• Ураховуючи характер спадкування, ТКІД хворіють тільки хлопчики
 • ТКІД, як правило, супроводжується лімфоцитопенією, але існують форми, при яких зниження кількості лімфоцитів не є значним
 • Ведучим клінічним синдромом у хворих на ТКІД є рецидивуючі або персистуючі інфекції
 • Лімфоцитопенія, як правило, є одним з перших лабораторних показників, що дозволяє запідозрити ТКІД
 • При Х-зчепленій формі ТКІД (Х-ТКІД)
 • При аутосомно-рецесивній формі ТКІД
 • При обох формах ТКІД
 • При жодній з форм ТКІД
 • При Х-зчепленій формі ТКІД (Х-ТКІД)
 • При аутосомно-рецесивній формі ТКІД
 • При обох формах ТКІД
 • При ТКІД, незалежно від форми, завжди має місце Т-лімфоцитопенія
 • Т-лімфоцитопенія
 • Відсутність проліферативної відповіді Т-лімфоцитів на мітогени
 • Знижена кількість клітин натуральних кілерів
 • Лімфоцитопенія
 • Усі відповіді вірні
 • Нормальна кількість CD3+CD4+-лімфоцитів
 • Відсутність імуноглобулінів класів G, A, E
 • Наявність В-лімфоцитів
 • Відсутність проліферативної відповіді Т-лімфоцитів на мітогени
 • Дефект клітинного імунітету
 • Дефект гуморального імунітету, не зважаючи на можливу наявність В-лімфоцитів
 • Дефект клітинного та гуморального імунітету може бути повною або частковою
 • Без проведення трансплантації кісткового мозку до 2-річного віку, як правило, закінчується фатально
 • Завжди спостерігається тимомегалія
 • Персистуючої молочниці ротової порожнини та пелюшкової висипки в періанальній області
 • Персистуючої діареї
 • Відставання в зрості та вазі
 • Надзвичайно важкого перебігу вірусних інфекцій
 • Генералізації БЦЖ-інфекції
 • Усі відповіді вірні
 • Ні. Причиною є синдром набутого імунодефіциту
 • Так, адже частота тяжкого комбінованого імунодефіциту значно перевищує частоту ВІЛ-інфекції у дітей
 • Так, але причиною може бути і СНІД, який необхідно виключити у першу чергу
 • Генералізація БЦЖ-інфекції
 • Важкий перебіг аденовірусної інфекції з ускладненнями
 • Генералізована цитомегаловірусна інфекція
 • Генералізована герпетична інфекція
 • Пневмоцистна пневмонія
 • Генералізована кандидозна інфекція, кандидозний менінгіт
 • Вірусних інфекцій
 • Інфекцій, які викликаються високо вірулентними видами бактерій
 • Обох видів інфекцій
 • Жодної з вказаних інфекцій
 • Грам-негативними мікроорганізмами
 • Вірусами
 • Найпростішими
 • Мікобактеріями
 • Однаково чутливі до вказаних збудників
 • Пневмоцистна пневмонія
 • Пневмококова пневмонія
 • Менінгококовий менінгіт
 • Гнійний середній отит
 • Пневмонія, що викликана Hemophilus influenzae типу b
 • Спадкову агаммаглобулінемію
 • Тяжкий комбінований імунодефіцит
 • Хронічну гранульоматозну хворобу
 • Серповидно-клітинну анемію
 • Вроджену нейтропенію
 • Молекул головного комплексу гістосумісності класу ІІ з чи без асоційованого дефекту експресії молекул класу І
 • Молекул CD3
 • Молекул CD4
 • Молекул CD8
 • Причиною є дефект експресії молекул головного комплексу гістосумісності класу ІІ
 • Характер спадкування аутосомно-рецесивний
 • У більшості хворих дефект експресії молекул головного комплексу гістосумісності є повним
 • Може мати місце неповний дефект, що супроводжується незначним рівнем експресії молекул головного комплексу гістосумісності
 • Усі відповіді вірні
 • Імунодефіцит розвивається внаслідок нездатності клітин розпізнавати чужорідні антигени в контексті з власними молекулами головного комплексу гістосумісності
 • Не може бути причиною розвитку тяжкого комбінованого імунодефіциту, враховуючи переважно неповний характер дефекту експресії молекул головного комплексу гістосумісності
