хвороба Крона
 • Гостра дизентерiя
 • Жодне з вказаних захворювань не належить до запальних захворювань кишкiвника
 • Прямої кишки
 • Ротової порожнини
 • Тонкої кишки
 • Клубової кишки
 • Ураження лише слизового шару стiнки кишкiвника
 • Наявнiсть кровi в випорожненнях хворих
 • Плямистий характер ураження кишкiвника
 • Розрiдження випорожнень
 • Кишковим амебiазом
 • Кампiлобактерiозом
 • Хворобою Бехчета
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Єрсинiозом