• СНІД
 • Тяжкий комбiнований iмунодефiцит
 • Синдром Костмана
 • Циклiчна нейтропенiя
 • Хронiчна гранулематозна хвороба
 • Синдром Костмана
 • Перенесена прееклампсiя у матерi
 • Синдром Омена
 • Неонатальний аутоiмунний процес
 • Бактерiальний менiнгiт
 • Бактерiальна пневмонiя
 • Кандидоз шкiри та слизових оболонок
 • Виразки слизової оболонки ротової порожнини
 • Септичний артрит
 • Гострий лiмфобластний лейкоз
 • Циклiчна нейтропенiя
 • Вiруснi iнфекцiї
 • Синдром Костмана
 • Порушення харчування
 • Циклiчна нейтропенiя
 • Після інтеркурентних вiрусних iнфекцiй
 • Синдром Костмана
 • Синдром Швахмана
 • Цитостатична терапiя
 • Мiлiарний туберкульоз
 • Бiльше 3 епiзодiв отиту протягом року
 • Пневмоцистна пневмонiя
 • 3 епiзоди правобічної середньодольової пневмонiї за рiк
 • 2 епiзоди Haеmophilus influenzae тип B менінгіту за рiк
 • Недостатня продукцiя супероксид анiону
 • Порушення фагоцитозу
 • Неефективна адгезiя нейтрофiлiв
 • Порушення дозрівання на стадiї промiєлоциту
 • Визначення титру антинейтрофiльних антитiл
 • Визначення активностi лужної фосфатази лейкоцитiв
 • НСТ-тест
 • Визначення гемолiтичної активностi сироватки кровi
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Протеїнази, видiленi нейтрофiлом, розщеплюють бiлковi молекули
 • Імуннi комплекси зв'язанi з тканинами органiзму, є сигналом до дегрануляцiї
 • Нейтрофiл видiляє вiльнi кисневi радикали та лiпiднi медiатори
 • Експресія головної адгезивної молекули VLA-1
 • Експресiя CR3 (CD116/CD18) характерна для активованого нейтрофiла
 • Гiпогамаглобулiнемiя
 • Аутоантитiла до IgА
 • Знижена продукцiя антитiл до вiрусу Епштейн-Барр
 • Гiгантськi цитоплазматичнi лiзосоми в лейкоцитах
 • Аномальний фагоцитарний "кисневий вибух"
 • Тривала гарячка
 • Спленомегалiя
 • Цитопенiя
 • Гiперфiбриногенемiя
 • Гемофагацитоз при гiстологiчному дослiдженнi кiсткового мозку, селезiнки, лiмфагитичних вузлiв
 • визначення кількості нейтрофiлiв
 • Визначення аденозиндезамiнази
 • Визначення CD11b/CD18
 • НСТ тест
 • Стернальну пункцiю
 • Аутосомно - домiнантного типу спадкування
 • Обструктивних змiн пiлоричного вiддiлу шлунку
 • Аспергiльозної пневмонiї
 • Перианального абсцесу
 • Гiпогамаглобулiнемiя
 • Агамаглобулiнемiя Брутона
 • СНiД
 • Хронiчна гранулематозна хвороба
 • Синдром Костмана
 • Циклiчна нейтропенiя
 • Хронiчна гранулематозна хвороба
 • Дефект адгезiї лейкоцитiв
 • Синдром Швахмана
 • Синдром Костмана
 • Агамаглобулiнемiя
 • Виразки слизової оболонки ротової порожнини
 • Перiодонтиту
 • Циклiчниого ретикулоцитозу
 • Септицемiї
 • Флегмони