• Нi, оскiльки зниження рiвнiв iмуноглобулiнiв носить транзиторний характер
 • Так, але тiльки при важкому перебiгу iнфекцiйного синдрому
 • Нi, оскiльки введення чужих iмуноглобулiнiв пригнiчує синтез власних
 • Так, обов'язково усiм хворим з метою попередження розвитку рецидивуючих iнфекцiй
 • Препарати iнтерферону, з метою стимуляцiї синтезу iмуноглобулiнiв
 • Щомiсячну замiсну терапiю препаратами iмуноглобулiнiв при важкому рецидивуючому перебiгу бактерiальних iнфекцiй
 • Метранiдазол при лямблiозi та синдромi мальабсорбцiї
 • Антибiотики широкого спектру при виникненнi бактерiальних iнфекцiй
 • Катаболiзмом iмуноглобулiнiв, що були отриманi вiд матерi
 • Вiковими змiнами синтезу бiлку
 • Втратою бiлку через стiнку кишкiвника
 • Недостатньою кiлькiстю бiлку в молоцi матерi
 • Рецидивуючими бактерiальними iнфекцiями дихальних шляхiв (отитами, синуситами, пневмонiями)
 • Важким перебiгом дитячих iнфекцiйних захворювань
 • Аутоiмунними захворюваннями та станами
 • Зниженi рiвнi сироваткових iмуноглобулiнiв А, М, G
 • Нормальна кiлькiсть Т- та В-лiмфоцитiв
 • Нормальна функцiя антитiл
 • Звичайно нормальна функцiя Т-лiмфоцитiв
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Зниженi рiвнi сироваткових iмуноглобулiнiв А, М, G
 • Звичайно не порушена функцiя Т-лiмфоцитiв
 • Звичайно нормальна кiлькiсть Т-лiмфоцитiв та їх субпопуляцiй
 • Нормальна кiлькiсть В-лiмфоцитiв