База тестів

 • Є препаратами вибору для лiкування гострих нападiв
 • Застосування обмежується великою кiлькiстю побiчних ефектiв
 • Спричиняють пригнiчення психiчної дiяльностi
 • Мiсце антилейкотрiєнiв в терапiї бронхiальної астми у дiтей не встановлено
 • Тахiкардiя
 • Збудженiсть
 • Тремор м'язiв
 • Бронхоспазм
 • Застосування препаратiв викликає бронходилятацiю
 • Можуть пiдсилювати дiю бета-адреномiметикiв
 • Ефект вiд застосування розвивається повiльнiше нiж у бета-адреномiметикiв
 • Особливо ефективнi у попередженнi нiчних нападiв ядухи
 • Можуть застосовуватись при непереносимостi бета-адреномiметикiв
 • При надмiрному застосуваннi викликають ураження довгастого мозку
 • Найбiльш ефективнi препарати для профiлактики нападiв бронхiальної астми
 • Застосування рiдко супроводжується розвитком побiчних ефектiв
 • Серед побiчних ефектiв найчастiше зустрiчається кандидоз ротової порожнини
 • Завдяки хiмiчнiй структурi практично не впливають на системний вмiст кортизолу
 • Основною сферою застосування є лiкування гострих нападiв бронхiальної астми
 • При тривалому застосуваннi часто спостерiгаються системнi ускладнення
 • Використовуються при неефективностi iнших засобiв лiкування
 • Пiсля встановлення контролю за астмою необхiдним є зменшення дози, або перехiд на iншi препарати
 • Застосування рiдко супроводжується розвитком побiчних ефектiв
 • Механiзм дiї пов'язаний iз стабiлiзацiєю мембрани тучних клiтин
 • Ефективнi лише при мiсцевому (iнгаляцiйному) застосуваннi
 • Ефективнi для попередження нападiв бронхiальної астми
 • Ефект виникає лише пiсля тривалого застосування
 • Можуть використовуватись для лiкування астматичного стану
 • Механiзм дiї пов'язаний iз стабiлiзацiєю мембран тучних клiтин
 • Є потужним Н1-гiстамiноблокатором
 • При тривалому вживаннi препарату можливе збiльшення маси тiла
 • Основна сфера застосування - лiкування гострих нападiв бронхiальної астми
 • Спричиняє седативний ефект
 • Альфа1-адренорецепторiв
 • Альфа2-адренорецепторiв
 • Бета1-адренорецепторiв
 • Бета2-адренорецепторiв
 • Всмоктуванням препарату у кров
 • Мiсцевою дiєю препаратiв
 • Зменшенням кiлькостi ендогенних стероїдiв
 • Активацiєю холiнергiчних структур таламусу
 • Механiзм дiї Н1-гiстамiноблокаторiв пов'язаний iз специфiчною блокадою гiстамiнових рецепторiв
 • Н1-гiстамiноблокатори є найбiльш ефективними засобами лiкування бронхiальної астми у дiтей
 • Найбiльша ефективнiсть застосування Н1-гiстамiноблокаторiв спостерiгається при профiлактичному застосуваннi
 • Вузький терапевтичний iнтервал
 • Застосування препаратiв потребує визначення концентрацiї препарату в сироватцi
 • При високих концентрацiях в сироватцi виникають тахiкардiя, аритмiї, судоми
 • При оральному застосуваннi часто виникають нудота, блювота
 • Препарати цiєї групи є основними засобами лiкування бронхiальної астми у дiтей