 • Звичайно не супроводжується лімфопенією
 • Хворі на цей синдром чутливі до рецидивуючих системних вірусних інфекцій
 • Є характерним дефіцит СD4+ Т-лімфоцитів, як наслідок порушення процесів інтратимічного дозрівання
 • Звичайно не супроводжується лімфопенією
 • Хворі чутливі до інфекцій, що викликаються вірусами, найпростішими, грибами
 • У більшості випадків перебігає у формі тяжкого комбінованого імунодефіциту
 • Усі відповіді вірні
 • Значної лімфопенії
 • Зниження кількості СD4+ Т-лімфоцитів хелперів
 • Нормальної загальної кількості циркулюючих Т-лімфоцитів
 • Відносного чи абсолютного підвищення кількості СD8+ цитотоксичних Т-лімфоцитів
 • Коефіцієнт СD4/СD8
 • Періферійні лімфатичні вузли нормальних розмірів або збільшені
 • На рентгенограмі визначається тінь тимусу
 • Має місце пангіпогамаглобулінемія при нормальній кількості В-лімфоцитів
 • Реакція гіперчутливості уповільненого типу при постановці шкірних тестів відсутня
 • Усі відповіді вірні
 • Клінічні симптоми маніфестують у перші 8 місяців життя
 • Першими симптомами може бути молочниця ротової порожнини та пелюшкова висипка в періанальній області
 • Першими ознаками може бути пневмоцистна пневмонія
 • Важка генералізована герпетична або аденовірусна інфекція можуть призвести до летального виходу
 • Головним проявом є ГРВІ 6-8 раз на рік неускладненого перебігу
 • Практично нормальна кількість Т-лімфоцитів при CD4/CD8
 • Відсутність реакцій гіперчутливості уповільненого типу в шкірних тестах з антигенами, при нормальній проліферативній відповіді Т-лімфоцитів на поліклональні мітогени (ФГА, КонА) in vitro
 • Пангіпогаммаглобулінемія, відсутність продукції специфічних антитіл на щеплення при нормальній кількості В-лімфоцитів
 • Нормальних розмірів або збільшені лімфовузли, фолікули яких недорозвинені й відсутні гермінативні центри
 • Діагноз встановлюється по відсутності експресії молекул головного комплексу гістосумісності на мононуклеарних клітинах
 • Усі відповіді вірні
 • Щомісячна замісна терапія внутрішньовенними імуноглобулінами
 • Антибіотики та противірусні препарати
 • Препарати тимічних пептидів (Т-активін, тималін, тощо)
 • Пересадка кісткового мозку
 • Складає 40% аутосомно-рецесивних форм тяжкого комбінованого імунодефіциту
 • Складає 20% усіх випадків тяжкого комбінованого імунодефіциту
 • Супроводжується повним чи частковим дефіцитом як Т- так і В-клітинного імунітету
 • Діагноз встановлюється по відсутності активності аденозиндезамінази в гемолізаті, еритроцитах, лімфоцитах
 • Клінічно проявляється важким, рецидивуючим, загрожуючи життю перебігом інфекцій
 • Усі відповіді вірні
 • Складає 4% випадків тяжкого комбінованого імунодефіциту
 • Супроводжується глибоким дефіцитом Т-клітинного імунітету, при збереженому В-клітинному
 • Дефіцит ПНФ призводить до накопичення токсичних метаболітів, що зумовлює деструкцію Т-лімфоцитів
 • В анамнезі хворих рецидивуючі вірусні, грибкові та бактеріальні інфекції
 • Усі відповіді вірні
 • Пересадку кісткового мозку
 • Переливання крові та еритроцитарної маси
 • Введення препарату бичачого ферменту аденозиндезамінази, кон'югованого з поліетиленгліколем, внутрішньом'язево 1-2 рази на тиждень
 • Введення препаратів альфа інтерферону
 • Найчастіше реєструється серед усіх первинних комбінованих імунодефіцитів
 • Супроводжується дефіцитом Т-лімфоцитів, відсутністю проліферативної відповіді Т-лімфоцитів на мітогени in vitro
