• Селезiнка
 • Пiднебiннi мигдалики
 • Тимус
 • Кiстковий мозок
 • Запалення
 • Гангрена
 • Інволюцiя
 • Фрагментацiя
 • Пригнiчує iмунної системи
 • Активує iмунної системи
 • Можливе як пригнiчення, так i активацiя iмунної системи
 • Тривалості впливу стресору
 • Інтенсивності дiї стресору
 • Часу проведення iмунологiчного обстеження вiдносно часу впливу стресу
 • Вiку та iмунного статусу людини
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Неспецифiчна стереотипна реакцiя на будь-який сильний подразник
 • Специфiчна реакцiя органiзму на певнi подразники
 • Неспецифiчна реакцiя, яка виникає у мiсцi дiї подразника
 • Це особливий патологiчний стан, що потребує невiдкладної допомоги
 • Реакцiя тривоги
 • Кома
 • Стадiя резистентностi
 • Стадiя виснаження