• Сенсибiлiзацiя органiзму алергенами
 • Утворення IgE антитiл, специфiчних до алергенiв
 • Зв'язування IgE з мембраною тучних клiтин бронхiв
 • Вивiльнення бiологiчно активних речовин з тучних клiтин при повторному контактi з алергеном
 • Розвиток бронхоспазму внаслiдок дiї бiологiчно активних речовин, вивiльнених з тучних клiтин
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Гiстамiн
 • Простагландини
 • Лейкотрiєни
 • Фактор активацiї тромбоцитiв
 • Адреналiн
 • Найчастiше зустрiчається серед дорослих
 • Не типова сезоннiсть
 • Приступи астми провокуються iнфекцiєю, фiзичним навантаженням, емоцiйним стресом
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Збiльшення залишкового об'єму легень
 • Зменшення вентиляцiйно-перфузiйного спiввiдношення
 • Розвиток гiпоксiї
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Збiльшення тиску в легеневiй артерiї
 • Симпатичної нервової системи
 • Парасимпатичної нервової системи (блукаючим нервом)
 • Активнiсть вегетативної нервової системи не впливає на тонус бронхiв
 • У здорових осiб симпатична нервова система не бере участi в регуляцiї тонусу гладеньких м'язiв бронхiв
 • У хворих на бронхiальну астму стимуляцiя бронхiальних бета2-адренорецепторiв веде до розширення просвiту бронхiв
 • У хворих на бронхiальну астму стимуляцiя бронхiальних альфа-адренорецепторiв веде до розвитку бронхоспазму
 • Усi вiдповiдi некоректнi
 • Альфа1-рецептори
 • Альфа2-рецептори
 • Бета1-рецептори
 • Бета2-рецептори
 • Зовнiшня
 • Внутрiшня
 • Змiшана
 • У дiтей зустрiчаються всi форми бронхiальної астми в однаковому ступенi