• Висiв зi слизової ротоглотки бета-ГСА
 • Позитивний результат з експрес-дiагностикумом на антиген бета-ГСА
 • Високий або наростаючий титр антитiл до стрептококу
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Пiдвищення ШОЕ
 • Пiдвищення рiвня С-реактивного бiлку
 • Лихоманка
 • Артралгiї
 • Подовження iнтервалу P-R на ЕКГ
 • Пiдвищення рiвня гамаглобулiнiв
 • Мiгруючий полiартрит з ураженням декiлькох великих суглобiв
 • Хронiчний моноартрит
 • Септичний артрит
 • Стiйкий полiартрит з ураженнями дрiбних суглобiв
 • Рецидивуючий моноартрит колiнного суглобу
 • Стiйка деформацiя суглобiв
 • Хронiчний гломерулонефрит
 • Серцева недостатнiсть внаслiдок ураження клапанiв серця
 • Спайковий перикардит
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • М-бiлок клiтинної стiнки
 • Полiсахаридна капсула, що захищає мікроорганізм вiд фагоцитозу
 • Ендотоксин
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Антистрептолiзин-0
 • Антидезоксирибонуклеаза В
 • Антистрептокiназа
 • Антигiалуронiдаза
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Мiозину кардiомiоцитiв
 • Глiкопротеїнiв сполучної тканини
 • Нейронiв
 • Епiтелiальної тканини
 • Мiозину кардiомiоцитiв та глiкопротеїнiв сполучної тканини
 • Кардит
 • Полiартрит
 • Хорея
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Правильної вiдповiдi немає