 • Супроводжується дефіцитом В-лімфоцитів, відсутністю продукції антитіл на вакцинальні антигени
 • Не супроводжується лімфоцитопенією
 • Інфекційний синдром звичайно маніфестує на першому році життя
 • Значна лімфоцитопенія, за рахунок дефіциту Т-, В-лімфоцитів та клітин натуральних кілерів
 • Пневмоцистна пневмонія
 • Важкі рецидивуючі вірусні інфекції
 • Затримка маси та зросту
 • Хронічна діарея
 • Усі відповіді вірні
 • Завжди супроводжується лімфоцитопенією
 • Розвивається в результаті порушення метаболізму пуринів
 • Дефіцит АДА призводить до накопичення токсичних метаболітів, що зумовлюють деструкцію Т- та В-лімфоцитів
 • Повний дефіцит АДА до розвитку клініки тяжкого комбінованого імунодефіциту
 • Усі відповіді вірні
 • "Ранній старт" у формі тяжкого комбінованого імунодефіциту протягом перших місяцях життя
 • "Відстрочений старт" у формі комбінованого імунодефіциту у віці 1-8 років
 • "Пізній старт", що проявляється рецидивуючими бактеріальними інфекціями дихальних шляхів у віці 15-39 років
 • Усі відповіді вірні
 • Завжди спостерігається персистуюча лімфоцитопенія, незалежно від віку хворого
 • На рентгенограмі тінь тимусу відсутня
 • Гіпо чи агамаглобулінемія
 • Відсутність специфічних антитіл до вакцинальних антигенів
 • Тимомегалія, яка є одним з перших проявів імунодефіциту
 • Усі хворі з персистуючою лімфоцитопенією та рецидивуючими бактеріальними інфекціями дихальних шляхів мають бути обстежені на дефіцит аденозиндезамінази незалежно від віку
 • Поява рецидивуючих бактеріальних інфекцій дихальних шляхів у пубертатному чи дорослому віці не виключає можливість первинного характеру імунодефіциту
 • Тимомегалія та лімфаденопатія завжди є одним з перших проявів первинних імунодефіцитів
 • Відсутність тіні тимусу на рентгенограмі та периферійної лімфоїдної тканини є сигналами до пошуку імунодефіциту
 • Підвищена чутливість до вірусних інфекцій
 • Схильність до новоутворень лімфоїдного та епітеліального походження
 • Змінені показники Т-клітинного імунітету
 • Змінені показники гуморального імунітету
 • Усі відповіді вірні
 • Зчеплений з Х-хромосомою
 • Аутосомно-рецесивний
 • Зчеплений з Х-хромосомою та аутосомно-рецесивний
 • За класифікацією ВООЗ тяжкий комбінований імунодефіцит не поділяється на форми
 • ТКІД є генетичним синдромом, частота якого складає 1:100000 живонароджених
 • Клінічні прояви ТКІД зумовлені відсутністю функції В- та Т-лімфоцитів
 • Перші симптоми ТКІД, як правило, маніфестують після перших 2-3 місяців життя, коли титр захисних материнських антитіл знижується
 • Більшість дітей з ТКІД, котрі не отримали лікування, гинуть до 2-річного віку
 • Усі твердження вірні
 • ТКІД є набутим синдромом, що супроводжується порушенням функції імунної системи
 • ТКІД, що зчеплений з Х-хромосомою (Х-ТКІД), є найбільш частою формою ТКІД
 • Х-ТКІД складає 25-50% усіх випадків тяжкого комбінованого імунодефіциту
 • Причиною Х-зчепленої форми ТКІД є мутацації в гені, що кодує гамма-ланцюг в рецепторах до інтерлейкіну-2 (ІЛ), ІЛ-4, ІЛ-7, ІЛ-9, ІЛ-15
 • Приблизно 25% хворих на ТКІД мають клінічні ознаки синдрому "Трансплантат проти хазяїну"
 • Відсутність ферменту аденозиндезамінази (АДА)
 • Дефіцит ZAP 70 протеїнтірозинкінази (дефіцит CD8+ лімфоцитів)
 • Дефіцит експресії молекул головного комплексу гістосумісності (синдром "голих" лімфоцитів)
 • Дефект гама ланцюга молекули CD3
 • Дефект JAK3 протеїнтирозинкінази
 • Дефект синтезу інтерлейкіну-2
 • Усі відповіді вірні